Apkopotas aktualitātes būvniecības regulējumos

Apkopotas aktualitātes būvniecības regulējumos
Foto: AdobeStock

Abonentizdevuma "Būvniecības vadības rokasgrāmata" autors ZAB "Lextal" apkopojis informāciju par izmaiņām normatīvajā regulējumā būvniecībā 2017.2018.gadā.

Autoru būtiskākie secinājumi ir šādi:

  1. Virkne no valdības solītajiem būvnormatīviem ir pārstrādāti, bet tomēr ne visi.
  2. Ir stājies spēkā jauns regulējums būvspeciālistu kompetences novērtēšanā un patstāvīgās prakses uzraudzībā
  3. Kultūra pieminekļu uzraudzību pašlaik īsteno Kultūras ministrijas Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde.
  4. Ir pieņemti svarīgi grozījumi Būvkomersantu klasifikācijas noteikumos, kas stāsies spēkā 2019. gada 1. martā.

BVR

 

 

     Būvniecības vadības rokasgrāmata

 

 

 Abonēt