Eksperti skaidro

Jaunākais

17.Okt

Apbūves tiesība – iespēja būvēt uz citai personai piederošas zemes

Apbūves tiesība – iespēja būvēt uz citai personai piederošas zemes

Kristīne Gaigule-Šāvēja, ZAB "PRIMUS DERLING" partnere, un Laura Skromule, ZAB "PRIMUS DERLING" vecākā juriste, aplūko apbūves tiesības īstenošanas praktiskos jautājumus, kā arī ieskicē atsevišķus probēmjautājumus, ar kuriem personas, kas vēlas izmantot apbūves tiesību, mēdz saskarties praksē.

17.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 17.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 17.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

16.Okt

Drīzumā! Naudas līdzekļu uzskaite

Sadarbībā ar SIA "Sindiks" tiek sagatavots meteriāls par naudas līdzekļu uzskaiti, tam vēršot uzmanību, jo nauda ir uzņēmuma komercdarbības galvenais tiešais resurss. Plašāka informācija būs par skaidras naudas līdzekļiem, kases dokumentiem, biežāk izmantotajiem kases operāciju grāmatojumiem, skaidras naudas līdzekļu deklarēšanu, bezskaidras naudas līdzekļiem utt. Aktualizētais materiāls būs pieejams "Grāmatvedības rokasgrāmatas" abonentiem.

16.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 16.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 16.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

15.Okt

Drīzumā! Aktuālais jautājums - patiesā labuma guvēja noskaidrošanas anketa

Klienta (juridiskās personas) patiesā labuma guvēja (PLG) noskaidrošanas anketa un apjomīgs komentārs par to, papildināti komentāri līgumam par īpašuma lietošanas kārtību un skaidras naudas lietošanas ierobežojumiem fiziskām personām norēķinu darījumos utt. - šāda informācija būs pieejama "Līgumu rokasgrāmatas" abonentiem. Sadarbībā ar ZAB "Tamberga un Partneri".

15.Okt

Ģenerālvienošanās būvniecības nozarē - spēkā no šī gada 3. novembra

Ģenerālvienošanās ir būvniecības nozares virzīta iniciatīva, kas tās noslēgšanas gadījumā iegūs obligātu raksturu un attieksies uz visiem nozarē strādājošiem (būvniecības nozares darba koplīgums saskaņā ar Darba likuma 18. panta otro daļu). Līdz ar to darba devējam būs pienākums maksāt darbiniekam atalgojumu, kas nav mazāks par koplīgumā noteikto atalgojuma līmeni.

15.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 15.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 15.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

14.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 14.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 14.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

11.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 11.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 11.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

10.Okt

Seminārs Efektīva laika plānošana

Efektīva laika plānošana

SEMINĀRĀ RUNĀSIM PAR: 

 • Kā efektīvi sastādīt dienas plānu;
 • Kā strādāt produktīvi jeb kā strādāt mazāk un pelnīt vairāk;
 • Sastādīsim mērķus 2020. gadam;
 • Kā mainīties jau šodien un veidot jaunus ieradumus, kas piepildīs Jūsu dzīvi.
10.Okt

Seminārs GDPR-KAS JĀZINA UZŅĒMUMIEM

GDPR-KAS JĀZINA UZŅĒMUMIEM

SEMINĀRĀ RUNĀSIM PAR: 

 • Uzsvērti būtiskākie Regulā noteiktie institūti (jēdzieni)
 • Tiks ieteikti praktiski soļi, ko darīt, lai ievērotu regulu
 • Apskatīts, kā praktiski izpildāmi Regulā noteiktie datu apstrādes principi
 • Kas jāzina, lai izvēlētos sadarbības partnerus, un kā tajos nošķirt apstrādātājus no trešajām personām
 • Kā izvēlēties atbilstošāko tiesisko pamatu datu apstrādei
 • Ka pareizāk uzsākt datu apstrādi jauniem mērķiem/ produktiem/ pakalpojumiem?
 • Kā praktiski informēt datu subjektus par to datu apstrādi?
 • Kā noteikt atbilstošus termiņus datu glabāšanas termiņu noteikšanai
10.Okt

Drīzumā! Apbūves tiesība – iespēja būvēt uz citai personai piederošas zemes

Kristīne Gaigule-Šāvēja, ZAB "PRIMUS DERLING" partnere, un Laura Skromule, ZAB "PRIMUS DERLING" vecākā juriste, aplūkos apbūves tiesības īstenošanas praktiskos jautājumus, kā arī ieskicēs atsevišķus probēmjautājumus, ar kuriem personas, kas vēlas izmantot apbūves tiesību, mēdz saskarties praksē. Raksts būs pieejams dbhub.lv sadaļā "Eksperti skaidro".

10.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 10.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 10.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

9.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 9.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 9.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

8.Okt

Konference "Būvniecība 2019" jau rīt - 9. oktobrī!

8.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 8.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 8.oktobris, 2019 

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

7.Okt

Iekšējā komunikācija ir veiksmīgu pārmaiņu atslēga

Kā komunicēt pārmaiņas tā, lai darbinieki tās pieņemtu?

Kā komunicēt pārmaiņas tā, lai darbinieki tās pieņemtu?
 

7.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 7.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 7.oktobris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

4.Okt

Speciālizdevums Miljonārs 2019

Miljonārs 2019

Jaunais Dienas Bizness speciālizdevums - Miljonārs 2019.

4.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 4.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 4.oktobris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

3.Okt

Kā izprast virsstundu darbu atbilstoši Darba likuma normām?

Likuma normas izpratni skaidro Karīna Platā, Plata.lv, maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā.

3.Okt

Publicēti jaunākie Darba likuma komentāri

Sadarbībā ar juristi Karīnu Plato publicēti Darba likuma komentāri. Tajos iekļauta aktuālākā prakse pusaudžu un bērnu nodarbināšanā: pieļaujamais darba nedēļas ilgums un stundu skaits; sešu dienu darba nedēļas piemērošanas pamats, darbinieka nodarbināšanas virsstundu darbā iespējas un svarīgākais atsevišķu atvaļinājumu aspektos. Jaunākie komentāri pieejami "Darba likuma komentāru" abonentiem.

3.Okt

Pieņemti grozījumi Darba aizsardzības likumā

Saeima ceturtdien, 3.septembrī, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Darba aizsardzības likumā, ar kuriem veiktas izmaiņas attiecībā uz pašnodarbināto un attālinātajā darbā nodarbināto drošību un veselības aizsardzību. Likuma grozījumi rosināti, ņemot vērā jaunu nodarbinātības formu attīstību, kad aizvien biežāk darbs tiek veikts attālināti ārpus uzņēmumu telpām, un nepieciešamību attiecīgi pielāgot darba aizsardzības prasību piemērošanu. 

3.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 3.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 3.oktobris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

2.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 2.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 2.oktobris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

1.Okt

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 1.oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 1.oktobris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

30.Sep

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 30.septembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 30.septembris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

27.Sep

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 27.septembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 27.septembris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

26.Sep

Korporatīvi Sociālā Atbildība (KSA)

ERDA

Kā veidot KSA, kas strādā ilgtermiņā?
Kas jāievēro, lai KSA sniegtu monetāru atdevi uzņēmumam?
Kā plānot un izpildīt iniciatīvas uzdevumus, lai patiešām tiktu risināti izaicinājumi sabiedrībā?

26.Sep

Speciālizdevums Dzīves Garša

Dzīves Garša

Jauns Dienas Bizness speciālizdevums - Dzīves Garša.

26.Sep

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 26.septembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 26.septembris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

25.Sep

VID varēs izpaust informāciju bez nodokļu maksātāja piekrišanas

Valsts ieņēmumu dienests varēs izpaust informāciju par nodokļu maksātāju – juridisku personu – bez nodokļu maksātāja piekrišanas.

25.Sep

Papīra deklarācijas vairs nepieņems

Papīra deklarācijas vairs nepieņems

No 2021. gada ienākumu deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestā varēs iesniegt tikai elektroniskā formā, izmantojot EDS sistēmu, tādējādi vairs nebūs iespēju to darīt papīra formā.

25.Sep

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 25.septembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 25.septembris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

24.Sep

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 24.septembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 24.septembris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

23.Sep

Investīciju strīdu izskatīšanas reforma aktualizē tiesu specializāciju

Investīciju strīdu izskatīšanas reforma aktualizē tiesu specializāciju

Daiga Zivtiņa, ZAB Ellex Kļaviņš partnere, pauž viedokli, ka "apsverams šķiet Tieslietu ministrijas aktualizētais jautājums par specializētas ekonomiskās tiesas izveidi".

23.Sep

e-Avīze Laikraksts Dienas Bizness, 2019.gada 23.septembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 23.septembris, 2019

Lasi laikrakstu Dienas Bizness elektroniski

20.Sep

Drīzumā! Darba likuma aktuālie komentāri

Sadarbībā ar juristi Karīnu Plato tiek sagatavoti Darba likuma aktuālie komentāri, piemēram:

 • pusaudžu nodarbināšanas ierobežojumi;
 • darbinieku nodarbināšana sešu dienu darba nedēļā un nepieciešamie pamatojumi;
 • kā praksē dominē pieprasījums par nepilnu darba laiku;
 • izpratne par virsstundu darbu.

Jaunākie skaidrojumi no prakses būs pieejami "Darba likuma komentāru" abonentiem.

20.Sep

Datu aizsardzībai vajadzīga sistēmiska pieeja

Datu aizsardzības process ir jāintegrē uzņēmuma ikdienas darbībā, un tam jākļūst par tādu pašu rutīnas jautājumu kā grāmatvedības, budžeta un fiziskās drošības jautājumi kompānijas dienaskārtībā.

20.Sep

Pirmie naudas sodi par datu regulas pārkāpumiem

Pirmie naudas sodi par datu regulas pārkāpumiem

Kopš Vispārīgās datu aizsardzības regulas stāšanās spēkā pārkāpumi personas datu aizsardzībā konstatēti 127 gadījumos.

2019.gada 7.Oktobris
Iekšējā komunikācija ir veiksmīgu pārmaiņu atslēga
jaunākais / Aktuāli, Personāls
2019.gada 3.Oktobris
Kā izprast virsstundu darbu atbilstoši Darba likuma normām?
jaunākais / Personāls
2019.gada 26.Septembris
Korporatīvi Sociālā Atbildība (KSA)
jaunākais / Aktuāli, Noderīgi, Vadība, Uzņēmējs
2019.gada 12.Septembris
Ieteikumi dāvanām, dodoties ārvalstu vizītēs
jaunākais / Labā prakse

NIR_Apbūves_tiesība_spec.raksts

2019.gada 5.Augusts
12 soļi, kā izveidot vērtīgu zīmolu
jaunākais / Uzņēmējs, Labā prakse, Aktuāli
2019.gada 1.Augusts
Datu aizsardzības prasības būvniecības jomā - pārskatatbildība
jaunākais / Darba drošība, Tiesvedība, Aktuāli
2019.gada 19.Jūlijs
Ikvienam komersantam: izmaiņas normatīvajā regulējumā un aktuālā tiesu prakse
jaunākais / Uzņēmējs, Tiesvedība, Aktuāli
2019.gada 18.Jūlijs
Kādai jābūt minimālajai pusaudža darba algai?
jaunākais / Personāls, Aktuāli
2019.gada 11.Jūlijs
Gaidāmās izmaiņas meža nozarē
jaunākais / Tiesvedība, Aktuāli
2019.gada 8.Jūlijs
Reputācija – organizācijas vislielākā vērtība
jaunākais / Darba drošība, Uzņēmējs, Vadība, Aktuāli
2019.gada 5.Jūlijs
Vadītājs – bieži vērtēts kā vājākais ķēdes posms uzņēmumā
jaunākais / Viedokļi, Personāls, Aktuāli