Cīņa pret PVN krāpšanu turpinās

Cīņa pret PVN krāpšanu turpinās: darījumu partneru pārbaude jāveic ar pienācīgu rūpību! Tā jaunākos papildinājumus piesaka autors SIA LAW & FINANCE ONLINE, kas:

  • izstrādāja papildinājumus, ņemot vērā Pievienotās vērtības nodokļa likuma un Dabas resursu nodokļa likuma apjomīgos grozījumus;
  • sadarbībā ar Apvienību par godīgiem nodokļiem sagatavoja unikālu ilustratīvu materiālu «Riskanta darījuma partnera pazīmes».

Ilustratīvo informatīvo materiālu jeb domu karti saņems ikviens nodokļu likumu komentāru rokasgrāmatas abonents elektroniskā formātā. Unikālajā materiālā «Riskanta darījuma partnera pazīmes» ir identificētas pazīmes, kas liecina par darījumu ar paaugstinātu PVN risku. Arī turpmāk tiks sagatavoti ilustratīvi materiāli, koncentrējot uzmanību būtiskiem problēmjautājumiem.

Rokasgrāmatā cita starpā papildināti un aktualizēti ar komentāriem šādi Pievienotās vērtības nodokļa likuma panti:

  • 92. pants «Vispārīgie noteikumi priekšnodokļa atskaitīšana» – tiesu prakse par PVN sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu un nodokļa maksātāja pienākums vērtēt darījumu partneru riska pazīmes;
  • 138. pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām» – Eiropas Savienības tiesas prakse par lietotu mantu darījumu režīma piemērošanu nolietu transportlīdzekļu detaļām;
  • 143.3 pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms neapstrādātu dārgmetālu, dārgmetālu sakausējumu un ar dārgmetālu plaķētu metālu piegādēm» – dārgmetālu klasifikācija, uz kuriem attiecināma jaunā kārtība.