Izmaiņas PVN likumā

Pievienotās vērtības nodokļa likuma komentāri aktualizēti atbilstoši jaunākajiem grozījumiem, kas stāsies spēkā ar nākamā gada 1. janvāri (pieņemti 27. jūlijā). Būtiskākie akcenti, kam autors SIA LAW & FINANCE ONLINE vērš uzmanību:

  • 52. pants «PVN atbrīvojuma piemērošana neatkarīgās personu grupas ietvaros sniegtajiem pakalpojumiem» – ar Eiropas Savienības tiesas praksi noteikts atbrīvojuma piemērošanas ierobežojums;
  • 16. pants «PVN piemērošana trīsstūrveida (ABC) darījumos» – VID un Eiropas Savienības tiesas prakse par starpniekuzņēmuma pienākumu pārliecināties, vai dalībvalstī, kurā noslēdzas preču transportēšana, preču saņēmējs ir pienācīgi deklarējis PVN;
  • 142. pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei» – apgrieztās PVN maksāšanas kārtības režīma būtiska paplašināšana būvniecības sektorā.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri

 

     Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri