Aktuālākās Eiropas Savienības tiesas prakses

Lūdzam ņemt vērā, ka papildinājumu izstrādes laikā tika pieņemti jauni PVN likuma grozījumi, kas būs spēkā ar nākamā gada 1. janvāri. Tāpēc jau šobrīd tiek izstrādāti jaunāko grozījumu komentāri. Sekojiet līdzi nākamajiem rokasgrāmatas papildinājumiem!

Savukārt šajos, vēl pirms pieņemtajiem grozījumiem, aktualitātes centrā ir Eiropas Savienības tiesu prakse, kuru niansēti skata rokasgrāmatu autors SIA LAW & FINANCE ONLINE:

  • 47. pants «Nodokļa 0 procentu likmes piemērošana kuģu piegādēm, preču piegādēm kuģiem un ar šīm piegādēm saistītiem pakalpojumiem» – Eiropas Savienības tiesas prakses maiņa PVN atbrīvojuma piemērošanai kuģu kravu izkraušanas/ iekraušanas pakalpojumiem;
  • 138. pants «Īpašs nodokļa piemērošanas režīms darījumos ar lietotām mantām, mākslas darbiem, kolekciju priekšmetiem un senlietām» – Eiropas Savienības tiesas prakse par nepamatotu īpašā lietotu mantu tirdzniecības režīma piemērošanu lietotu transportlīdzekļu tirdzniecībā un pircēja solidāras atbildības iestāšanās kritēriji;
  • 146. pants «Atbildība par šā likuma pārkāpumiem» – Eiropas Savienības tiesas prakse, vērtējot soda naudas samērīgumu ar izdarītā pārkāpuma smagumu.

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri

 

     Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri