Kādas problēmsituācijas atklājušās par samazināto PVN likmi augļiem, ogām un dārzeņiem?

Kādas problēmsituācijas atklājušās par samazināto PVN likmi augļiem, ogām un dārzeņiem?
Jāņem vērā, ka, lai piemērotu samazināto PVN likmi, nav būtiska produktu izcelsmes valsts. Samazinātas PVN likmes piemērošana svarīga ir paša produkta bioloģiska atbilstība likuma normās atrunātajam sarakstam ar dārzeņiem, garšaugiem, augļiem un ogām.
Foto: StockAdobe

Vēršam uzmanību šādām PVN aktualitātēm

  • tiesību normā iekļautais augļu, ogu un dārzeņu saraksts un ar to radītā problemātika (42. panta sešpadsmitā daļa "Īpaši samazināta PVN likme Latvijai tipiskiem svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem");
  • kādā apmērā un kādās situācijās nodokļu maksātāji ir tiesīgi atkāpties no pamatnoteikuma, ka ar PVN ir apliekama visa kopējā preču un pakalpojuma vērtība (tai skaitā nodokļi, nodevas un citi maksājumi) (35. panta "Preču piegādes un pakalpojuma vērtībā iekļaujamās izmaksas un maksājumi" pirmā daļa);
  • Eiropas Savienības tiesas prakse par atskaitāmā PVN priekšnodokļa summas koriģēšanu, ja tiek samazināta kopējā no darījuma izrietošā saistību summa (106. panta pirmais punkts "Priekšnodokļa korekcija citos gadījumos");
  • Eiropas Savienības tiesas vērtējums par tiesībām labot PVN gada deklarācijas un atskaitīt PVN priekšnodokli pēc procesuāla termiņa beigām (118. pants "Nodokļa deklarācijas un paziņojuma par nodokļa samaksu iesniegšanas termiņi");

Saistībā ar samazināto nodokli jāņem vērā, ka no 2018. gada 1. janvāra ieviesta īpaša samazināta PVN likme Latvijai tipiskiem svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem, kas var būt mazgāti, mizoti, lobīti, griezti un fasēti. Likumā īpaši atrunāts, ka samazinātā PVN likme nav piemērojama termiski vai kā citādi apstrādātiem produktiem. Pilns saraksts ar produktiem pieejams šī likuma pirmajā pielikumā. Jāņem vērā, ka, lai piemērotu samazināto PVN likmi, nav būtiska produktu izcelsmes valsts. Samazinātas PVN likmes piemērošana svarīga ir paša produkta bioloģiska atbilstība likuma normās atrunātajam sarakstam ar dārzeņiem, garšaugiem, augļiem un ogām.

Jāatzīst, ka praksē tiesību norma var radīt dažādus praktiskus sarežģījumus. Piemēram, izvērtējot, vai garšaugi atbilst PVN likuma pirmā pielikuma 17. punktā norādītajai produktu kategorijai "garšaugi". Apskatītajā normā skaidri norādīts, ka par garšaugiem uzskata dilles, lapu pētersīļus, baziliku, koriandru (kinza), piparmētras un tamlīdzīgus augus. Ņemot vērā, ka tiesību norma tikai indikatīvos nolūkos uzskaitu dažus garšaugus, pirms tiek piemērota samazināta PVN likme, jāspēj atbildēt uz jautājumu, vai konkrētais augs ir uzskatāms par Latvijai tipisku garšaugu.

Savukārt saistībā ar priekšnodokļa korekciju PVN direktīvas 90. pantā noteikts, ka, darījumu anulējot, atsakoties no tā, pilnīgi vai daļēji nemaksājot, vai arī, ja darījuma vērtību samazina pēc tam, kad notikusi piegāde, attiecīgi samazināma summa, no kuras rēķina PVN. Savukārt PVN direktīvas 184. pantā noteikts, ka sākotnēji atskaitītās PVN summas koriģē, ja atskaitītais PVN priekšnodoklis ir bijis lielāks vai mazāka par to, uz kādu nodokļa maksātājam bijušas tiesības. Minētās PVN direktīvas normas nosaka, ka darījumam piemērojamām PVN summām jākorelē ar darījuma patieso vērtību, proti, atlīdzību, kas saņemta vai būs saņemama par preču vai pakalpojuma piegādi.

Par minēto EST savu vērtējumu sniedza 2018. gada 22. februāra spriedumā lietā Nr. C‑396/16 T‑2. Lietas apstākļi bija šādi: ar tiesas lēmumu Slovēnijas uzņēmumam T-2 tika apstiprināts sanācijas process, kas sevī ietvēra parādsaistību dzēšanu.

PVN

 

 

     Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri