PVN aktualitātes: nodokļa rēķinu glabāšana, preču izvešanas pierādījumi

Sagatavojot jaunākos papildinājumus, biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" ir ņēmusi vērā Pievienotās vērtības nodokļa likuma pēdējos grozījumus (stājās spēkā šī gada sākumā) un aktuālo praksi, cita starpā komentējot šādus pantus:

  • 8.1 pants "Preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī" un 61. pants – Eiropas Savienības ietvaros harmonizēti noteikumi attiecībā uz preču piegādēm uz citām ES valstīm un tiesībām nereģistrēties PVN maksātāju reģistrā;
  • 51. panta 6. daļa  – par VID tiesībām liegt piemērot PVN 0 procentu likmi, ja preču piegādātājs nav iesniedzis pārskatu par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā vai pārskatos un deklarācijās norādīta nepatiesa informācija par attiecīgo darījumu;
  • 133. pants "Nodokļa rēķinu glabāšana" – par nodokļu maksātāja tiesībām papīra formā izrakstīto un saņemto rēķinu pārvērst un glabāt elektroniskā formā.

Tā, piemēram, rokasgrāmatas autors norāda, ka likuma Par grāmatvedību 10. pants nosaka pamatkritērijus elektronisko dokumentu glabāšanai. Minētā likuma "Par grāmatvedību" norma, līdzīgi kā apskatāmā PVN likuma norma, nosaka, ka uzņēmums ir tiesīgs oriģinālos dokumentus, kas ir papīra formā, pārvērst elektroniskā formā. Jāatzīmē, ka elektroniskā formā pārvērstajam dokumentam glabāšanai elektroniskā vidē ir tāds pats juridiskais spēks kā oriģinālajam dokumentam. Tāpat uzņēmumam ir piešķirtas tiesības iznīcināt oriģinālo dokumentu, ja attiecībā uz elektroniskā formā pārvērsto dokumentu tiek ievēroti šādi pamatnoteikumi:

  • ir nodrošināts oriģinālā dokumenta satura attēlojums un atbilstība šā panta otrajā daļā noteiktajā datu glabāšanas laikā;
  • ir nodrošināta satura lasīšana datora ekrānā un, ja nepieciešams, atvasinājuma veidošana papīra formā;
  • pārvērstais dokuments tiek aizsargāts pret neatļautu piekļūšanu, papildinājumiem, izmaiņām vai iznīcināšanu;
  • pārvēršanas process, kā arī oriģinālā dokumenta iznīcināšanas process tiek dokumentēts uzņēmuma vadītāja noteiktajā kārtībā.

 

PVN

 

 

     Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likuma komentāri