Eksperti skaidro

Jaunākais

17.Nov

Darba līguma uzteikums pārbaudes laikā: uzteikuma paraugs, ieteikumi rīkojumam, būtiski aspekti

Rokasgrāmatas autors ZAB "Tamberga un partneri", sagatavojot komentārus par darba līguma uzteikumu pārbaudes laikā, uzteikuma paraugu un atbilstošu rīkojumu, vērš uzmanību, ka saskaņā ar Darba līguma 46.panta noteikumiem pārbaudes termiņš nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem. Komentāri un dokumentu paraugi skatāmi rokasgrāmatā.

17.Nov

Kas jāņem vērā starpniecības pakalpojumu līgumā?

Kas jāņem vērā starpniecības pakalpojumu līgumā?

2020.gada 1.augustā spēkā stājās Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums. Rokasgrāmatas autoru ZAB "Tamberga un partneri" sagatavotais Starpniecības pakalpojumu līgums ir paredzēts izmantošanai starpniecības pakalpojumiem nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā.

17.Nov

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 17. novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 17. novembris, 2020
16.Nov

Drīzumā! Kādas izmaiņas nosaka grozījumi Būvniecības likumā?

Jaunākie grozījumi Būvniecības likumā precizē terminoloģiju un katras būvniecības procesā iesaistītās personas kompetenci un atbildību. "Būvniecības rokasgrāmatas" autors zvērinātu advokātu birojs "JAUNZARS un RAUDZEPS" gatavo papildinājumus saistībā ar izmaiņām būvniecības jomā. Infomācija būs pieejama rokasgrāmatas abonentiem. Sekojiet līdzi aktualitātēm!

16.Nov

Semināri par zaļā iepirkuma piemērošanu publiskajos iepirkumos

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) novembrī un decembrī organizēs vairākus neklātienes seminārus jeb vebinārus, kuros analizēs līdzšinējo zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) piemērošanas pieredzi un diskutēs par grozījumiem 2017. gada Ministru kabineta noteikumi Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība" Ministru kabineta noteikumu 2020.gada 8.septembra Nr. 568 redakcijā.

VARAM kopā ar sadarbības partneriem 2020. gada novembrī un decembrī organizēs informatīvos neklātienes seminārus par ZPI prasību piemērošanu, iespējām un praktisko pielietojumu. Semināros skaidros par nozīmīgākajām un kompleksākajām nozarēm: pārtika un ēdināšanas pakalpojumi, mēbeles, būvniecība, iekštelpu apgaismojums u.c.

Katrā vebinārā tiks skatītas dažādas ZPI tēmas, līdz ar to aicinām pieteikties uz Jums interesējošiem vebināriem:

 • 25. novembrī –  par zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanu pārtikas piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos.
 • 26. novembrī –  par zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanu mēbeļu iepirkumos.

Decembra otrajā nedēļā tiek plānoti vēl divi vebināri (datums tiks precizēts).

Ikviens interesents var piedalīties vebināros bez maksas, reģistrējoties šajās saitēs:

 • 25.novembra vebināram par ZPI kritēriju piemērošanu pārtikas piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos: https://www.mitto.me/zpikp/25-11
 • 26.novembra vebināram par ZPI kritēriju piemērošanu mēbeļu iepirkumos:  https://www.mitto.me/zpikp/26-11

Avots: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 

16.Nov

Piegādātāju tiesības iesniegt e-rēķinus

ZAB "WALLESS" komanda Rīgā, turpinot darbu, ko veica, esot "PRIMUS DERLING" aliansē, sagatavojusi jaunākos rokasgrāmatas papildinājumus saistībā ar e-rēķiniem. Plašāka informācija pieejama "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas" abonentiem.

11.Nov

Drīzumā! Projektu vadības funkciju atbalsta lietotnes

Projektu vadītājam, domājot par projektua īstenošanu un projektu vadības procesu nodrošināšanu, ir jāplāno arī projektu vadības procesu atbalsta lietotnes un informācijas sistēmas. Kādas ir projektu vadības lietotņu funkcijas? Kāda ir projektu vadības lietotņu klasifikācija? Minot piemērus un sniedzot aprakstus, atbildes sniegs Dr.sc.ing. Solvita Bērziša. Sekojiet līdzi "Projektu vadīšanas rokasgrāmatas" aktualitātēm!

9.Nov

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 10. novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 10. novembris, 2020
3.Nov

Drīzumā! Starpniecības pakalpojumu līgums

2020. gada 1. augustā spēkā stājās Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likums. Sadarbībā ar ZAB "Tamberga un Partneri" tiek sagatavots nekustamā īpašuma starpniecības pakalpojumu līguma paraugs, kas būs pieejams "Līgumu rokasgrāmatas" abonentiem.

2.Nov

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 3. novembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 3. novembris, 2020
29.Okt

Klientu dati un datu nodošana citam uzņēmumam: vai uz mani tas attiecas?

Jebkurš uzņēmums mūsdienās izmanto jeb apstrādā klientu datus, un Vispārīgās datu aizsardzības regulas ietvaros tas ietver zināmas saistības pret klientiem. Kādas ir klientu tiesības, ja kiberuzbrukuma gadījumā uzņēmumam dati tiek publiskoti? Par kādiem gadījumiem būtu jāziņo Datu valsts inspekcijai? Kādai būtu jābūt labajai praksei, ja, zvanot uz iestādei vai uzņēmumu, tiek informēts, ka saruna tiks ierakstīta? Atbildes uz šiem un citiem aktuālajiem jautājumiem no prakses sniegs datu aizsardzības un risku pārvaldības eksperte Ilvija Grūba.

28.Okt

Drīzumā! Darba devēja tiesības prasīt atmaksāt kļūdaini samaksāto IIN

Sadarbībā ar biedrību "Apvienība par godīgiem nodokļiem" top nodokļu komentāru papildinājumi, tostarp skatot arī jaunāko tiesu praksi saistībā ar darba devēja tiesībām prasīt atmaksāt kļūdaini samaksāto IIN. Jaunajos komentāros būs iekļauta arī šādi aspekti:

 • kapitāla pieauguma nerodas, ja kredītiestāde ir dzēsusi saistību, kas nav izpildīta 2008. gada ekonomiskās lejupslīdes dēļ;
 • par nekustamā īpašuma iegūšanas dienas un iegādes vērtības noteikšanu nekustamajam īpašumam, kas reģistrēts, kā viena laulātā atsevišķs īpašums uz laulāto mantas šķirtības līguma pamata.

Komentāri būs pieejami rokasgrāmatas "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" komentāri" abonentiem.

28.Okt

Attālinātais mārketings

Attālinātais mārketings

Digitālā mārketinga eksperts un lektors Raitis Velps dod padomus, kādus instrumentus uzņēmumiem izmantot jaunajās mārketinga stratēģijās.
 

26.Okt

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 27. oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 27. okotbris, 2020
26.Okt

Drīzumā! Datu nodošana citam uzņēmumam – vai uz manu uzņēmumu tas attiecas?

Kādas ir klientu tiesības, ja kiberuzbrukuma gadījumā uzņēmumam dati tiek publiskoti? Par kādiem gadījumiem būtu jāziņo Datu valsts inspekcijai? Kādai būtu jābūt labajai praksei, ja, zvanot uz iestādei vai uzņēmumu, tiek informēts, ka saruna tiks ierakstīta?

Atbildes uz šiem un citiem aktuālajiem jautājumiem no prakses sniegs datu aizsardzības un risku pārvaldības eksperte Ilvija Grūba. Informācija būs pieejama "Riska vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

20.Okt

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 20. oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 20. okotbris, 2020
13.Okt

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 13. oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 13. okotbris, 2020
5.Okt

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 6. oktobra numurs

Dienas Bizness elektroniski 6. okotbris, 2020
30.Sep

Administratīvie pārkāpumi grāmatvedībā

Administratīvie pārkāpumi grāmatvedībā

Kopš 2020.gada 1.jūlija spēkā jauni administratīvie sodi, kas saistīti ar grāmatvedības uzskaiti, nodokļu aprēķiniem un nomaksu.

30.Sep

Jaunais administratīvo pārkāpumu regulējums publisko iepirkumu jomā

Kopš 2020.gada 1.jūlija, kad stājās spēkā Administratīvās atbildības likums, administratīvo pārkāpumu regulējums publisko iepirkumu jomā ir ietverts četros publisko iepirkumu nozares likumos. ZAB "PRIMUS DERLING" apkopojis informāciju par paredzētajiem pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā.

28.Sep

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 29. septembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 29. septembris, 2020
21.Sep

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 22. septembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 22.septembris, 2020
17.Sep

Praktiski ieteikumi finansējuma piesaistei

Praktiski ieteikumi finansējuma piesaistei

SIA "Civitta Latvija" asociētais partneris un finanšu piesaistes eksperts Reinis Budriķis sniedz praktiskus ieteikumus maziem un vidējiem uzņēmumiem, jaunuzņēmumiem, kā arī izgudrotājiem veiksmīgai finansējuma, tāda kā ES fondu, privāto investoru un citu finanšu instrumentu, piesaistei.

16.Sep

Drīzumā! Jaunais administratīvo pārkāpumu regulējums publisko iepirkumu jomā

Rokasgrāmatas autors ZAB "Primus Derling" izstrādā materiālu par jauno administratīvo pārkāpumu regulējumu publisko iepirkumu jomā. Informācija būs pieejama "Publisko iepirkumu konkursu rokasgrāmatas" abonentiem. Sekojiet līdzi dbhub.lv!

15.Sep

Tiešie norēķini: Vai tiešām tas atrisinās parādu problēmu?

Tiešie norēķini: Vai tiešām tas atrisinās parādu problēmu?

Kalvis Kalniņš, SIA "Berga Nami" valdes loceklis, vērš uzmanību vairākiem būtiskiem argumentiem, kādēļ dzīvokļu īpašniekiem būtu jābalso pret tiešo norēķinu ieviešanu.

14.Sep

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 15. septembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 15.septembris, 2020
11.Sep

Administratīvie pārkāpumi grāmatvedībā

SIA "Sindiks" izstrādā materiālu par administratīvajiem pārkāpumiem grāmatvedībā. Sekojiet līdzi dbhub.lv! Materiāls būs pieejams "Grāmatvedības rokasgrāmatas" abonentiem.

7.Sep

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 8. septembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 8.septembris, 2020
4.Sep

Administratīvā atbildība būvniecības procesā: kādas izmaiņas jāņem vērā

Administratīvā atbildība būvniecības procesā: kādas izmaiņas jāņem vērā

Zvērinātu advokātu birojs "JAUNZARS un RAUDZEPS" vērš uzmanību, kas jāņem vērā, kad atbildība par pārkāpumiem būvniecības jomā ir noteikta Būvniecības likumā.

4.Sep

Kādas specifiskas darba aizsardzības organizatoriskās prasības ir pārtikas produktu un dzērienu ražošanā?

Kādas specifiskas darba aizsardzības organizatoriskās prasības ir pārtikas produktu un dzērienu ražošanā?

Linda Matisāne, medicīnas zinātņu doktore aroda medicīnā, darba aizsardzības speciāliste ar augstāko profesionālo izglītību, skaidro, kā uzņēmumā, kas darbojas pārtikas ražošanas nozarē,  izveidot un uzturēt darba aizsardzības sistēmu. 

4.Sep

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 1. septembra numurs

Dienas Bizness elektroniski 1.septembris, 2020
25.Aug

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 25. augusta numurs

Dienas Bizness elektroniski 25.augusts, 2020
19.Aug

Inovāciju idejas jebkura lieluma uzņēmumam

Kā radīt inovācijām labvēlīgu infrastruktūru? Kā stimulēt darbinieku inovāciju procesā? Kur meklēt inovācijas? Kā atpazīt labu inovāciju? Atbildes uz šiem jautājumiem sniedz inovāciju un ideju vadības eksperte Elīna Miķelsone. Inovācijas ieteikumi pieejami "Personāla vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

17.Aug

e-žurnāls Žurnāls Dienas Bizness, 2020.gada 18. augusta numurs

Dienas Bizness elektroniski 18.augusts, 2020
14.Aug

Drīzumā! Praktiski ieteikumi finansējuma piesaistei

Sadarbībā ar CIVITTA top praktiski ieteikumi finansējuma piesaistei. Ieteikumi tiek veidoti maziem un vidējiem uzņēmumiem, jaunuzņēmumiem, kā arī izgudrotājiem ES fondu, privāto investoru un citu finanšu instrumentu piesaistei. Sekojiet līdzi dbhub.lv jaunumiem!
 

13.Aug

Drīzumā! Inovācijas uzņēmuma izaugsmei

Kā radīt inovācijām labvēlīgu infrastruktūru? Kā stimulēt darbinieku inovāciju procesā? Kur meklēt inovācijas? Kā atpazīt labu inovāciju? Pavisam drīz atbildes uz šiem jautājumiem sniegs ideju vadības eksperte Elīna Miķelsone. Ieteikumi būs noderīgi jebkura lieluma uzņēmumam. Materiāls būs pieejams "Personāla vadības rokasgrāmatas" abonentiem.

13.Aug

Aktualitātes līgumu izstrādē

Aktualitātes līgumu izstrādē

"Līgumu rokasgrāmatas" autors ZAB "Tamberga un Partneri" vērš uzmanību aktualitātēm līgumu izstrādē, kas saistītas ar izmaiņām par attālināto darbu un jauno Administratīvās atbildības likumu.

12.Aug

Kāda ir atšķirība starp darba devēja uzteikumu un paziņojumu?

Kāda ir atšķirība starp darba devēja uzteikumu un paziņojumu?

Rokasgrāmatas autore Karīna Platā skaidro atšķirību starp darba devēja uzteikumu un paziņojumu, kā arī sniedz atbildesuz citiem jautājumiem, kas sais'titi ar citiem darba tiesisko attiecību izbeigšanās pamatiem. Informācija pieejama rokasgrāmatas "Darba likuma komentāri" abonentiem.

11.Aug

Seminārs Kā izveidot efektīvu uzņēmuma profilu LinkedIn

Kā izveidot efektīvu uzņēmuma profilu LinkedIn

SEMINĀRĀ RUNĀSIM PAR: 

 • uzņēmuma profila izveidi, vizuālo un tekstuālo noformēšanu;
 • komunikācijas stratēģiju un profila administrēšana;
 • ideālo ierakstu laika joslā;
 • uzņēmuma darbiniekiem kā uzņēmuma zīmola vēstnešiem;
 • nišu lapām (showcase pages) un to izmantošanu mārketingā, personāla piesaistē un noturēšanā;
 • spēcīgiem LinkedIn uzņēmumu profilu piemēriem;
 • reklāmas izvietošanas veidiem.
2021.gada 24.Februāris
Uzņēmēju žurnāla Dienas Bizness izdevums #8
jaunākais / Aktuāli
2020.gada 23.Decembris
Par rītdienas darbības nepārtrauktību jādomā jau šodien
jaunākais / Darba drošība
2020.gada 21.Decembris
Grāmatveža ētikas kodekss: kas jāņem vērā
jaunākais / Finanses

Līgumi 2020-04

2020.gada 16.Decembris
Vai darbiniekam var prasīt rakstīt atlūgumu?
jaunākais / Personāls
2020.gada 17.Novembris
Kas jāņem vērā starpniecības pakalpojumu līgumā?
jaunākais / Finanses, Aktuāli
2020.gada 28.Oktobris
Attālinātais mārketings
jaunākais / Viedokļi, Aktuāli
2020.gada 30.Septembris
Administratīvie pārkāpumi grāmatvedībā
jaunākais / Finanses
2020.gada 17.Septembris
Praktiski ieteikumi finansējuma piesaistei
jaunākais / Finanses