Paaudžu plaisa darbavietā: izaicinājumi 2019

Paaudžu plaisa darbavietā: izaicinājumi 2019
Foto: Training Lab

Kā dažādu paaudžu darbinieku klātbūtne ietekmē uzņēmumu iekšējo komunikāciju?

Millenials, Generation Z, Baby Boomers… Vai paaudze, kurā esat piedzimis, nosaka, kā jūs iegūstat, vēlaties saņemt vai patērējat informāciju? Kā jūs uztverat līderus? Kur atrodat autoritātes un – cik lojāli esat darba devējam?

Pēdējo dažu gadu laikā profesionālajā vidē šie jautājumi tiek uzdoti arvien biežāk. Informācijas kanāli un ar tiem saistītās preferences, uzticēšanās vadībai un uzņēmuma vērtībām, lojalitāte organizācijai – klasiski uzņēmumu iekšējās komunikācijas speciālistu pārziņā esošajiem jautājumiem šobrīd pievienojusies jauna, aktuāla tēma – t.s. "paaudžu plaisa" un ar to saistītā nepieciešamība ņemt vērā līdz šim neapskatītus faktorus. Ja to ignorējam, palielinās riski izvēlēties nepiemērotu iekšējās komunikācijas pieeju, neaktuālus komunikācijas kanālus, vai nošaut greizi darbinieku iesaistes politikas izstrādē.

Tomēr arī nevar 100% apgalvot, ka pastāv tieša saikne starp paaudzi, kurā darbinieks ir dzimis un viņa vai viņas iekšējās komunikācijas preferencēm. Veidojot iekšējās komunikācijas pieeju, šāds vispārējs pieņēmums var maldināt. Mēs visi esam atšķirīgi un ne vienmēr iekļaujamies noteiktā kategorijā. Tomēr ir lietderīgi izvērtēt, kāda ir jūsu organizācijas demogrāfiskā situācija un kā tas varētu ietekmēt jūsu iekšējās komunikācijas kanālu izvēli un stratēģiju.

Kā domā Millenials?

Piemēram, Millennials, kas pazīstama arī kā Y paaudze vai Generation Y, ir demogrāfiskā kohorta, kur seko X paaudzei, un ir pirms Z paaudzes. Parasti netiek skaidri definēts, kad šī kohorta sākas vai beidzas; demogrāfi un pētnieki par šī posma sākumu mēdz izmantot 1980. gadu sākumu dzimšanas gadus un 90. gadu vidus līdz 2000. gadu sākumam kā dzimšanas gadus.

Millennials paaudzes raksturīgākās iezīmes dažādos reģionos var atšķirties, atkarībā no tajos tipiskajiem sociāli ekonomiskajiem apstākļiem. Tomēr visbiežāk šo paaudzi raksturo gan pēc satura, gan formas no citām paaudzēm atšķirīga komunikācija, kā arī intensīva saziņas līdzekļu un digitālo tehnoloģiju izmantošana. Piemēram, ASV vidēji ap ceturto daļu iedzīvotāju var ieskaitīt šajā kategorijā un ar katru gadu ekonomiski aktīvajā vidē ieplūst arvien un arvien jaunāku paaudžu darbaspēks.

pediņasLai gan tikai retais var apgalvot, ka viņiem bija lielisks darbs, pirms "atnāca Millenials, to atņēma un izpostīja", tomēr ir acīmredzami, ka uzņēmumos notikušas un vēl arvien notiek būtiskas pārmaiņas tajā, ko uzņēmumi dara un kā darbs tiek veikts.

Millenials ir mainījuši tradicionālos uzskatus par darba loma indivīda dzīvē, un šobrīd ir prasīgāki pret biznesa vidi kā jebkura cita paaudze. Millenials vērtības darba vietā ietver elastību, atbalstu inovācijām, t.s. tīklošanu dažādās grupās, savienojamību, sadarbību un, galvenais, viennozīmīgumu vai caurspīdīgumu. Tas var izraisīt konfliktus ar gados vecākiem kolēģiem, kuri gadu desmitiem strādājuši vienā vietā un vienādām metodēm.

Tūkstošgades paaudze savus pusaudžu gadus jau pavadījusi ciešā saiknē ar tehnoloģijām un to pieejamība viņiem šķiet pašsaprotama. Savukārt, citām paaudzēm tehnoloģiju izmantošanai bija jāpielāgojas, un tāpēc tās bieži no tehnoloģiju izmantošanas labprāt izvairās.

Dažas no galvenajām Millennials paaudzes vērtībām ir elastīgums un maksimāla iespēja darba vietā izmantot tehnoloģijas, lai tādējādi varētu strādāt attālināti un pēc elastīga grafika. Tāpat kā daudzi citi darba ņēmēji, viņi vēlas būt mentorēti, bet mēdz apšaubīt un nepieņemt iespējamos mentorus. Viņi meklē ātru karjeras izaugsmi, un, sastopoties ar pretestību, viņu ideju apšaubīšanu vai nepietiekamu novērtējumu, nevis cīnīsies esošajā darba vietā un amatā, bet drīzāk meklēs citu darba vietu un iespējas. Tā kā uzņēmējdarbības vide, lielā mērā – pateicoties tehnoloģijām, – ir ļoti mainījusies, nav pārsteidzoši, ka darbinieki, kas par tehnoloģiju izmantošanu zina vairāk, ir pieprasītāki.

Kas rada izaicinājumus?

Paaudžu konflikti nav nekas jauns. Katras paaudzes jaunieši vienmēr ir uzskatīti par problēmu. Kad šie jaunieši kļūst vecāki, viņus sāk kaitināt nākamā jauniešu paaudze, jo jaunieši parasti ir ambiciozāki, mazāk ieinteresēti pakļauties tradīcijām un izmantot ierastus risinājumus. Tas gan nenozīmē, ka nav arī specifisku atšķirību vai konflikta iemeslu starp kādām paaudzēm. Līdztekus tādiem šajā rakstā padziļināti neapskatītiem iemesliem kā "savu interešu aizstāvēšana vispirms", "robežu noturēšana", "nepakļaušanās spiedienam", "citāds komunikācijas stils" un vēl citiem, kas Millenials acīmredzami atšķir no citām paaudzēm, šobrīd darbavietās viens no nozīmīgākajiem paaudžu berzes iemesliem ir biznesa vides līdz šim nebijusī balstīšanās tehnoloģijās.

Ko darīt?

Lai salāgotu šķietami grūti apvienojamo, ASV uzņēmējdarbības eksperts James Forbis iesaka izmantot šādu divu soļu pieeju.

Pirmais – vienkārši saprast, ka neatkarīgi no paaudzes, no kuras nāk no darba ņēmēji, viņi katrs ir individualitāte, kuriem jūsu piedāvātajā vidē ir nepieciešams sastrādāties. Nākamais –  saprast un izmantot savā labā to, ko zinām par saviem darbiniekiem:

  1. Nosakiet, kādai paaudzei darbinieki pieder – Baby Boomers (1946–1964), X paaudze (1965~1980), Millenials (~1980–2000.).
  2. Izmantojiet katra darbinieku kopuma talantus un stiprās puses – lai atrisinātu konfliktu, nepieciešams atrast pozitīvās katras grupas īpašības, un nodrošināt, ka tās var tikt izmantotas, lai gūtu panākumus un saglabātu pozitīvu attieksmi.
  3. Mēģiniet dažādot vadības stilu – ja jūsu darbavietā notiek paaudžu berze, iespējams, lai iegūtu darbinieku cieņu un uzticību, būs jāpielāgo ne tikai vadības stils, bet arī komunikācijas forma un saturs.
  4. Izvairieties no stereotipiem un fokusēšanās uz trūkumiem, bet koncentrējieties uz katras paaudzes stiprajām pusēm un – kā tos izmantot uzņēmuma attīstības labā.

Šāda pieeja ne tikai veicinās jūsu kā vadītāja iespēju iegūt visu uzņēmumā pārstāvēto paaudžu cieņu un uzticību, bet arī ir viens no soļiem, kā salāgot dažādo paaudžu darbinieku sadarbību un izveidot daudzpusīgu komandu, kur paaudzes vieno savstarpēja tolerance un sadarbība uzņēmuma mērķu vārdā.

Vairāk par to, kā dažādu paaudžu darbinieku klātbūtne ietekmē uzņēmumu iekšējo komunikāciju, Ginta Krivma stāstīs DB HUB rīkotajā seminārā Uzņēmuma iekšējā komunikācija 2019: paaudžu konteksts
Lai pieteiktos, klikšķini šeit.