Pārjaunojuma līgums darba līgumam (darbinieku pārejas gadījumā)

 

Jaunākajā rokasgrāmatas papildinājumā autors ZAB "Tamberga un partneri" piedāvā Pārjaunojuma līguma paraugu, kurā iesaistītās puses vienojas pārjaunot no Darba līguma izrietošās saistības, turpinot darba attiecības jaunā darba devēja pakļautībā, ja ar kopā ar uzņēmuma pāreju notiek arī darbinieka pāreja.

Sagatavojot līguma paraugu, tiek paplašināta rokasgrāmatas nodaļa par Darbinieku pārejas līgumu. Paraugā norādīti noteikumi saistību, tiesību un pienākumu pret darbinieku pārejai no esošā darba devēja pie jaunā darba devēja, kā arī esošā un jaunā darba devēja pienākumi un saistības vienam pret otru.

 

Plašāka informācija un līguma paraugs pieejami rokasgrāmatā.


Tāpat arī papildinājumi citās rokasgrāmatas nodaļās:

  • 2.1.1 «Sabiedrības ar ierobežotu atbildību vispārējs apskats»
  • 2.2.2 «Akciju sabiedrības dibināšana»
  • 2.12.1 «SIA nosaukuma (firmas) maiņas vispārējs apraksts»

Līgumu rokasgrāmata

 

  

  Līgumu rokasgrāmata

 

 


 

2.1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)

  2.1.1 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību vispārējs apskats

2.2 Akciju sabiedrība (AS)

  2.2.2 Akciju sabiedrības dibināšana

2.12 SIA nosaukuma (firmas) maiņa

  2.12.1 SIA nosaukuma (firmas) maiņas vispārējs apraksts

6.9. Darbinieku pārejas līgums

  6.9.1. Pārjaunojuma līgums darba līgumam (darbinieku pārejas gadījumā)


Abonēt