Darbinieku iesaistīšanās

Darbinieku iesaistīšanās

Cena (ieskaitot PVN): 21.59 €

E-grāmatā «Darbinieku iesaistīšanās» pārmaiņu arhitekte Anita Gaile sniegs atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Latvijā uzlabojas darbinieku motivācija un piesaistīšanās darba vietai. Vai darba devējs var atslābt?
  • Kā turpināt būt iekārojamam darba devējam nākotnē?
  • Kā var definēt darbinieku iesaistīšanos?
  • Kādi aspekti kavē darbinieku iesaistīšanos?
  • Kādi ir priekšnoteikumi, lai veicinātu darbinieku iesaistīšanu?

Darbinieku iesaistīšana ir jēdziens, kam ir vairāki skaidrojumi, kuru kopsavilkums ir – efektīva sadarbība starp darbiniekiem un uzņēmumu.

Pašreiz mainās gan darbinieki, gan organizācijas, gan to savstarpējās attiecības. Darbinieki kļūst aizvien mobilāki, un, lai sasniegtu savas dzīves mērķus, cilvēki ir gatavi pārcelties. Mobilitāti veicina augošais zināšanu darbinieku īpatsvars un tehnoloģiju attīstība – lai nodrošinātu darba izpildi, ļoti bieži vairs nav nepieciešams atrasties konkrētā vietā. Organizācijas adaptējas globalizācijai, kļūstot lielākas un atrodoties visur, tajā pat laikā cenšoties apmierināt lokālā pircēja vajadzības. Attiecības starp organizācijām un darbiniekiem veidojas ne tikai darba līguma kontekstā, bet arī kā sadarbības partneriem, aizvien vairāk augsti kvalificētiem speciālistiem izvēloties darboties kā neatkarīgiem ekspertiem.

Darbinieku iesaistīšanās izpaužas attieksmē, uzvedībā un rezultātos. Darbinieks var just lepnumu un lojalitāti pret organizāciju (attieksme), kā arī būt labs organizācijas advokāts attiecībās ar klientiem vai izdarīt kaut ko papildus, lai pabeigtu darbu (uzvedība). Rezultāti nozīmē mazāk negadījumu un kļūdu darba vietā, augstāku produktivitāti, mazāk konfliktu, vairāk inovāciju, zemāku darbinieku rotāciju un saslimšanu.

Anita Gaile
Anita
Gaile
PhD, pārmaiņu arhitekte

Cilvēki | Organizācijas | Nākotne

Biznesa vadības trenere un konsultante, kas lasa lekcijas par cilvēku un pārmaiņu vadību vadošajās Latvijas augstkolās – RiSEBA, LU BVEF un RBS. Biznesa vadības un karjeras koučs. ICF (International Coaching Federation) biedrs. Autore izdevumiem «Špikeris vadītājiem», «Vadītāja dienasgrāmata» un līdzautore «Efektīva vadītāja rokasgrāmatai», kas izdota pēc Valsts kancelejas pasūtījuma.

Vairāk informācijas: www.anitagaile.lv