Pārmaiņu vadība

Pārmaiņu vadība

Cena (ieskaitot PVN): 21.59 €

E-grāmatā «Pārmaiņu vadība» aplūkoti būtiski jautājumi:

  • Kāpēc organizācijām neizdodas sekmīgi īstenot pārmaiņas?
  • Kā efektīvi īstenot pārmaiņas?
  • Kā vadīt darbiniekus pārmaiņu laikā?

Pārmaiņu vadībā raksturoti šādi posmi:

  • pārmaiņu vadības process;
  • pārmaiņu uzsākšana;
  • iesaistīto personu (pušu) vadīšana;
  • pārmaiņu vadības elementi;
  • pārmaiņu vadības modeļi, piemēram, Džona Paula Kotera (John Paul Kotter), Viljama Bridža (William Bridges), Kurta Levina (Kurt Lewin), Pītera Sendža (Peter Senge) u.c.;
  • stratēģiskās pārmaiņas – restrukturizācija, organizācijas kultūras maiņa, IT virzītas pārmaiņas.
Anita Gaile
Anita
Gaile
PhD, pārmaiņu arhitekte

Cilvēki | Organizācijas | Nākotne

Biznesa vadības trenere un konsultante, kas lasa lekcijas par cilvēku un pārmaiņu vadību vadošajās Latvijas augstkolās – RiSEBA, LU BVEF un RBS. Biznesa vadības un karjeras koučs. ICF (International Coaching Federation) biedrs. Autore izdevumiem «Špikeris vadītājiem», «Vadītāja dienasgrāmata» un līdzautore «Efektīva vadītāja rokasgrāmatai», kas izdota pēc Valsts kancelejas pasūtījuma.

Vairāk informācijas: www.anitagaile.lv