Testēšana personāla atlasē un novērtēšanā

Testēšana personāla atlasē un novērtēšanā

E-grāmatā «Testēšana personāla atlasē un novērtēšanā» organizāciju psihologs un personālvadības eksperts Reinis Lazda skaidro tēmu par izpēti un testēšanu organizācijās un informāciju kvalitatīvu lēmumu pieņemšanai.

Autors apkopo ieteikumus testēšanai organizācijās, sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • Kā personāla atlasē un novērtēšanā pareizi izmantot psiholoģiskos testus?
  • «Testu izvēle organizācijā» – Kā rīkoties uzņēmumam, ja sāk ieviest testus? Kāda ir optimālā darbību secība?
  • Kāda specifika ir zināšanu testiem, un kad to izmantošana ir pamatota?!
  • Kāda ir fizisko spēju izmantošanas nozīme novērtēšanā?
  • Kas ir novērtēšanas centri, kāpēc tie tiek organizēti, un kādi ir biežāk lietoto uzdevumu veidi novērtēšanas centros?
  • Kādas ir personības testu populārākās 5 skalas?

R. Lazda akcentē, ka viena no būtiskākajām metodēm, ko izmanto profesionālajā novērtēšanā, ir psiholoģiskie testi. Psiholoģiskais tests ir mērīšanas iekārta vai metode, ko izmanto, lai kvantificētu uzvedību vai palīdzētu izprast un paredzēt uzvedību. Lai arī testi pastāv jau vairāk nekā 100 gadu, plašāk tos izmanto no 20. gadsimta otrās puses gan psiholoģiskajā diagnostikā, gan personāla atlasē un novērtēšanā, gan citās situācijās, kur jānosaka profesionālā piemērotība.

SIA CreaTest

SIA CreaTest

CreaTest ir pieredzējusi psihologu profesionāļu komanda.

Trīs nozīmīgākie darbības virzieni:

  • Organizāciju izpēte
  • Darbinieku novērtēšanas sistēmu veidošana un uzlabošana
  • Psiholoģisko testu veidošana un adaptēšana
Reinis Lazda
Reinis
Lazda

Organizāciju psihologs un personālvadības eksperts, SIA CreaTest vadītājs, Latvijas Psihologu apvienības valdes priekšsēdētājs, Latvijas Organizāciju psihologu biedrības valdes priekšsēdētājs no 2010. gada līdz 2016. gadam, docents Alberta koledžā, pasniedzējs ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi.