Vidējā darba samaksa dažādās nozarēs Latvijā. Darbiniekus piesaistīt arvien grūtāk

Darbiniekus piesaistīt arvien grūtāk
Foto: AdobeStock

2017. gadā tautsaimniecība ir augusi straujāk, nekā prognozēts; 


Kopumā brīvo darba vietu skaits Latvijā ir palielinājies, daudzām nozarēm akūti trūkst darbaspēka


Valstī turpinās diskusija par darbaroku importēšanu, turpinās viesstrādnieku ieplūšana no Krievijas, Ukrainas un citām valstīm.

Šī gada trešajā ceturksnī piedzīvots augstākais nodarbinātības līmenis Latvijā pēdējos 20 gados, sasniedzot 63,6%, bezdarbs sarucis līdz 8,5%. Algu kāpums šajā gadā ir bijis krietni straujāks nekā pērn, trešajā ceturksnī pieaugot par gandrīz 7,5%.  Šī  gada 3. ceturksnī darba samaksa pieauga visās jomās 2,7–10,1% robežās, izņemot elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozari (-4,3%) un nekustamo īpašumu nozari (-0,5%).


Informācijai

Vidējā darba samaksa

Mēnesī, bruto (eiro), gada 3. cet. 

Darbības veidi

2015. 

2016.

2017.

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

793

849

900

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

928

970

1055

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

1245

1256

1203

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

823

839

900

Apstrādes rūpniecība

784

820

891

Būvniecība

820

850

907

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība

732

769

833

Transports un uzglabāšana

852

849

903

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi

554

592

636

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

1289

1346

1449

Finanšu un apdrošināšanas darbības

1689

1797

1915

Operācijas ar nekustamo īpašumu

754

774

770

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

940

938

1033

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

736

776

838

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

1032

1075

1178

Izglītība

693

700

767

Veselība un sociālā aprūpe

766

801

843

Māksla, izklaide un aprūpe

712

720

779

Citi pakalpojumi

666

711

730

Centrālās statistikas pārvalde

 

pediņasPieejamā darbaspēka trūkums prasa aizvien lielākus finanšu un laika resursus. Lai darbinieku piesaiste būtu efektīvāka, uzņēmumi aizvien aktīvāk un mērķtiecīgāk cenšas uzlabot savu darba devēja tēlu,

Aivis Brodiņš,

CV-Online Latvia vadītājs.

Reģionālais faktors

2017. gadā tendences darba tirgū visās trīs Baltijas valstīs ir bijušas diezgan līdzīgas, teic Swedbank ekonomiste Agnese Buceniece.

Iegādājieties abonementu un lasiet visu rakstu

Cena (ieskaitot PVN): 1.25 €
Cena (ieskaitot PVN): 12.37 €