Vadītājs – bieži vērtēts kā vājākais ķēdes posms uzņēmumā

Vadītājs – bieži vērtēts kā vājākais ķēdes posms uzņēmumā
Darbinieki no vadītājiem visvairāk sagaida cieņu un atzinību, bet ne vienmēr to saņem – šis ir būtiskākais secinājums par pētījumu Baltijas valstīs.
Foto: If Apdrošināšana

Viena no būtiskākajām prasībām, lai darbinieks savu darbu uzskatītu par "normālu", ir vadītājs, kurš ar cieņu izturas pret saviem padotajiem – tā ir viena no atziņām, ko noskaidrojām If Apdrošināšana veiktajā pētījumā Baltijas valstīs. Diemžēl uzreiz arī jāuzsver, ka respondentiem viņu pašreizējās darba vietās tieši vadītāji šķiet vājākais ķēdes posms. 

Izdegušie un stresa pilnie darbinieki "supervaroņi", kas vēlas "normālu darbu"

Šobrīd darba tirgus ir pārpildīts ar "perfekta darba" piedāvājumiem, un tiek sagaidīts, ka kandidāti būs neapturami "supervaroņi". Diemžēl tas nav reāli, un šāda attieksme var darbiniekos radīt ar darbu saistītu stresu, trauksmi un arī izdegšanu. Tāpēc mēs savā uzņēmumā vēlamies sākt plašāku diskusiju par normālu darbu – par labām, ilgstošām un veselīgām darbavietām un profesionālām savstarpējām attiecībām.

Aicinām par to vairāk domāt arī citus uzņēmumus, jo normāls darbs, nevis supervaroņu izaicinājumi, ir tas, ko meklē potenciālie darbinieki.

Satraucoši, ka Latvijā savu darbu par normālu var nosaukt tikai katrs ceturtais darbinieks. Puse būtu gatavi mainīt esošo darbu pret citu, ja piedāvātais darbs atbilstu viņu prasībām par "normālu darbu".

If_apdrosinasana_aptauja

Vadītājam ir jāizrāda cieņa un jāspēj novērtēt darbiniekus

Aptaujā 1500 darbiniekiem no dažādiem uzņēmumiem Baltijas valstīs vaicājām, ko viņi uzskata par jēgpilnu darbu, normālu vadītāju un komandas darbu, kā arī, kas nepieciešams, lai darbinieki savā darbavietā justos labi. Sīkāk apskatīšu, kādām īpašībām jāpiemīt vadītājam.

Vairāk nekā puse respondentu uzskata, ka vadītājam ar cieņu jāizturas pret saviem darbiniekiem. Šo iezīmi biežāk izcēla tieši sievietes. Latvieši un lietuvieši uzskata, ka otrā nozīmīgākā vadītāja īpašība ir spēja izrādīt atzinību un novērtēt savus darbiniekus. Toties igauņi vēlas, lai vadītājs ir kompetents savas jomas pārzinātājs.

Parasti šādās aptaujās cilvēki izceļ lietas, kuru viņiem visvairāk trūkst. Tādēļ fakts, ka Latvijā un Lietuvā cieņa un atzinība ir divas vissvarīgākās vadītājiem izvirzītās prasības, ļauj teikt, ka savstarpējo darba attiecību veidošanā darbavietās vēl ir daudz vietas uzlabojumiem. Igaunijā vērojamās atšķirības, iespējams, ir tādēļ, ka mūsu kaimiņvalsts šajā jomā jau ir attīstītāka.

Latvijā novērtē taisnīgu un spēcīgu līderi, mazāk – empātisku

Aptaujātie norādīja, ka vadītājam ir arī jāspēj uzklausīt citu cilvēku viedokļus, uzņemties atbildību un būt atvērtam jaunām idejām un piedāvājumiem. Šīs īpašības bija svarīgas gandrīz pusei no respondentiem. Dažādā vecumā prasības ir līdzīgas, tomēr vadītāja spēju uzklausīt citu viedokļus un kritiku visaugstāk vērtēja tieši cilvēki nobriedušākā vecumā.

Viena no īpašībām, kas Baltijas valstīs tiek novērtēta atšķirīgi, ir taisnīgums. To kā normālam vadītājam svarīgu prasību uzsver vairāk nekā 40% latviešu un lietuviešu, bet Igaunijā – tikai 19% darbinieku. Te var diskutēt, vai taisnīgums igauņiem tiešām ir mazāk svarīgs, vai arī tas tiek uztverts kā pašsaprotams.

Tāpat Latvijā katrs trešais strādājošais vēlas strādāt pie spēcīga līdera, bet tikai 4% uzskata, ka normālam vadītājam nepieciešama arī empātija. Abās kaimiņvalstīs empātija vērtēta krietni augstāk.

Jautājumā par humora izjūtu un labu noskaņojumu kaimiņi lietuvieši ir atšķirīgās domās nekā mēs. Latvijā un Igaunijā humoru no vadītājiem sagaida trešdaļa respondentu, bet Lietuvā to par svarīgu uzskata tikai 17%. 

If_Apdrosinasana_aptauja

Uzņēmumiem regulāri ir jāvērtē savi vadītāji

Lai uzzinātu to, kā mums If Apdrošināšanā sokas šajā aspektā, savā uzņēmumā Baltijas valstīs regulāri aptaujājam darbiniekus par mūsu vadītājiem un citiem darba aspektiem. Visaptverošu aptauju veicam divreiz gadā, pēc tam analizējam rezultātus gan kopā ar vadītājiem, gan pārrunājam tos katrā komandā. Savukārt līderi par vadības metodēm tiek regulāri izglītoti semināros, kursos un iekšējās mācībās.

Rezultāti rāda, ka vairākums If Apdrošināšanas darbinieku, runājot par saviem vadītājiem, kā pozitīvās īpašības min atklātību, brīvību, atbildību, iespēju izteikt savu viedokli un piedalīties lēmumu pieņemšanā. Darbinieki arī uzsver, ka iespēja augt profesionāli un saņemt vadītāja atbalstu savā izaugsmē ir viens no svarīgiem iemesliem, lai turpinātu strādāt If. 

Vairākums aptaujāto Baltijas valstīs savus vadītājus vērtēja ar 6,5 punktiem no 10, bet If strādājošie saviem vadītājiem piešķīra no 7,6 līdz 8 punktiem.

Lai arī mūsu darbinieki vadītājus novērtēja krietni augstāk nekā citās darbavietās, vadības joma mūsu uzņēmumā kopumā tika novērtēta nedaudz zemāk nekā komandas darbs, labsajūta darbā un jēgpilns darbs. Tas arī mums parāda, ka šajā jomā vēl ir daudz darāmā un jāturpina strādāt.

To aicinām darīt citiem uzņēmumiem – runāt ar darbiniekiem, uzzināt viņu viedokli un regulāri strādāt ar komandu līderiem un vadītājiem, jo tieši viņu vadības stils un īpašības vistiešāk atspoguļojas darbiniekos.