Uzņēmuma iekšējā komunikācija 2019: tendences, izaicinājumi un risinājumi darbinieku iesaistes veicināšanai

Uzņēmuma iekšējā komunikācija 2019: tendences, izaicinājumi un risinājumi darbinieku iesaistes veicināšanai
Foto: Training Lab

Efektīva iekšējā komunikācija ir kā uzņēmuma asinsrite. Tā palīdz nodrošināt uzņēmuma darbiniekiem iespēju saskaņoti darboties kopīgu mērķa sasniegšanā, veicina harmonisku organizācijas kultūru un dod darbiniekiem iespēju pieņemt piemērotus un tālredzīgus, uzņēmuma mērķiem atbilstošus lēmumus. Šāda darbinieku rīcība ir būtiska jebkurā uzņēmumā un organizācijā, neatkarīgi no tās lieluma.

Informācijas aprite uzņēmumā ir būtisks aspekts, kas uzlabo ikdienas darbu, rada drošības sajūtu un vienotību ar uzņēmumu, kā arī samazina neziņu un iespējamās baumas uzņēmuma iekšienē. Līdz ar tehnoloģiju attīstību un dzīvesstila izvēles iespēju paplašināšanos, darbaspēks kļūst arvien izkliedētāks un mobilāks, un komunikācijas efektivitāte kļūst arvien lielāks izaicinājums. Dienas Bizness organizētajā seminārā 31. janvārī runāsim detalizētāk par to, kādas ir iekšējās komunikācijas aktuālās tendences un izaicinājumi 2019. gadā un kā tos izmantot, lai veicinātu darbinieku iesaisti.

Tomēr jau šobrīd ir skaidrs, ka iekšējās komunikācijas galvenās funkcijas uzņēmumā ir darbinieku informēšana un motivēšana. Informēt tā, lai tas būtu motivējoši, nozīmē ne tikai pasniegt informāciju, bet darīt to saprotamā un uzrunājošā veidā. Darbinieku motivācijas jeb, precīzāk, motivētības un iesaistības paaugstināšanās, savukārt, ir dažādu uzņēmuma darbības pamatfaktoru (vadības attieksme, uzņēmuma kultūra, darba vide, kolēģi, darbiniekiem pieejamie labumi utt.) sinerģijas, kā arī pozitīvas un saprotamas iekšējā komunikācijas rezultāts.

Darbinieku lojalitātes un iesaistības pētījumi gadu gaitā parāda, ka priecīga un motivēta darbinieka iesaistība uzņēmumā pieaug, un darbinieks kļūst produktīvāks, līdz ar to – ieinteresētāks attīstīt savas kompetences, lai pilnvērtīgi un pēc iespējas efektīvāk strādātu savu personīgo un organizācijas kopējo mērķu vārdā. Skaidra darbinieku izpratne par uzņēmuma kopējo mērķu sasniegšanai nepieciešamajiem soļiem un ticība tiem veicina augstāku biznesa rezultātu sasniegšanu ar mazāku piepūli.

Tomēr, lai kādas būtu tendences, ikkatrā uzņēmumā ir un vienmēr būs spēkā šie trīs pamatprincipi:

1. Vēstījumu konsekvence - veidojot komunikāciju, vienmēr ir svarīgi pārliecināties, kā tās saturs atbilst (t.i. nav pretrunā ar) uzņēmuma vērtībām, vīzijai, misijai u.c. pamatnostādnēm, t.sk. arī par iekšējās un ārējās komunikācijas saskaņotību. Svarīgi, lai ārējā komunikācija neradītu trauksmi un baumas uzņēmuma iekšienē, bet iekšējās komunikācijas noplūde neradītu apdraudējumus uzņēmuma tēlam publiskajā vidē

2. Efektīva un vienota visu pieejamo komunikācijas kanālu un rīku izmantošana, kombinējot tos tā, lai maksimāli operatīvi un efektīvi sasniegtu mērķauditoriju. Darbinieki, kas pat netīšām palikuši “aiz borta”, visbiežāk uztver to personiski un strauji zaudē produktivitāti.

3. Skaidrība un vienkāršība - veidojot komunikāciju, paturēt prātā t.s. informācijas līniju, t.i. faktu, ka ne visi darbinieki, kuriem ir svarīgi zināt par kādu uzņēmuma norisi, ir ar vienādu pieredzi un izpratni par terminiem un konceptiem. Nepieciešams interaktīvi skaidrot, izmantot salīdzinājumus, piemērus, vienkāršākus terminus, kā arī interesantu un uzrunājošu veidu un formātu darbinieku izglītošanai un informācijas pasniegšanai.

Kādi ir šā gada lielākie komunikācijas izaicinājumi jūsu uzņēmumā?

Vairāk par tendencēm, izaicinājumiem un risinājumiem Ginta Krivma stāstīs DB HUB rīkotajā seminārā Uzņēmuma iekšējās komunikācijas tendences 2019.gadā

Lai pieteiktos, klikšķini šeit.