Seši komunikāciju stili

Seši komunikāciju stili
Foto: AdobeStock

Glītie grafiki ar skaitļu rindām ne visiem patīk. Kāpēc?

Ja ir vēlme būt sadzirdētam, jārunā valodā, ko otrs saprot. Vecumveca patiesība, ko attīstības psihologs Taibi Kālers (Taibi Kahler) ir ietērpis komunikācijas, nevis lingvistikas formā, un nodēvējis par uztveres valodu. Viņš ir pārliecināts, ka šī valoda, kam nav nekāda sakara ar lingvistiku, ir kā filtrs, caur kuru cilvēks interpretē pasauli, raksta žurnāls Fast Company. Izrādās, tas, cik labi teiktais tiks sadzirdēts, ir atkarīgs nevis no tā, cik skaidri vēstījumu nodod teicējs, bet tas, vai viņš pasaka to klausītājam saprotamā valodā. Pēc T. Kālera, ir sešas šādas valodas, kam nav ģeogrāfisko vai nacionālu robežu. Un nav tādas vienas tīras valodas, kas kādam piemistu. Ikvienā cilvēkā ir mikslis, kāda ir dominējoša, kas savukārt nozīmē, – ja pacenšamies, spējam saprast arī «nesaprotamo». Aptuveni septiņu gadu vecumā tiek izvēlēta viena noteicošā no sešām esošajām uztveres valodām. Taču kādas tās ir?

1. Domu valoda

Cilvēki, kas runā domu valodā, augstu vērtē faktus, detaļas, raksturojumus un īpašības. Viņi jautā  kas, kur un kāpēc, viņi vienmēr meklē jēgu. Paļaujas uz datiem, faktiem, skaitļiem. Svarīgi ir loģiski secinājumi, organizēta informācija un plāns. Komunicē loģiskā secībā. Darbojas soli pa solim: noformulē mērķi, izdomā, kā tur nokļūt, un noorganizē nepieciešamās aktivitātes. Profesionāli augstu vērtē labus instrumentus, inteliģentus kolēģus un efektīvu strādāšanu. Parasti ģērbjas atbilstoši ieņemamajam amatam. 

Ziemeļamerikā (par citām teritorijām nav ziņu), pēc aptuveniem aprēķiniem, 25% domu valodas ir pamata valoda. Viņu valodā runā, ja izrādi savu spēju koncentrēties, inteliģenci un gatavību. Domu valodas lietotājus var ietekmēt ar faktiem un loģiku.

2. Viedokļu valoda

Cilvēks, kas runā viedokļu valodā, ir kā tiesnesis un visa pasaule – viņa tiesas zāle. Šī valoda ir atšķirīga no domu valodas, jo viedokļu valoda balstās vērtībās un spriedumos. Tāpat kā domu valodas lietotājus arī viedokļu valodas lietotājus piesaista skaitļi un fakti, bet tos viņi izmanto sava viedokļa, pārliecības un principu izveidē. Smagi strādājoši un mērķtiecīgi, bet mērķis ir misija, kas balstīta viedoklī un kam var veltīt visu dzīvi. Šiem cilvēkiem svarīgi ir nevis pierunāt, bet pārliecināt. Svarīga to personu atzinība, kurus viņi uzskata par autoritātēm. Patīk tradīcijas, labi materiāli un labas mašīnas; kvalitāte, vērtība un ilgmūžība ir atslēgas vārdi. 

10% ļaužu šī ir pamata valoda. Viņu valodā runā, ja izrādi savu profesionalitāti un spēju pilnībā pievērsties lietai. Ietekmē ar produkta un organizācijas kvalitāti un integritāti. 

3. Darbības valoda

Darbības valodas lietotājs izmanto daudz darbības vārdu. Viņi grib zināt, ko darām un kurp dodamies. Izstaro autoritāti un harismu, un spējīgi motivēt uz rīcību. Šarmanti un intuitīvi zina, kā pareizi uzrunāt apkārtējos. Klasiski riska cilvēki, kas gatavi likt visu uz kārts, ja jūt naudas smaržu. Dzīvē vadās pēc teiciena: ja neciet karstumu, nestrādā virtuvē. Izrāda to, kas viņiem pieder. Kļūdas nepārdzīvo un kaislīgi turpina doties tālāk; nekādas nožēlas un vakardienas analizēšanas. 

5% cilvēku tā ir pamata valoda. Viņu valodā runā, ja visu saki tieši un bez aplinkiem. Ietekmē ar tūlītēju darbību. 

4. Refleksīvā valoda

Šīs valodas lietotājs ir stereotipiskais izklaidīgais zinātnieks, kas meklē pazudušās brilles, kamēr tās ir turpat – galvvidū. Viņi daudz nerunā, un to valoda ir salīdzinoši pasīva, tomēr, ja tiem palūdz izteikt viedokli, viņu daiļrunība var pārsteigt. Mierīgi, reflektējoši un ar izdomu apveltīti. Viņiem ir talants iedziļināties sarežģītos un abstraktos jautājumos. Patīk dārzkopība un amatniecība, jo šajā laikā var neviena netraucēti nodoties prātuļošanai. Spēj pazaudēt laiku domās un bieži ir nenovērtēti, jo nemāk par sevi skaļi kliegt.  

10% tā ir pamata valoda. Viņu valodā runā, ja izrādi bezkaislīgu palīdzību. Ietekmē ar virziena izvēli.  

5. Sajūtu valoda. 

Sajūtu valodas lietotājs izmanto sirdi kā kompasu. Viņi fokusējas uz sajūtām un emocijām. Svarīgākais – dzīvot harmonijā ar līdzcilvēkiem un absolūtas sirsnības gaisotnē. Viņus patiešām interesē citi un viņu dzīves. Profesionālā vidē šie cilvēki rūpējas par komandas biedru un klientu labsajūtu, vienmēr gatavi izpalīdzēt. Sajūtu valodas lietotājiem svarīgas ir visas piecas maņas. Viņu pasaule ir emociju, sajūtu, draudzības un mīlestības pasaule. 

30% cilvēku tā ir pamata valoda. Kaut to skaitā ir vīrieši, tomēr ievērojama daļa – 75% – ir tieši sievietes. Viņu valodā runā, ja izrādi empātiju un nedalītu uzmanību. Ietekmē ar personiskiem stāstiem. 

6. Reaktīvā valoda.

Primitivizējot, tā ir trako mākslinieku jeb izsauksmes zīmju valoda. Šie ļaudis daudz nedomā, pirms runā, vienkārši saka. Patīk pārspīlējumi, un bieži lieto «mīlu» vai «ienīstu». Reaģē uz cilvēkiem spontāni, un vienmēr būs acīmredzams, vai viņiem kas patīk vai ne. Spēj atrast neparastus risinājumus un pielietot negaidītas metodes. Lielākoties šiem cilvēkiem ir laba humora izjūta, tie mēdz būt vismaz vietēja mēroga komiķi. 

20% ļaužu šī ir pamata valoda. Viņu valodā runā, ja izrādi savu radošo pusi. Ietekmē ar cool faktoru un vieglumu.  

 

Kā šīs zināšanas pielietot dzīvē? Piemēram, vadītājs, kas lieto domu valodu, grib ko svarīgu pavēstīt savai komandai. Tā vietā, lai zīmētu tik iecienītos skaitļu grafikus, reaktīvās valodas lietotājiem pietiks, ja viņiem pateiks, ka tā ir vienreizēja un superlieta, sajūtu valodas lietotājiem – ka tā palīdzēs simtiem cietēju, viedokļu – ka tas cels vērtību mēru, darītāju valodas lietotājiem – kad vajag sākt darīt un refleksīvās – kuru no daudzajiem virzieniem izvēlēties. Sarežģīti? Šāda atcerēšanās uzlabo atmiņu, un parasti tie, kas to izmanto, tiek uzskatīti par lieliskiem komunicētājiem. 

Informācijai

  Īss raksturojums Sāk teikumu vai bieži lieto
Domu valoda Loģiski, atbildīgi, organizēti. Es domāju…; 
Pēc pētījumiem…; 
Tam ir jēga; 
Pirmkārt…, otrkārt…, treškārt…
Viedokļu valoda Apzinīgi novērotāji, kas spēj pilnībā ziedoties lietai. Manā skatījumā..; 
Pēc manām domām…;
Cilvēki, jums būtu...
Darbības valoda Viegli piemērojas, pārliecināti un šarmanti. Ko mēs darām?; 
Tad tā arī darīsim.; 
Kāds ir mērķis?
Refleksīvā valoda Mierīgi, introspektīvi, iztēles bagāti. Te ir tik daudz risinājumu; 
Nezinu, ar ko sākt...; 
Esmu pārsteigts...
Sajūtu valoda Silti, jūtīgi, rūpēties spējīgi. Es jūtu…; 
Piedod…; 
Vai visi piekrīt?
Reaktīvā valoda Radošs, spontāns un rotaļīgs. Tas ir «cool»!; 
Tā ir vislabākā/vissliktākā diena manā mūžā!; 
Tas ir super!

Fast Company