Personālvadības juridiskie aspekti: piemērojamie līgumi un organizatoriskās struktūras ietekme uz darba tiesiskajām attiecībām

ZAB "Ellex Kļaviņš" papildinājis nodaļu par personālvadības juridiskajiem aspektiem, uzmanību vēršot darbu izpildei piemērojamiem līgumiem un komersanta organizatoriskās struktūras ietekmei uz darba tiesiskajām attiecībām.

Darbu izpildei piemērojamie līgumi:

  • Ikvienu civiltiesisko attiecību par darba izpildi veido atsevišķi tā izpildes elementi. Tāpēc, lai noteiktu, kurš līgums ir piemērojams, ir jāskata visa konkrētā tiesiskā attiecība kopsakarā un jāvērtē arī tās ekonomiskā būtība.
  • Tiesu praksē ir pievērsta būtiska nozīme pušu sākotnējā nodoma konstatēšanai, lai noteiktu, kādas tiesiskās attiecības puses ir vēlējušās nodibināt.
  • Neatkarīgi no tā, kā saucas ar valdes locekli noslēgtais līgums, tas nemainīs pilnvarojuma elementu tiesiskajās attiecībās ar valdes locekli un Komerclikuma regulējuma kā speciālā likuma attiecināmību uz tām.

Komersanta organizatoriskās struktūras ietekme uz darba tiesiskajām attiecībām:

  • Veiksmīgas komercdarbības pamatā ir atbilstoši nozares specifikai organizēta komersanta darbība un darbinieku nodarbināšana. Skaidra un saprotama struktūra ļauj sasniegt izvirzītos mērķus un efektīvi plānot uzņēmuma attīstību.
  • Struktūra ir kā pamats, no kura tālāk veidot jaunus amatus un plānot izaugsmi, vai tieši pretēji vērtēt iespējas samazināt darbinieku skaitu vai veikt reorganizāciju. Tāpat komersanta struktūra un amatu sadalījums ir izvērtējami atsevišķu personu vai darba devēja atbildības konstatēšanai un attiecīgu preventīvu pasākumu veikšanai.
  • Katra darbinieka amata nosaukums un amata apraksts tiek iekļauts individuālajā darba līgumā un veido darbinieka tiesību un pienākumu kopumu veicot konkrētos darba pienākumus.

Sīkāk ieteikumiem iespējams iepazīties rokasgrāmatā!

pers

 

   

     Personāla vadības rokasgrāmata

 

 

 


"Personāla vadības rokasgrāmata" abonentiem

Abonēt