Kur meklēt jēgu

Kur meklēt jēgu
Foto: AdobeStock

Ar jēgu mums ir švaki, lai no kura gala skatītos. Mēs te par darba jēgu. Pēc Gallup Global Workforce Report, Latvijā darbam motivēti, iesaistīti tajā (engaged) ir tikai 13%, demotivēti – 72% un aktīvi demotivēti – 15%. 
Par motivētu saucam tādu  darbinieku, kurš ir lepns par to, ko dara, kurš nekaunas nedz no kompānijas, nedz sava statusa, kurš ķeras pie darba negrūsts un nebikstīts un grib tikai to labāko organizācijai, kas viņu nodarbina. Lūk, šāds sapnis, ne darbinieks, ir tikai katrs astotais no mums, visiem strādājošajiem (pieejamie dati gan ir iegūti pirms dažiem gadiem, bet nav iemesla domāt, ka būtu piedzīvotas būtiskas izmaiņas). Mierinājumam: ne mēs tādi vienīgie! Pat globāli pēc šī paša ziņojuma vidēji tikai 13% darbinieku ir motivēti, bet 63% - demotivēti un 24 % - aktīvi demotivēti. 

Trūkst visiem

Tātad skaidrs, ka darbā jēgu rod retais. «Lielākajai daļai no darbiniekiem trūkst motivācijas, tāpēc mazāk ticams, ka viņi investēs pūles un laiku kopējo organizācijas mērķu labā,» rakstīts ziņojumā. Protams, motivāciju nosaka daudzi faktori. Piemēram, Gallup izceļ to, ka, paaugstinoties izglītības līmenim, palielinās arī motivācija – tie, kam ir tikai pamatizglītība, ir gandrīz divas reizes biežāk aktīvi demotivēti nekā tie, kam ir vidējā speciālā. Protams, ne jau diploms to nosaka, bet gan tas, kādi darbi ir pieejami šādiem cilvēkiem, jo motivācija ir arī augstāka profesijās, kur ir nepieciešama augstāka izglītība, kur darbinieka autonomija ir lielāka, un darbos, kas nav fiziski primitīvi. Taču atšķirība nav tik baisa, lai te meklētu risinājumus.

Arī boss bez sirds

Parasti darbinieku motivēšana tiek atstāta mazāku un lielāku vadītāju ziņā.

Iegādājieties abonementu un lasiet visu rakstu

Cena (ieskaitot PVN): 1.25 €
Cena (ieskaitot PVN): 12.37 €