Kādi nosacījumi varētu būt iekļauti darba kārtības noteikumos par katru no atvaļinājuma veidiem?

Atvaļinājums.

Maģistre tiesību zinātnēs un personāla vadībā Karīna Platā turpina skaidrot par personāla dokumentiem pārvaldības darba tiesisko attiecību jomā, norādot, ka "Darba kārtības noteikumu sadaļā "Atvaļinājumu piešķiršanas vispārējā kārtība" jānosaka uzņēmumā pastāvošā kārtība (dokumenti, to aprite, termiņi u.c. nosacījumi) par katru no atvaļinājumu veidiem. Šīs kārtības noteikšanā jāņem vērā likumā noteiktie pamatnosacījumi."

Kādi nosacījumi varētu būt iekļauti darba kārtības noteikumos par katru no atvaļinājuma veidiem? Lai sniegtu atbildi uz šo jautājumu, autore piedāvā ieskatu nosacījumos par katru no šādiem atvaļinājumu veidiem:

  • ikgadējais apmaksātais atvaļinājums – ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma  ilgums, atvaļinājuma sadalīšanas iespējas, atvaļinājuma pārcelšanas iespējas uz nākamo darba gadu, atvaļinājuma izmantošanas plānošana, atvaļinājuma pieprasīšanas kārtība un termiņi, atvaļinājuma pieprasīšanas un izmantošanas kārtība par pirmo darba gadu, atvaļinājuma pārtraukšanas iespējas un kārtība, atvaļinājuma pagarināšanas vai pārcelšanas gadījums un kārtība, darbinieka “nosūtīšanas” atvaļinājumā nosacījumi, atvaļinājuma kompensācija naudā;
  • ikgadējais apmaksātais papildatvaļinājums – darbinieki, kuriem ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu, papildatvaļinājuma sadalīšanas iespējas, papildatvaļinājuma izmantošanas termiņš, papildatvaļinājuma izmantošanas plānošana, papildatvaļinājuma pārcelšanas vai pagarināšanas pamatojums, papildatvaļinājuma pieprasīšanas kārtība un termiņi, papildatvaļinājuma kompensācija naudā;
  • atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas – darbinieki, kuri var pieprasīt atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, un tā ilgums, citi atvaļinājuma pieprasīšanas pamatojumi, atvaļinājuma pieprasīšanas pamatojuma dokuments,  atvaļinājuma pieprasīšanas termiņš;
  • grūtniecības un dzemdību atvaļinājums;
  • atvaļinājums bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai – atvaļinājuma bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai piešķiršanas vispārējais pamatojums, ilgums un izmantotāji, atvaļinājuma pieprasīšanas dokumentālais pamatojums, atvaļinājuma pieprasīšanas termiņš, atvaļinājuma sadalīšanas daļās iespējas atvaļinājuma nepagarināšana un nepārcelšana, atvaļinājuma neizmantošanas sekas;
  • bērna kopšanas atvaļinājums – darbinieki, kuri var pieprasīt bērna kopšanas atvaļinājumu, atvaļinājuma ilgums, tā sadalīšanas daļās iespējas un izmantošanas termiņš, atvaļinājuma pieprasīšanas termiņš, atvaļinājuma pieprasīšanas dokumentālais pamatojums, atvaļinājuma pārtraukšanas pamatojumi un kārtība, atvaļinājuma nepagarināšana un nepārcelšana, atvaļinājuma neizmantošanas sekas;
  • mācību atvaļinājums – atvaļinājuma ilgums, atvaļinājuma piešķiršanas dokumentālais pamatojums, atvaļinājuma sadalīšanas daļās iespējas, atvaļinājums ar darba algas saglabāšanu vai bez tās (akorda algas gadījumā – izmaksājot vidējo izpeļņu vai neizmaksājot to), atvaļinājuma pieprasīšanas termiņš, atvaļinājuma nepagarināšana un nepārcelšana, atvaļinājuma neizmantošanas sekas.

Dokumentu un biroju pārvaldības rokasgrāmata

 

     Dokumentu un biroju pārvaldības rokasgrāmata