Kādai jābūt minimālajai pusaudža darba algai?

Kādai jābūt minimālajai pusaudža darba algai?
Atbilde uz nosaukumā minēto jautājumu ir saistīta ar Darba likuma 63. panta "Darba samaksa personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem" izpratni.
Foto: AdobeStock

Darba likuma 63. pants nosaka:

(1) Pusaudžiem, kas tiek nodarbināti šā likuma 132.panta pirmajā un trešajā daļā noteiktā darba laika ietvaros, mēneša darba alga nedrīkst būt mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros.

(2) Ja pusaudzis papildus vidējās izglītības vai profesionālās izglītības ieguvei arī strādā, viņam par veikto darbu samaksā atbilstoši nostrādātajam laikam. Šajā gadījumā pusaudzim noteiktā stundas tarifa likme nedrīkst būt mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo stundas tarifa likmi normālā darba laika ietvaros.

(3) Bērniem par darbu samaksā atbilstoši paveiktajam darbam.

Jāatzīmē, ka Darba likuma 37. pants sniedz izpratni, kādas personas uzskatāmas par pusaudžiem, kā arī nosaka regulējumu pusaudžu nodarbināšanas iespējām. Savukārt Darba likuma 132. pants nosaka maksimālo iespējamo pusaudžu nodarbināšanas stundu skaitu dienā un nedēļā. Neskatoties uz to, ka pusaudžu nodarbināšanas stundu skaits nedēļā nesasniedz 40 stundas nedēļā, bet gan tikai 35 stundas, mēneša darba alga nedrīkst būt mazāka par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu. Minētais nosacījums attiecas uz likumā pieļaujamo maksimālo nodarbināšanas stundu skaitu, t.i., septiņām stundām dienā un 35 stundām nedēļā. Savukārt, ja pusaudzis tiek nodarbināts mazāku stundu skaitu dienā un nedēļā, tad mēneša darba alga tiek rēķināta proporcionāli.

Jāatzīmē, ka 63. panta pirmās daļas nosacījumi attiecas tikai uz pusaudžiem, nevis bērniem.

Savukārt šī panta otrajā daļā ir norādīts, ka pusaudzim, iegūstot vidējo izglītību vai profesionālo izglītību, vienlaicīgi ir iespēja būt nodarbinātam. DL 132. pants nosaka nodarbināšanas maksimālo stundu skaitu – 35 stundas nedēļā, to skaitot kopā ar mācībās pavadīto laiku. Šādā situācijā darba devēja pienākums ir precīzi uzskaitīt nostrādātās stundas un veikt to apmaksu atbilstoši stundas tarifa likmei, kas nevar būt mazāka par valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi normālā darba laika ietvaros.

 


DLK

Darba likuma komentāri