Jēgpilnas atgriezeniskās saites sniegšana

Atgriezeniskā saite
Attēls: Izdevniecība "Dienas Bizness"

Vai atgriezeniskā saite ir darba procesa sastāvdaļa Tavā organizācijā? Ja Tev nedēļām nav nekā laba, ko pateikt kādam savam darbiniekam, kāpēc šis darbinieks vēl joprojām strādā? Kā tikt galā ar savām un citu cilvēku emocijām, saņemot un sniedzot atgriezenisko saiti? Kā lūgt, sniegt un uzklausīt atgriezenisko saiti par darba sniegumu?

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem uzzināsiet autores Anitas Gailes saistošajā un izzinošajā stāstā par atgriezeniskās saites nozīmi mūsdienu organizācijās.

Autore norāda, ka atgriezeniskā saite ir daļa no kontroles procesa, ko realizē organizācijas vadība. Tā ir informācija kādam no organizācijas dalībniekiem par viņa rīcību un uzvedību, kam ir bijusi noteikta ietekme uz organizācijas darba rezultātiem.

Tāpat arī autore Anita Gaile skaidro, ka «atgriezeniskā saite ir nepieciešama katram, kam ir svarīga sava attīstība – organizācijai ir jāsaņem atgriezeniskā saite no saviem klientiem un sadarbības partneriem, vadītājiem ir jāsaņem atgriezeniskā saite no saviem darbiniekiem un kolēģiem, darbiniekiem ir jāsaņem atgriezeniskā saite no saviem vadītājiem un kolēģiem. Prasme sniegt un saņemt atgriezenisko saiti ir viena no mūsdienu pamata darba kompetencēm».

Anita Gaile ir biznesa vadības un personiskās izaugsmes trenere. Anitai ir vairāk nekā 10 gadu ilga praktiskā darba pieredze vadītāja amatā un 5 gadu intensīva pieredze kā biznesa trenerei. Anitas uzmanības fokusā ir efektīva cilvēku un organizāciju sadarbība, pārmaiņu vadība un vadītprasme.


"Personāla vadības rokasgrāmata" abonentiem

 5.1. nodaļa «Atgriezeniskās saites sniegšana»:

  • 5.1.1. «Kas ir atgriezeniskā saite?»;
  • 5.1.2. «Kāpēc sniegt atgriezenisko saiti?»;
  • 5.1.3. «Kā sniegt atgriezenisko saiti?»;
  • 5.1.4. «Kā pieprasīt atgriezenisko saiti?»;
  • 5.1.5. «Kā saņemt atgriezenisko saiti?».

Abonēt