Jaunums rokasgrāmatā! Personālvadības juridiskie aspekti

Personālvadības juridiskie aspekti.
Foto: ZAB "Ellex Kļaviņš"

«Personālvadības juridiskie aspekti» – jauna rokasgrāmatas nodaļa, kas veidota sadarbībā ar zvērinātu advokātu biroju Ellex Kļaviņš!

ZAB Ellex Kļaviņš kā atzīts darba tiesību eksperts jaunizveidotajā nodaļā turpmāk dalīsies pieredzē būtiskākajos darba tiesību juridiskajos jautājumos, kas nozīmīgi ikvienam personālvadības jomas speciālistam un aktuāli arī darba devēja vadībai. Nodaļa tiks regulāri atjaunota un papildināta ar jaunām darba tiesību tēmām un aktualitātēm, ietverot lasītājiem praksē noderīgu, pārskatāmu un plašu informācijas klāstu.

Kā pirmās nodaļā iekļautas un apskatītas šādas tēmas:

  • 2.9. «Tiesisko attiecību noformēšana ar sabiedrības valdes locekļiem»;
  • 2.11. «Darba tiesisko attiecību izbeigšana».

Komentējot valdes locekļu nodarbinātības jautājumiem veltīto apakšnodaļu, ZAB Ellex Kļaviņš norāda: «Praksē ir novērots, ka tiesisko attiecību noformēšana ar valdes locekļiem mēdz radīt virkni neskaidrību. Tāpēc rokasgrāmatā tiek skaidrots, kam jāpievērš uzmanība, nodibinot tiesiskās attiecības starp komersantiem un to valdes locekļiem. Tāpat arī analizēti novērotie problēmjautājumi un piedāvāti risinājumi dažādām situācijām, sākot ar valdes locekļu ievēlēšanu un atbilstošas nodarbinātības formas izvēli, turpinot ar atlīdzības jautājumiem un beidzot ar tiesisko attiecību izbeigšanu.»

Attiecībā uz otru apskatīto tēmu autors akcentē: «Lai arī cik nemainīgs būtu uzņēmuma personāla sastāvs, ikvienam uzņēmumam kādreiz nākas saskarties ar darba attiecību izbeigšanu ar darbiniekiem. Darba attiecību izbeigšana, jo īpaši pēc darba devēja iniciatīvas, ir viena no juridiski sarežģītākajām darba tiesību jomām.» Šajā rokasgrāmatas apakšnodaļā tiks apskatīti un analizēti visi Darba likumā paredzētie darba attiecību izbeigšanās pamati, sniedzot praktiskus padomus un ieteikumus, vērtējot tiesu nolēmumus un skaidrojot praksē novērotos problēmjautājumus.

Jāpiebilst, ka nodaļa veidota atbilstoši Darba likuma redakcijai, kas bija spēkā līdz 2017. gada 15. augustam. Paralēli nodaļas publicēšanai tika pieņemti jauni likuma grozījumi, kuru atsevišķi aspekti attiecas uz publicētajām tēmām. Ar šiem grozījumiem veiktās izmaiņas tiks atspoguļotas nākamajā rokasgrāmatas papildinājumā.