IIN: jaunumi Eiropas Savienības kontekstā

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina uzturēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas aktualizāciju, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus atbilstoši likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» jaunākajiem grozījumiem (stājās spēkā 30. jūnijā) un Eiropas Savienības kontekstam.

Rokasgrāmata aktualizēta ar grozījumiem un papildināta ar šādiem komentāriem, piemēram:

  • Latvija ir iesaistījusies Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) līdzfinansētajā projektā Nr.VS/2015/0206, kas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu līdzfinansējumu vecākiem, kuri strādā nestandarta darba laiku un piedalās minētajā projektā. Sākot ar 2016. gada 1. maiju šie vecāku ienākumi netiek aplikti ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.
  • Sākot ar 2016. gada 30. jūniju, Latvijas rezidentu algota darba ienākumi, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli, nav jādeklarē Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā un nav jāiesniedz gada ienākumu deklarācija.

Plašākus skaidrojumus skatiet šādos likuma panta komentāros:

  • 8. pants «Gada apliekamā ienākuma avoti»;
  • 20. pants «Ienākumu deklarēšanas atvieglojumi».

Iiedzivotaju Ienakuma Nodokla komemntari

 

 

     Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" komentāri