Digitālās automatizācijas un analītikas iespējas nodokļu uzskaites veikšanā

Digitālās automatizācijas un analītikas iespējas nodokļu uzskaites veikšanā
Foto:EY

Straujā digitalizācijas ietekme mūsdienu uzņēmējdarbības vidē ir redzama ik uz soļa. Finanšu uzskaite un, jo īpaši nodokļu uzskaite, tam ir spilgts piemērs. Līdz ar to mainās arī uzņēmumiem nepieciešamo zināšanu un prasmju loks – darbiniekiem jāapgūst jaunas prasmes, lai saglabātu konkurētspēju, izmantojot mūsdienīgus datu ieguves, apstrādes un pārbaudes risinājumus. Digitalizācijas rezultātā nodokļu administrācijas iestādēm aizvien biežāk tiek nodrošināta tūlītēja piekļuve nodokļu maksātāju darījumu pamatdatiem. Tādēļ uzņēmumiem ir svarīgi saglabāt kontroli pār to, kādai informācijai piekļuve tiek sniegta, un gūt pārliecību par to, ka finanšu uzskaitē nav kļūdas.

Uzņēmuma finanšu un nodokļu uzskates pamatā ir dati. Praksē ir novērojams, ka nodokļu uzskaitē izmantojamie dati tiek skatīti kā potenciāls risku avots. Tomēr līdz ar mūsdienīgām datu analītikas iespējām ir jāmaina skatījums uz datiem – datiem ir jābūt uzņēmumā vērtību nesošam aktīvam, nevis potenciālam riska un saistību avotam. Analītikas jēdziens var tikt tulkots kā datu izpratne, lai identificētu nepilnības un iespējas. Savukārt, strauji augoša aktualitāte ir datu analītiku papildināt ar digitālām datu vizualizācijas iespējām. Analītika sniedz datus, savukārt vizualizācija padara darbu ar atrastajiem datiem efektīvāku, pielāgojot atskaites konkrētajām lietotāja vajadzībām, sniedzot interaktīvas datu interpretēšanas iespējas, kā arī (ja nepieciešams) plašas piekļūšanas iespējas, izmantojot mākoņdatu risinājumus un mobilās aplikācijas.

Būtisks izaicinājums darbā ar datiem ir lielais datu apjoms un finanšu uzskaitei nepieciešamais detalizācijas un precizitātes līmenis. Šeit nāk talkā datu apstrādes automatizācijas risinājumi, tai skaitā robotika. Robotikas procesu automatizācijai, aizvietojot cilvēku vienveidīgu/rutīnas funkciju veikšanā, ir plašs pielietojums finanšu uzskaites funkciju nodrošināšanā. Īpaši tas piemērots uzņēmumiem ar lielu darījumu apjomu un pastiprinātu kontrolējošā regulējuma ietekmi. Automatizācija palīdz uzņēmumam optimizēt darbības un nodrošināt atbilstošu kontroles līmeni, radot konkurētspējas priekšrocības. Tomēr, ieviešot datu apstrādes automatizāciju, ir svarīgi saprast, ka dažādām funkcijām ir nepieciešami dažādi cilvēka iesaistes līmeņi. Tāpat jāsaprot, ka ir procesi, kuros vienmēr būs nepieciešams cilvēka iesaiste.

Digitālo rīku un risinājumu izmantošana finanšu un nodokļu uzskaitē ir ļoti plašs temats. Taču pirmais solis, kas būtu jāveic katram uzņēmumam, ir digitālās stratēģijas izstrāde, attiecībā uz iekšējiem uzskaites procesiem.

Digitālās stratēģijas izstrādes ietvaros primāri jānosaka šādi esošās situācijas apstākļi:

  • finanšu uzskaites procesa būtiskums uzņēmuma darbības nodrošināšanā - cik daudz darbības tiek veiktas un cik darbinieki ir iesaistīti procesā?
  • esošais digitalizācijas līmenis - cik automatizēta vai manuāla ir uzskaite, vai ir vienota uzskaites sistēma, vai ir nākotnes plāni tās pilnveidošanai?
  • kādi ir potenciālie riski - vai bijušas kļūdas, kāda ir ietekme, ja kļūdas radīsies, cik liels ir kontroles līmenis?  

Balstoties uz šo izpēti, ir iespējams atrast gan digitālu risinājumu identificētajiem procesiem, kuriem ir nepieciešams uzlabojums, gan izvērtēt jau zināmus digitālos risinājumus, kas var radīt papildu pievienoto vērtību, ieviešanas lietderību konkrētā uzskaites procesa gadījumā.

Vairāk par digitālās automatizācijas un analītikas iespējām nodokļu uzskaites veikšanā Ilona Butāne, EY Latvija Partnere un nodokļu konsultāciju departamenta vadītāja stāstīs DB HUB rīkotajos semināros
Praktiski padomi nodokļu un AML atbilstības risku novēršana 18.jūnijs - Liepājā
Praktiski padomi nodokļu un AML atbilstības risku novēršana 19.jūnijs - Jelgavā 

Pieteikšanās uz semināru rakstot:  sintija.kristapsone@db.lv