Iekšējā komunikācija uzņēmumā – kuram par to jāatbild? Kuram jāvada?

Iekšējā komunikācija uzņēmumā – kuram par to jāatbild? Kuram jāvada?
Gan lielos, gan mazos uzņēmumos darbinieki gaida vienu un to pašu – iespēju tikt uzklausītiem, cieņu un godīgu, brīvu komunikāciju! Tieši tādu, kas stiprina attiecības un iedvesmo katru dienu celties un doties uz darbu.
Foto: Kristaps Selga

Iekšējās komunikācijas funkcijas – kuram par to jāatbild un kuram jāvada?

Kāpēc ir vērts domāt par iekšējo komunikāciju kā funkciju?

Kurai struktūrvienībai uzticēt iekšējās komunikācijas vadību? Četras perspektīvas!

Iekšējā komunikācija ir tāda pati funkcija kā personāla vadība, mārketinga vadība vai ārējās komunikācijas vadība. Šīm trijām parasti uzņēmumos ir skaidrs saimnieks, bet iekšējā komunikācija, lai arī formāli parasti ir sabiedrisko attiecību struktūrvienības jautājums, nereti tiek īstenota reaktīvi, izkrītot no prioritāšu saraksta.

Turklāt no sistēmiskā skatu punkta raugoties, katrai funkcijai uzņēmumā ir jābūt noteiktai vietai un skaidram deleģējumam, lai tā varētu pildīt savu misiju. Vēl vairāk, ja kādai funkcijai nav iedota skaidra vieta un loma, pastāv augsts konflikta risks gan par sagaidāmajiem rezultātiem, gan to, kurš tad ir galvenais šīs funkcijas īstenošanā.

Uzskatu, ka atbildība par to, kāda ir iekšējā komunikācija uzņēmumā, jāuzņemas uzņēmuma vadītājam, taču tas nenozīmē, ka viņam pašam šī funkcija arī jāvada.

Tādēļ piedāvāju apsvērt četras perspektīvas, kam varētu uzticēt iekšējās komunikācijas vadību, no kurām trīs jau šobrīd pastāv dažādos uzņēmumos, bet ceturtā vēl nav kļuvusi par izplatītu praksi.

Četras vietas, kur iekšējā komunikācija var atrasties uzņēmumā:

 • PR/Komunikācijas vadības struktūrvienība
 • Personāla vadības struktūrvienība
 • Mārketinga struktūrvienība
 • Starpdisciplināra struktūrvienība

Ar ieteikumiem un risinājumiem no prakses var iepazīties rokasgrāmatā.

 

pers

 

   

     Personāla vadības rokasgrāmata

 

 

 


 • 10.1.1. Kāpēc ir vērts domāt par iekšējo komunikāciju kā funkciju?

 • 10.1.2. Kurš ir atbildīgs par iekšējo komunikāciju uzņēmumā?

 • 10.1.3. Iekšējās komunikācijas vadības perspektīvas dažādās struktūrvienībās

  • 10.1.3.1. PR/Komunikācijas vadības struktūrvienība

  • 10.1.3.2. Personāla vadības struktūrvienība

  • 10.1.3.3. Mārketinga struktūrvienība

  • 10.1.3.4. Starpdisciplināra struktūrvienība