Projektu vadīšanas rokasgrāmata

Projektu vadīšanas rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.89 €

Kā piesaistīt naudu un efektīvi realizēt projektu?

Lai tirgū varētu piedāvāt kaut ko jaunu, jābūt idejai par jauno piedāvājumu, bet no idejas līdz tās realizācijai ir nepieciešams laiks, finansiāli ieguldījumi, cilvēki, kas pārvalda procesu – vesels pasākumu komplekss jeb projekts. Noteicošās ir trīs lietas: nauda, laiks, kvalitāte.

Samazināt laiku no idejas līdz tās realizācijai jeb uzsākt jaunu projektu un to realizēt, vadīt biznesa attīstību, pilnveidot uzņēmuma iekšējo struktūru, efektīvi piesaistīt finanšu un materiālos līdzekļus palīdzēs «Projektu vadīšanas rokasgrāmata».

«Projektu vadīšanas rokasgrāmata» sniegs atbildes uz šiem un citiem aktuāliem jautājumiem:

 • Kādēļ projekti cieš neveiksmi?
 • Kādas ir būtiskākās kļūdas?
 • Kā jārīkojas, lai veiksmīgi definētu projekta apjomu?
 • Kādi kritēriji jāizvērtē un kādi uzdevumi jāveic pirms projekta slēgšanas?
 • Kā izstrādāt biznesa plānu?
 • Kā sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu fondiem, pašvaldību un valsts finansējuma programmām?
 • Kādu struktūru ieteicams ievērot un kāda informācija ir jāiekļauj katrā no projekta sadaļām, rakstot projekta pieteikumu?
 • Kā tiek vērtēti projekta pieteikumi?
 • Kā pārdot savas idejas jeb kāpēc izgāžas organizācijas plānotās pārveides?
 • Kā efektīvi vadīt stratēģiskās sanāksmes?
 • Kā mazināt spriedzi konflikta situācijās?
 • Kā izpaužas mobings darbavietā, un kādas ir mobinga pazīmes?
 • Kāda ir ieteicamā uzvedība, sastopoties ar mobinga mēģinājumiem?

LNPVA

LNPVA

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA) ir vienīgā starptautiski atzītā profesionālā projektu vadītāju asociācija Latvijā. LNPVA ir sabiedriska organizācija, dibināta 1998.gada 9.jūlijā. Asociācija ir Starptautiskās Projektu Vadīšanas Asociācijas IPMA biedrs – kopš 1999.gada 18.septembra. Starptautiskā Projektu Vadīšanas asociācija IPMA šobrīd aptver 52 valstis, tajā skaitā visas Eiropas valstis, daļa Āzijas (Indija, Ķīna), Āfrika (Dienvidāfrikas republika, Ēģipte), Amerika (ASV, Brazīlija, Meksika). LNPVA ir pievienojusies IPMA projektu vadīšanas personāla četru līmeņu sertifikācijas sistēmai. 2002. gada 9. martā IPMA ir apstiprināti pirmie projekta personāla sertifikācijas asesori Latvijā. LNPVA var iestāties projektu vadīšanas nozarē strādājošie, ar šo nozari netieši saistītie speciālisti, kā arī citi interesenti. Pašlaik LNPVA ir vairāk kā 80 biedri – juridiskas un fiziskas personas, tā arī goda biedri, studenti un asociētie biedri. Asociācijā darbojas vairākas interešu grupas – būvniecības jomā un IT jomā. Nesen asociācijas ietvaros ir izveidota arī jauniešu iniciatīvas grupa, kuras galvenais darbības mērķis ir projektu vadīšanas popularizēšana jauniešu vidū.

Ivars Ruņģis
Ivars
Ruņģis
Mg. proj. mgmt., projektu vadīšanas konsultants un treneris

Vada kursus un lekcijas SIA Komercizglītības Centrs un Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā. Kopš 1999. gada attīstījis un izkopis projektu vadīšanas zināšanas un pieredzi, strādājot dažādu nozaru uzņēmumos. Ir starptautiski sertificēts projektu direktors (IPMA (Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas) A, B, C un D līmeņa sertifikāts). Ir IPMA delegātu padomes loceklis.

Solvita Bērziša
Solvita
Bērziša
Dr.sc.ing., docente Rīgas Tehniskajā universitātē un projektu vadītāja

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes docente un pētniece un AS Exigen Services Latvia projektu vadītāja. Solvita vada kursus projektu vadībā un informācijas tehnoloģiju projektu vadībā. PMP (Project Management Professional, ko izsniedz Project Management Institute) sertificēta projektu vadītāja. 2013. gadā ir saņēmusi apbalvojumu no IPMA par izcilu jaunā zinātnieka zinātnisko ieguldījumu ar pētījumu «Zināšanu un labās prakses izmantošana projektu vadības informācijas sistēmu konfigurēšanā».

Ingūna Lazdiņa-Ķuze
Ingūna
Lazdiņa-Ķuze
Projektu vadības speciāliste valsts pārvaldē

Valsts kases Kvalitātes un risku vadības departamenta direktores vietniece. Darba pieredze projektu vadībā ir no 2003. gada, tostarp Satiksmes ministrijas Iekšējā audita un kvalitātes vadības departamenta Eiropas Savienības finansēto projektu audita nodaļā un Investīciju departamenta Projektu ieviešanas nodaļā. Kopš 2008. gada aktīva dalība Eiropas Savienības finansēto projektu sagatavošanā un administrēšanā, piemēram, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā Valsts kases informācijas sistēmu pielāgošana EURO ieviešanai un Eiropas Sociālā fonda projektā Tehniskā palīdzība Valsts kases sertifikācijas iestādes un maksājumu iestādes darbības nodrošināšanai. Iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā un specializācija mārketinga psiholoģijā.

Māris Krastiņš
Māris
Krastiņš
LNPVA valdes loceklis un profesionālās ētikas komitejas priekšsēdētājs, LVS/STK/53 "Projektu, programmu un projektu portfeļu vadība" priekšsēdētājs, IPMA B sertificēts vecākais projektu vadītājs

Ieguvis profesionālo maģistra grādu Būvniecībā un inženierzinātņu maģistra grādu Siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās Rīgas Tehniskajā universitātē un profesionālo maģistra grādu Projektu vadība Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā. 18 gadu pieredze būvniecības nozarē, tai skaitā vadot dažāda mēroga un komplicētības infrastruktūras projektus.

Sergejs Ņesterovs
Sergejs
Ņesterovs
IPMA B sertificēts vecākais projektu vadītājs, LVS/STK/53 «Projektu, programmu un projektu portfeļu vadība» priekšsēdētāja vietnieks

Vairāk nekā 20 gadu pieredze IT projektu vadībā, tai skaitā lielu un komplicētu valsts nozīmes informācijas sistēmu izstrādē un ieviešanā. Šo projektu realizācijā vadījis tos, strādājot lielos starptautiskos uzņēmumos un vadot starptautiskas informācijas sistēmu izstrādes grupas. Pēdējos gados tiek padziļināti pētīta biznesa procesu modelēšana, kopā ar Latvijas Universitātes zinātniekiem ir izstrādāts domēnspecifiskās modelēšanas bāzēts rīks, par kuru ir arī vairākas zinātniskas publikācijas. Ir sertificēts vecākais projektu vadītājs (IPMA B līmenis) un aktīvi piedalās Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas darbībā, vadot tās revīzijas komisiju un līdzdarbojoties projekta vadības standartu attīstības iniciatīvās.

Dace Cīrule
Dace
Cīrule
CRM konsultante, projektu vadītāja

Ieguvusi profesionālo maģistra grādu informācijas tehnoloģijās, un kopš 2008. gada attīstījusi sistēmu, biznesa analīzes un projektu vadīšanas zināšanas un pieredzi, strādājot dažādu nozaru uzņēmumos Eiropā.

Oksana
Medvedska
IT projektu vadītāja valsts sektorā

Ieguvusi inženierzinātņu bakalaura grādu datorvadībā un datorzinātnēs un profesionālā maģistra grādu informācijas tehnoloģijā Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā Daugavpils universitātē. Rīgas Tehniskās universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences dalībniece.

Irīna
Hubašvili
Informācijas tehnoloģijas studente

Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes akadēmiskā bakalaura programmas «Informācijas tehnoloģija» studente, kas iepriekšējo izglītības līmeni pabeidza ar medaļu par izcilām sekmēm.

Inga
Podjavo
Mg. sc. ing.

PL/SQL programmētāja un tehniskā konsultante, kurai pieredze augstas sarežģītības aplikācijas paplašinājumu veidošanā, datubāzes struktūras izmaiņu un uzturēšanas darbu veikšanā.

Jūlija
Gržibovska
Sistēmanalītiķe

Ieguvusi profesionālo maģistra grādu informācijas tehnoloģijā, strādā vienā no Latvijas lielākajiem uzņēmumiem.

25.08.2015

ISO 21500 standarts - tā nozīme un izmantošana Latvijā

Jaunākajos papildinājumos Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētājs Ivars Ruņģis skaidro, kāpēc «Projektu vadīšanas rokasgrāmatas» pārmaiņas notiek atbilstoši ISO 21500 standartam, sniedzot atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kāpēc starptautiskā līmenī ir izveidots ISO 21500 standarts?
 • Kāda projektu vadības situācija ir Latvijā?
  • Vēstures pieturzīmes
  • Šī brīža situācija
  • Ko sakārtos un tomēr nesakārtos standarts?
 • Standarts un rokasgrāmata

Autors norāda, ja skatās pēc būtības – standarts ir ļoti augsta līmeņa vadlīnija, kas parāda virzienu, bet neparāda, kādā veidā detalizēti kaut ko realizējam. Standarts nepateiks priekšā, ko un kā darīt, bet gan – uz kurieni virzīties. Tas, ko darīt un kā darīt, paliek organizāciju ziņā. Plašāk skatīt 1.2. «Rokasgrāmata un ISO 21500 standarts».

Savukārt Solvita Bērziša, Dr. sc. ing., lektore Rīgas Tehniskajā universitātē un projektu vadītāja, skaidro projektu vadīšanas procesu sistēmu:

 • Kas ir process?
 • Kā iedala projekta procesus?
 • Kādās grupās iedala projektu vadības procesus?
 • Kā procesi no procesu grupām konkurē, pārklājas un mijiedarbojas? Kāda ir projekta procesu grupu mijiedarbība?
 • Kādās tēmu grupās iedala projektu vadības procesu?

Plašāk lasīt 3. nodaļas «Projektu vadīšanas procesi» ievadā.

Jāatzīmē, ka Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija tulko šo standartu latviešu valodā un drīzumā plāno ieviest valstī.

25.05.2015

ISO 21500 standarts - rokasgrāmatas struktūras pamats

Arī šajos papildinājumos «Projektu vadīšanas rokasgrāmatai» turpināts pārvērtību ceļu. Pārmaiņas tiek īstenotas sadarbībā ar Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāju Ivaru Ruņģi un viņa uzaicinātiem projektu vadības speciālistiem. Rokasgrāmatas pārstrukturizācijas pamatā ir ISO 21500 standarts – tā saturs, uzbūve –, proti, standarta daļu nosaukumi atbilst rokasgrāmatas jaunā satura nodaļu un apakšnodaļu nosaukumiem.

Šajos papildinājumos strukturētas šādas standarta daļas, tās atklājot ar konkrētām tēmām, piemēram:

 • 3.1. «Integrēšana (pamata procesi)» (Integration):
  • «Projekta uzdevums»;
  • «Projektu definēšana»;
  • «Projekta noslēgums»;
  • «Projekta kontrolings»;
  • «Inovāciju modeļi»;
  • «Projekta plānošanas praktisks piemērs»;
  • «Vadības karte projektu vadībā»;
  • «Investīciju atdeves noteikšana dažādās projekta stadijās»;
  • «Projekta ieviešanas palīglīdzekļi»;
 • 3.2. «Ieinteresētās personas» (Stakeholder):
  • «Kā izmērīt apmierinātību ar projekta rezultātiem?»;
  • «Lemšanas tiesību noteikšana»;
 • 3.4. «Resursi» (Resource):
  • «Projekta komandas izveidošana»;
  • «Personāla plānošana»;
  • «Personāla klasifikācijas plānošana»;
  • «Psiholoģiskais klimats grupā»;
  • «Līdzekļu plānošana»;
  • «Personāla vajadzības plānošana»;
  • «Projekta biznesa modeļa analīze – riska vadības perspektīva»;
  • «Mobings un bosings komandā»;
 • 3.5. «Laiks» (Time):
  • «Uzdevumu plānošana»;
  • «Termiņu plānošana»;
  • «Līnijas diagrammas tehnika»;
  • «Kritiskais ceļš un laika rezerve»;
  • «Rīcība apdraudētu termiņu gadījumā»;
 • 3.7. «Riski» (Risks):
  • «Projektu risku vadība organizācijā»;
  • «Risku vadības dokumentācija – risku vadības darbību dokumentēšana»;
  • «Risku un to vadīšanas piemēri»;
  • «Galveno riska rādītāju noteikšana un kontrole»;
  • «Noteikto apdraudējuma risku kontrole»;
 • 3.10. «Komunikācija» (Communication):
  • «Iekšējā komunikācija organizācijā»;
  • «Izanalizēt un saprast komunikācijas kļūdas»;
  • «Kā profesionāli vadīt sapulci?».

Rokasgrāmatas saturs tiek pārskatīts, ievietojot atbilstoši jaunā satura nodaļām. Lietotāju ērtībai un uzskatāmībai ir radīti krāsu elementi (vizuāli atklājot, vai nodaļa ir metodiskais materiāls, , tāpat saturā saglabāti nosaukumi angļu valodā, kas ir galvenā informācijas valoda projektu jomā. Šajā pārmaiņu laikā nodrošināsim iespēju lietot arī iepriekšējo rokasgrāmatas saturu.

Jāatzīmē, ka Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija plāno tulkot šo standartu latviešu valodā un drīzumā ieviest valstī. Lai arī turpmāk rokasgrāmata būtu labs padomdevējs projektu jomā!

Ivars Ruņģis vada kursus un lekcijas SIA Komercizglītības Centrs un Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā. Kopš 1999. gada attīstījis un izkopis projektu vadīšanas zināšanas un pieredzi, strādājot dažādu nozaru uzņēmumos. Ir starptautiski sertificēts projektu direktors (IPMA (Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas) A, B, C un D līmeņa sertifikāts). Ir IPMA delegātu padomes loceklis.

02.03.2015

Projektu pārmaiņu ceļš

Sākot ar 2015. gada pirmajiem papildinājumiem, «Projektu vadīšanas rokasgrāmata» uzsākusi pārvērtību ceļu. Pārmaiņas tiek īstenotas sadarbībā ar Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāju Ivaru Ruņģi un viņa uzaicinātiem projektu vadības speciālistiem. Rokasgrāmatas pārstrukturizācijas pamatā ir ISO 21500 standarts – tā saturs, uzbūve –, proti, standarta daļu nosaukumi atbilst rokasgrāmatas jaunā satura nodaļu un apakšnodaļu nosaukumiem.

Rokasgrāmatas saturs tiek pārskatīts, ievietojot atbilstoši jaunā satura nodaļām. Lietotāju ērtībai un uzskatāmībai tiks radīti krāsu elementi (diagrammas), tāpat saturā saglabāti nosaukumi angļu valodā, kas ir galvenā informācijas valoda projektu jomā. Šajā pārmaiņu laikā nodrošināsim iespēju lietot arī iepriekšējo rokasgrāmatas saturu.

Jāatzīmē, ka Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija plāno tulkot šo standartu latviešu valodā un drīzumā ieviest valstī. Lai arī turpmāk rokasgrāmata būtu labs padomdevējs projektu jomā!

Ivars Ruņģis vada kursus un lekcijas SIA Komercizglītības Centrs un Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā. Kopš 1999. gada attīstījis un izkopis projektu vadīšanas zināšanas un pieredzi, strādājot dažādu nozaru uzņēmumos. Ir starptautiski sertificēts projektu direktors (IPMA (Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas) A, B, C un D līmeņa sertifikāts). Ir IPMA delegātu padomes loceklis.