Ievads

Rokasgrāmatas lietotājiem

Sākot ar 2015. gada pirmajiem papildinājumiem, «Projektu vadīšanas rokasgrāmata» uzsākusi pārvērtību ceļu. Pārmaiņas tiek īstenotas sadarbībā ar Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāju Ivaru Ruņģi un viņa uzaicinātiem projektu vadības speciālistiem. Rokasgrāmatas pārstrukturizācijas pamatā ir ISO 21500 standarts – tā saturs, uzbūve –, proti, standarta daļu nosaukumi atbilst rokasgrāmatas jaunā satura nodaļu un apakšnodaļu nosaukumiem.

Rokasgrāmatas saturs tiek pārskatīts, ievietojot atbilstoši jaunā satura nodaļām. Lietotāju ērtībai un uzskatāmībai tiks radīti krāsu elementi (diagrammas), tāpat saturā saglabāti nosaukumi angļu valodā, kas ir galvenā informācijas valoda projektu jomā. Šajā pārmaiņu laikā nodrošināsim iespēju lietot arī iepriekšējo rokasgrāmatas saturu.

Jāatzīmē, ka Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija plāno tulkot šo standartu latviešu valodā un drīzumā ieviest valstī.

Lai arī turpmāk rokasgrāmata būtu labs padomdevējs projektu jomā!

SIA Izdevniecība «Dienas Bizness»

 

Rokasgrāmatas atjaunotās redakcijas sagatavotāji

 

IvarsIvars RuņģisMg. proj. mgmt., Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētājs, SIA Projektu vadības akadēmija konsultants un treneris. Vada kursus un lekcijas SIA Komercizglītības Centrs un Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā. Kopš 1999. gada attīstījis un izkopis projektu vadīšanas zināšanas un pieredzi, strādājot dažādu nozaru uzņēmumos. Ir starptautiski sertificēts projektu direktors (IPMA (Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas) A, B, C un D līmeņa sertifikāts). Ir IPMA delegātu padomes loceklis.

 

 

 

IlgaIlga Bērzkalna – AS Latvijas valsts meži (LVM) Attīstības daļas vadītāja. LVM darbiniece kopš 2006. gada, kur pilnveidojusi projektu vadības un pārvaldības sistēmu, attīstījusi uz procesiem orientētu organizācijas kultūru, vadījusi dažādus lielus un mazus procesu uzlabošanas un reorganizācijas projektus.

Projektu vadības un organizācijas attīstības konsultante un vadītāja ar vairāk nekā 20 gadu starptautisku pieredzi. SIA Komercizglītības centrs (kopš 2000. gada) un Amerikas Menedžmenta asociācijas (ASV) (2000–2006) konsultante un pasniedzēja. Vadījusi dažādus reorganizācijas, procesu vadības sistēmas izveides, IT sistēmu ieviešanas un citus ar pārmaiņu vadību saistītus projektus. Ir autore un pasniedzēja vairāk nekā 100 kursiem projektu un procesu vadīšanā, pārmaiņu vadīšanā, stratēģijas plānošanā u.c. uzņēmumu un darbinieku vadīšanas jomās.

Project Management Institute (ASV) Project Management Professional un organizācijas biedre kopš 2001. gada. Sertificēta IPMA B līmeņa vecākā projektu vadītāja kopš 2012. gada.

 

SolvitaSolvita Bērziša Dr.sc.ing., Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes docente un pētniece un AS Exigen Services Latvia projektu vadītāja. Solvita vada kursus projektu vadībā un informācijas tehnoloģiju projektu vadībā. PMP (Project Management Professional, ko izsniedz Project Management Institute) sertificēta projektu vadītāja. 2013. gadā ir saņēmusi apbalvojumu no IPMA par izcilu jaunā zinātnieka zinātnisko ieguldījumu ar pētījumu «Zināšanu un labās prakses izmantošana projektu vadības informācijas sistēmu konfigurēšanā».

 

 

 

DaceDace Grīsle Mg.proj.mgmt., Ogres novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītāja vairāk nekā 10 ga-
du. Strādā ar infrastruktūras izveides, sociālajiem un starptautiskajiem projektiem, to sagatavošanu un ieviešanu, kā arī konsultē uzņēmējus un nevalstiskās organizācijas par projektu sagatavošanu un īstenošanu, administrē projektu konkursus pašvaldībā, vada projektu vadības kursus (SIA Tempus LS u.c.), kā arī ir Eiropas Savienības struktūrfondu projektu vērtētāja.

 

 

 

IngunaIngūna Lazdiņa-Ķuze – Valsts kases Kvalitātes un risku vadības departamenta direktores vietniece. Darba pieredze projektu vadībā ir no 2003. gada, tostarp Satiksmes ministrijas Iekšējā audita un kvalitātes vadības departamenta Eiropas Savienības finansēto projektu audita nodaļā un Investīciju departamenta Projektu ieviešanas nodaļā. Kopš 2008. gada aktīva dalība Eiropas Savienības finansēto projektu sagatavošanā un administrēšanā, piemēram, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā Valsts kases informācijas sistēmu pielāgošana EURO ieviešanai un Eiropas Sociālā fonda projektā Tehniskā palīdzība Valsts kases sertifikācijas iestādes un maksājumu iestādes darbības nodrošināšanai. Iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā un specializācija mārketinga psiholoģijā.

 

SergejsSergejs Ņesterovs – vairāk nekā 20 gadu pieredze IT projektu vadībā, tai skaitā lielu un komplicētu valsts nozīmes informācijas sistēmu izstrādē un ieviešanā. Šo projektu realizācijā vadījis tos, strādājot lielos starptautiskos uzņēmumos un vadot starptautiskas informācijas sistēmu izstrādes grupas. Pēdējos gados tiek padziļināti pētīta biznesa procesu modelēšana, kopā ar Latvijas Universitātes zinātniekiem ir izstrādāts domēnspecifiskās modelēšanas bāzēts rīks, par kuru ir arī vairākas zinātniskas publikācijas. Ir sertificēts vecākais projektu vadītājs (IPMA B līmenis) un aktīvi piedalās Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas darbībā, vadot tās revīzijas komisiju un līdzdarbojoties projekta vadības standartu attīstības iniciatīvās.

 

InaraInāra Viļķina – biznesa procesu efektivitātes vadītāja AS Latvijas valsts meži. Iegūts maģistra grāds visaptverošajā kvalitātes vadībā Rīgas Tehniskajā universitātē. Ir starptautiski sertificēta projektu vadītāja, IPMA C līmeņa sertifikāts. Liela pieredze biznesa procesu efektivitātes sistēmas izveidošanā un attīstībā, biznesa procesa efektivitātes darba grupu vadīšanā un moderēšanā par nepieciešamajām izmaiņām procesos, jaunu procesu ieviešanu, esošo procesu vērtēšanu un mērīšanu.

 

 

 

«Projektu vadīšanas rokasgrāmatas» redaktore

Ilze ZeltkalneIlze Zeltkalne Dienas Biznesa Rokasgrāmatu daļas redaktore. Iegūts maģistra grāds baltu filoloģijā. Vairāku gadu pieredze rokasgrāmatu satura izstrādē un abonentpapildinājumu regulārā izveidē, tāpat arī ir pieredze normatīvo aktu un dokumentu sagatavošanā, sešus gadus strādājot Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautības iestādē.

 

 

 

 

 

«Projektu vadīšanas rokasgrāmatas» autori

«Projektu vadīšanas rokasgrāmatas» sagatavošanā izmantoti Bonnier AB izdevniecībā sagatavotie materiāli, savukārt rokasgrāmatas papildinājumu materiālu izstrādē ir piedalījušies šādi autori:

 • Vadims Jerošenko – korporatīvo finanšu kompānijas SIA LAIKA STARS partneris. 1998. gadā ieguvis maģistra grādu Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, finanšu un kredīta specialitātē. Papildu izglītība finanšu jomā iegūta Krievijas Finanšu akadēmijā, Slovēnijas Finanšu akadēmijā un Zviedrijā, Gēteborgas Ekonomikas augstskolā.
 • Jeļena Averina – vairāku gadu praktiska pieredze grāmatvedības, uzņēmumu kreditēšanas, kā arī uzskaites un kontroles jomā. Dalība konsultāciju projektos uzņēmumu attīstības plānu izstrādē, investīciju un finanšu stāvokļa novērtēšanā. Iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds Latvijas Universitātē un augstākā profesionālā kvalifikācija banku zinībās Banku augstskolā.
 • Elita Sproģe Mag.soc.sc., konsultante, sertificēta FranklinCovey pasniedzēja. Bijusi SIA Siemens Biznesa attīstības nodaļas vadītāja, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Direktora biroja vadītāja. Ievērojama vadības pieredze gan biznesa jomā, gan valsts sektorā. Vadījusi vairāk nekā 20 projektu par apkārtējo vidi, enerģiju, nevalstisko organizāciju attīstību, sociālo sektoru, tieslietu reformu, demokrātisku institūciju veidošanu un dalībnieku apmācību. Astoņu gadu pieredze ārvalstu tehniskās palīdzības projektu vadībā. Trīs gadu pieredze projektu izstrādē nekustamā īpašuma jomā, nomātu telpu administrācijā un kompāniju grupas vadībā. Izglītību ieguvusi Latvijas Universitātē, maģistra grāds sabiedrības vadībā un pedagoģijā. Papildizglītību ieguvusi ASV, Hārvardas Universitātē (investīciju izvērtēšana un vadība) 1998. gadā.
 • Oksana Lentjušenkova Mag.oec., Alberta koledžas direktore un docente. Speciāliste projektu vadības jomā, autore vairākiem projektiem ES finansējuma saņemšanai un projektu vadītāja. Vada studiju kursus Mikroekonomika, Makroekonomika un Projektu vadība.
 • Anna Saltikova Mag.iur., Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes doktorante, Alberta koledžas valdes locekle un docente, aktīvi praktizējoša juriste, uzņēmēja, publikāciju, studiju programmu, kā arī semināru un treniņu programmu autore.
 • Jeļena Šuškeviča – strādājusi AS BDO un ir viena no Latvijas vadošajiem konsultantiem korporatīvo finanšu jomā, par to liecina pēdējo desmit gadu laikā sniegtās konsultācijas vissvarīgāko finanšu jautājumu risināšanā vairāk nekā 300 Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem, Latvijas valsts iestādēm, kā arī starptautiskajām finanšu institūcijām. Jeļena ir beigusi Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultāti un ieguvusi ekonomikas zinātņu maģistra grādu, kā arī Latvijas Īpašuma vērtētāju asociācijas sertifikātu biznesa un nemateriālo īpašumu vērtēšanā.
 • Aleksandrs Vellers Bs.sc.oec., AS BDO Korporatīvo finanšu nodaļas vecākais eksperts, sertificēts uzņēmējdarbības un nemateriālo aktīvu vērtētājs ar vairāk nekā astoņu gadu darba pieredzi nozarē. Aleksandrs ir uzkrājis nenovērtējamu pieredzi biznesa vērtēšanas un M&A darījumu apkalpošanas jomā, piedaloties lielāko Latvijas uzņēmumu novērtēšanas procesos.
 • Anita Gaile – biznesa vadības speciāliste cilvēkresursu jautājumos un pārmaiņu arhitekte. Darba pieredze iegūta vietējos un starptautiskos uzņēmumos, veidojot un mainot organizācijas kultūru, attīstot un mācot vadītājus, nodrošinot efektīvu personālvadības funkciju uzņēmumā. Biznesa vadības maģistre.
 • Ivars RuņģisMg. proj. mgmt., Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētājs, SIA Projektu vadības akadēmija konsultants un treneris. Vada kursus un lekcijas SIA Komercizglītības Centrs un Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā. Kopš 1999. gada attīstījis un izkopis projektu vadīšanas zināšanas un pieredzi, strādājot dažādu nozaru uzņēmumos. Ir starptautiski sertificēts projektu direktors (IPMA A, B, C un D līmeņa sertifikāts). Ir IPMA delegātu padomes loceklis.
 • Oksana Medvedska – ieguvusi inženierzinātņu bakalaura grādu datorvadībā un datorzinātnēs un profesionālā maģistra grādu informācijas tehnoloģijā Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā Daugavpils universitātē. Rīgas Tehniskās universitātes 56. starptautiskās zinātniskās konferences dalībniece. Šobrīd IT projektu vadītāja valsts sektorā.
 • Irīna Hubašvili – Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes akadēmiskā bakalaura programmas «Informācijas tehnoloģija» studente, kas iepriekšējo izglītības līmeni pabeidza ar medaļu par izcilām sekmēm.
 • Inga Podjavo – PL/SQL programmētāja un tehniskā konsultante, kurai pieredze augstas sarežģītības aplikācijas paplašinājumu veidošanā, datubāzes struktūras izmaiņu un uzturēšanas darbu veikšanā.
 • Jūlija Gržibovska –  sistēmanalītiķe vienā no Latvijas lielākajiem uzņēmumiem, ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu informācijas tehnoloģijā.

Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvusi profesionālo maģistra grādu ar informācijas tehnoloģijas projekta vadītāja kvalifikāciju. Maģistra darba tēma «Programmatūras izstrādes projekta komandas snieguma vērtēšanas metodes». Ir starptautiskais datubāžu eksperta Oracle Database SQL Certified Expert sertifikāts.

0% (1 / 204)
0% (1 / 204)
Top