ISO 21500 standarts - rokasgrāmatas struktūras pamats

Arī šajos papildinājumos «Projektu vadīšanas rokasgrāmatai» turpināts pārvērtību ceļu. Pārmaiņas tiek īstenotas sadarbībā ar Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāju Ivaru Ruņģi un viņa uzaicinātiem projektu vadības speciālistiem. Rokasgrāmatas pārstrukturizācijas pamatā ir ISO 21500 standarts – tā saturs, uzbūve –, proti, standarta daļu nosaukumi atbilst rokasgrāmatas jaunā satura nodaļu un apakšnodaļu nosaukumiem.

Šajos papildinājumos strukturētas šādas standarta daļas, tās atklājot ar konkrētām tēmām, piemēram:

 • 3.1. «Integrēšana (pamata procesi)» (Integration):
  • «Projekta uzdevums»;
  • «Projektu definēšana»;
  • «Projekta noslēgums»;
  • «Projekta kontrolings»;
  • «Inovāciju modeļi»;
  • «Projekta plānošanas praktisks piemērs»;
  • «Vadības karte projektu vadībā»;
  • «Investīciju atdeves noteikšana dažādās projekta stadijās»;
  • «Projekta ieviešanas palīglīdzekļi»;
 • 3.2. «Ieinteresētās personas» (Stakeholder):
  • «Kā izmērīt apmierinātību ar projekta rezultātiem?»;
  • «Lemšanas tiesību noteikšana»;
 • 3.4. «Resursi» (Resource):
  • «Projekta komandas izveidošana»;
  • «Personāla plānošana»;
  • «Personāla klasifikācijas plānošana»;
  • «Psiholoģiskais klimats grupā»;
  • «Līdzekļu plānošana»;
  • «Personāla vajadzības plānošana»;
  • «Projekta biznesa modeļa analīze – riska vadības perspektīva»;
  • «Mobings un bosings komandā»;
 • 3.5. «Laiks» (Time):
  • «Uzdevumu plānošana»;
  • «Termiņu plānošana»;
  • «Līnijas diagrammas tehnika»;
  • «Kritiskais ceļš un laika rezerve»;
  • «Rīcība apdraudētu termiņu gadījumā»;
 • 3.7. «Riski» (Risks):
  • «Projektu risku vadība organizācijā»;
  • «Risku vadības dokumentācija – risku vadības darbību dokumentēšana»;
  • «Risku un to vadīšanas piemēri»;
  • «Galveno riska rādītāju noteikšana un kontrole»;
  • «Noteikto apdraudējuma risku kontrole»;
 • 3.10. «Komunikācija» (Communication):
  • «Iekšējā komunikācija organizācijā»;
  • «Izanalizēt un saprast komunikācijas kļūdas»;
  • «Kā profesionāli vadīt sapulci?».

Rokasgrāmatas saturs tiek pārskatīts, ievietojot atbilstoši jaunā satura nodaļām. Lietotāju ērtībai un uzskatāmībai ir radīti krāsu elementi (vizuāli atklājot, vai nodaļa ir metodiskais materiāls, , tāpat saturā saglabāti nosaukumi angļu valodā, kas ir galvenā informācijas valoda projektu jomā. Šajā pārmaiņu laikā nodrošināsim iespēju lietot arī iepriekšējo rokasgrāmatas saturu.

Jāatzīmē, ka Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija plāno tulkot šo standartu latviešu valodā un drīzumā ieviest valstī. Lai arī turpmāk rokasgrāmata būtu labs padomdevējs projektu jomā!

Ivars Ruņģis vada kursus un lekcijas SIA Komercizglītības Centrs un Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā. Kopš 1999. gada attīstījis un izkopis projektu vadīšanas zināšanas un pieredzi, strādājot dažādu nozaru uzņēmumos. Ir starptautiski sertificēts projektu direktors (IPMA (Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas) A, B, C un D līmeņa sertifikāts). Ir IPMA delegātu padomes loceklis.