Projektu pārmaiņu ceļš

Sākot ar 2015. gada pirmajiem papildinājumiem, «Projektu vadīšanas rokasgrāmata» uzsākusi pārvērtību ceļu. Pārmaiņas tiek īstenotas sadarbībā ar Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas valdes priekšsēdētāju Ivaru Ruņģi un viņa uzaicinātiem projektu vadības speciālistiem. Rokasgrāmatas pārstrukturizācijas pamatā ir ISO 21500 standarts – tā saturs, uzbūve –, proti, standarta daļu nosaukumi atbilst rokasgrāmatas jaunā satura nodaļu un apakšnodaļu nosaukumiem.

Rokasgrāmatas saturs tiek pārskatīts, ievietojot atbilstoši jaunā satura nodaļām. Lietotāju ērtībai un uzskatāmībai tiks radīti krāsu elementi (diagrammas), tāpat saturā saglabāti nosaukumi angļu valodā, kas ir galvenā informācijas valoda projektu jomā. Šajā pārmaiņu laikā nodrošināsim iespēju lietot arī iepriekšējo rokasgrāmatas saturu.

Jāatzīmē, ka Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija plāno tulkot šo standartu latviešu valodā un drīzumā ieviest valstī. Lai arī turpmāk rokasgrāmata būtu labs padomdevējs projektu jomā!

Ivars Ruņģis vada kursus un lekcijas SIA Komercizglītības Centrs un Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā. Kopš 1999. gada attīstījis un izkopis projektu vadīšanas zināšanas un pieredzi, strādājot dažādu nozaru uzņēmumos. Ir starptautiski sertificēts projektu direktors (IPMA (Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas) A, B, C un D līmeņa sertifikāts). Ir IPMA delegātu padomes loceklis.