Mārketinga rokasgrāmata

Mārketinga rokasgrāmata

Cena (ieskaitot PVN): 45.89 €

Veidojiet rezultatīvu mārketingu!

Mūsdienās lielākais izaicinājums zīmolam – kas jādara, lai joprojām spētu piesaistīt un noturēt esošos patērētājus, kā arī apburt jaunus klientus?

«Mārketinga rokasgrāmata» sniegs praktiskus ieteikumus, kā plānot mārketingu, lai palielinātu uzņēmuma pārdošanas apjomus un izstrādātu jaunus produktus vai pakalpojumus.

Rokasgrāmatā aplūkoti biznesa profesionāļiem būtiski jautājumi – no mārketinga plānošanas un tirgus analīzes līdz mārketinga stratēģijas izveidei un ieviešanai.

«Mārketinga rokasgrāmata» sniegs atbildes uz šiem un citiem aktuāliem jautājumiem:

 • Kā veidot, uzturēt un nostiprināt attiecības ar klientiem?
 • Kas jāņem vērā, veidojot lojalitātes programmu?
 • Kā efektīvi pozicionēt uzņēmumu izstādēs?
 • Darbs ar medijiem – kā panākt publicitāti?
 • Kā izvairīties no visbiežāk pieļautajām kļūdām krīzes situācijās?
 • Kā atrast sponsoru projektam?
 • Kādi ir mīti par sponsorēšanu?
 • Kas jāņem vērā, sagatavojot piedāvājumu sponsoram?
 • Kā plānot aktivizāciju jeb sponsora klātesamību atbalstītā pasākuma laikā?
 • Kā izmērīt sponsorēšanas atdevi?
 • Kā iekšējā komunikācija ietekmē vērtīborientēta mārketinga modeli?
 • Iekšējā komunikācija – kā un par ko runāt ar darbiniekiem?
 • Kas ir efektīvas komunikācijas?
 • Kā uzlabot un saglabāt uzņēmuma reputāciju nākotnes perspektīvā?
 • Kā panākt efektivitāti, piedāvājot preci vai pakalpojumu kolektīvās iepirkšanās portālos?
 • Kā prognozēt un mērīt sociālo mediju mārketinga komunikācijas rezultātus?
 • Kā copēt klientus internetā?

Alberta Uzņēmumu Grupa (AUG)

Alberta Uzņēmumu Grupa (AUG)

Mūsdienīga, dzirkstoša un unikālām idejām piepildīta pilna servisa mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību aģentūra, kas darbojas kopš 1998. gada. Aģentūras nepārspējamo komandu veido izcili savas jomas speciālisti, kuru pieredze un profesionālās iemaņas piešķir AUG pakalpojumiem pievienoto vērtību.
Reklāmas aģentūra apvieno tradicionālos un inovatīvos mārketinga instrumentus, ietverot interneta mārketingu, sociālos medijus, tiešsaistes un mobilo reklāmu, meklētājprogrammas optimizāciju (SEO), zīmolu izstrādāšanu, tradicionālo druku, sabiedriskās attiecības, grafisko dizainu, mediju plānošanu, animāciju, fotogrāfiju un dažādu mērogu video projektus. Vienvārdsakot, aģentūras mērķis ir, izmantojot komandas pieredzi un profesionālus mārketinga instrumentus, izstrādāt nevainojamu tēlu ikvienam uzņēmumam vai personai.
AUG attīsta ilgtermiņa attiecības ar saviem klientiem un kļūst par daļu no to panākumiem, jo, tikai patiesi iepazīstot un iedziļinoties visās to biznesa niansēs, spēj radīt ko paliekošu.

La Creation

La Creation

Radoša svētku aģentūra, kas palīdz uzburt emociju pilnus brīžus gan lieliem, gan maziem! Tas ir jauns un perspektīvs uzņēmums, tādēļ komunikācija ar potenciālo auditoriju ir ļoti svarīga. Uzņēmuma dibinātāju zināšanas mārketingā ir pavērušas plašākas iespējas būt rokas stiepiena attālumā no mērķauditorijas, līdz ar to rokasgrāmatas papildinājumi atklās ko jaunu plašajā un raibajā mākslā, ko sauc par mārketingu.

Liene Dareiko-Sinkeviča
Liene
Dareiko-Sinkeviča

Radošās enerģijas avots. Paralēli svētku aģentūras stratēģijas plānošanai un pasākumu vadīšanai strādā personāla atlases un novērtēšanas uzņēmumā, kas specializējas augsta un vidēja līmeņa vadītāju atlasē, – tas sadarbojas ar lielākajiem Latvijas ražošanas un tirdzniecības uzņēmumiem, tādēļ, lai varētu klientiem piedāvāt atbilstošāko kandidātu, jāspēj orientēties un sekot līdzi jaunumiem tādās sfērās kā mārketings, ražošana, finanses u.c. Apguvusi sarīkojumu vadīšanas un kultūras menedžmenta specialitāti, turpina padziļināti apgūt kultūras menedžmentu un vadību. Piedalījusies vairāku radošu projektu realizācijā un izstrādē, kā arī aktīvi iesaistās kultūras aktivitātēs, kas paver plašāku redzējumu uz kultūras procesiem Latvijā un ārpus tās robežām!

Agnese Tainoļubova
Agnese
Tainoļubova

Spēj aizšķilt mākslas dzirksteles it visā, kam ķeras klāt! Apguvusi reklāmas un sabiedrisko attiecību, kultūras vadības un menedžmenta specialitāti. Līdztekus studijām darbojusies radošajā sfērā, palīdzot jauniem tirgus dalībniekiem izstrādāt komunikācijas stratēģiju, nodrošināt vizuālo reklāmas maketu izstrādi un realizāciju, kā arī aktīvu komunikāciju sociālajos tīklos. Paralēli uzņēmuma tēla un komunikācijas veidošanai atbalsta un līdzdarbojas vairākos radošos projektos.

Ilze
Balcerbule

Latvijas Universitātē iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijas zinātnē un sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē, mārketinga specialitātē.

Oksana
Lentjušenkova
Ekonomikas zinātņu maģistre, Alberta koledžas direktore
Anna
Saltikova
Tiesību zinātņu maģistre, Alberta koledžas valdes locekle

Mārketinga rokasgrāmatas autori

«Mārketinga rokasgrāmatas» sagatavošanā izmantoti Bonnier Group (Bonnier Business Press) izdevniecībās sagatavotie materiāli.

26.04.2016

Princips «atšķiries vai mirsti» – katra biznesa attīstības pamatā

Princips «atšķiries vai mirsti» – katra biznesa attīstības pamatā! Katrs uzņēmējs – pats sava orķestra diriģents! Tā rokasgrāmatu jaunākās tēmas piesaka Alberta Uzņēmumu Grupa (AUG).

«Princips «atšķiries vai mirsti» – katra biznesa attīstības pamatā!» (sk. 1.6. nodaļu) – veiksmīgi piemēri uzņēmuma attīstībā:

 • uzņēmēja iespējas uzlabot sava uzņēmuma atpazīstamību;
 • piemēri, no kuriem iespējams mācīties veiksmīga uzņēmuma identitātes veidošanā;
 • kā veidot attīstību atbilstoši sabiedrībā aktuālajam.

«Katrs uzņēmējs – pats sava orķestra diriģents» (sk. 5.3. nodaļu) – uzņēmēja darba stils ir galvenais faktors uzņēmuma potenciālajā izaugsmē. Pēc kādiem principiem vadīt savu komandu? Kādu stratēģiju iespējams īstenot, lai vairotu uzņēmuma panākumus?

Autors pauž viedokli, ka lielākais ierocis uzņēmēja labā ir atvērta un radoša domāšana dažādās uzņēmuma darbības sfērās. Sabiedrībai vienmēr ir bijis svarīgi sekot virzieniem, tāpēc rodas dažādu subkultūru veidi. Kā atklāt galveno sabiedrības aktualitāšu virzību jau to pirmsākumos? Ar radošu domāšanu un pārliecinošu izgājienu uzņēmējs var izveidot sabiedrībā galveno aktualitāšu vadlīnijas.

Uzņēmējdarbība balstās uz cilvēkiem un tās pamatā ir cilvēcīgas vērtības. Uzņēmēja balsts ir viņa darbinieki. Vadības spēkos ir motivēt savus darbiniekus tā, lai tie radītu pozitīvu uzņēmuma tēlu. Oriģināli piemēri, kā savam uzņēmumam dot pievienoto vērtību, neiztērējot naudu ārējos resursos.

Rokasgrāmatas papildinājumi turpināti veidot sadarbībā ar Alberta Uzņēmumu Grupa (AUG) mūsdienīgu, dzirkstošu un unikālām idejām piepildītu pilna servisa mārketingu, reklāmas un sabiedrisko attiecību aģentūru, kas darbojas kopš 1998. gada. Aģentūras nepārspējamo komandu veido izcili savas jomas speciālisti, kuru pieredze un profesionālās iemaņas piešķir AUG pakalpojumiem pievienoto vērtību.

26.02.2016

Kāda ir mārketinga inovāciju attīstība? Kā veidot pilsētas identitāti?

Alberta Uzņēmumu Grupa (AUG) piesaka mārketinga aktualitātes:

 • pilsētas tēls mūsdienās iegūst arvien spēcīgāku nozīmi – tas ir simbols, kura uzdevums ir raisīt asociācijas, sajūtas un precīzi atspoguļot konkrētās vietas būtību;
 • tehnoloģiju un interneta vides attīstības ietekme uz mārketinga iespējām un risinājumiem.

Autors norāda, ka mūsdienu mārketinga aktivitāšu virsuzdevums ir spēt aizraut un aicināt līdzdarboties. Šobrīd reklāmas kampaņai ir jābūt interaktīvai un jāveicina sabiedrības iesaistīšanās, padarot garāmgājējus par daļu no šīs mārketinga aktivitātes. Ineraktīvie mārketinga instrumenti ir impulss, kas klasiskajai mārketinga komunikācijai piešķir vēl vienu dimensiju.

Tāpat arī mūsdienu mārketings neapzīmē tikai pakalpojuma vai produkta virzīšanu tirgū – šodien tas jēdziens ieguvis daudz plašāku nozīmi, kas attiecināma arī uz cilvēkiem, iestādēm, valstīm un pilsētām. Līdz ar to mārketings ir veids, kā pierādīt sevi un izcelt savu identitāti.

Kā veidot pilsētas identitādi un kādi piemēri jau šobrīd ir Latvijā?! Kā sasniegt mūsdienu mārketinga dimensiju?! Uzziniet Alberta Uzņēmumu Grupas materiālā!

Vairāk:

 • 1.8. «Mārketinga inovācijas un to attīstība»;
 • 5.7. «Pilsētu identitātes veidošana».
27.10.2015

Kādi ir efektīvākie komunikācijas veidi mazbudžeta apstākļos?

Rokasgrāmatas jaunākie papildinājumi veidoti sadarbībā ar Alberta Uzņēmumu Grupa (AUG) mūsdienīgu, dzirkstošu un unikālām idejām piepildītu pilna servisa mārketingu, reklāmas un sabiedrisko attiecību aģentūru, kas darbojas kopš 1998. gada. Aģentūras nepārspējamo komandu veido izcili savas jomas speciālisti, kuru pieredze un profesionālās iemaņas piešķir AUG pakalpojumiem pievienoto vērtību.

«Neatkarīgi no tā, vai uzņēmums piedzīvo izaugsmi vai tam nākas saskarties ar kopējās ekonomikas lejupslīdi un ekonomēt, tam ir nepieciešamas mārketinga komunikācijas aktivitātes, sevis prezentēšana, komunikācija ar sabiedrību un pārdošana.

Tāpat arī arvien vairāk uzņēmumu Latvijā sāk apzināties un izprast tirgus izpētes nozīmi uzņēmējdarbībā. Uzņēmumi ir sapratuši izpētes būtību un patieso vērtību. Diemžēl ne vienmēr šie pamati ir pietiekami stabili – pārdomāti veidoti,» ir secinājis AUG, tāpēc rokasgrāmatas papildinājumos dalās savā pieredzē, piedāvājot aktuālas tēmas un to praktiskus risinājumus:

 • 1.11. «Mārketinga komunikācijas budžets treknos un liesos gados – kā to atšķirt»
  • Kā atšķiras uzdevumi un kanāli, kas tiek izmantoti mērķa sasniegšanai treknajos un liesajos gados?
  • Kāda ir trekno gadu komunikācijas būtība?
  • Kādi ir pozitīvie aspekti aktivitātēm televīzijā?
  • Kā precīzāk izvēlēties mērķauditoriju mazbudžeta apstākļos?
  • Kādi ir efektīvākie komunikācijas veidi mazbudžeta apstākļos?
  • Kādi ir piemēri par atteikšanās no vairākām mārketinga vai sabiedrisko attiecību funkcijām?
  • Kam ir jābūt gatavam, izmantojot modernās tehnoloģijas?
  • Kāda ir atgriezeniskā saite, komunicējot virtuālajā vidē?
 • 4.2. «Inovatīvas tirgus izpētes metodes»:
  • Mainīgās tirgus izpētes metodes:

Ko nozīmē mainīgā tirgus izpētes metode?  Kā to visefektīvāk iespējams veikt?

Kādi aspekti  jāņem vērā, lai veiksmīgāk uzrunātu savu mērķauditoriju?

  • WEB omnibuss:

Kāda ir omnibusa priekšrocība, salīdzinot ar citām aptaujām internetā? Kā tiek veidots omnibuss?

Kādēļ interneta aptauja ir efektīvāka par aptauju klātienē?

  • Jautājumu uzdošanas projektīvā metode:

Kā iespējams iegūt precīzākus datus un tos interpretēt? Ko palīdz vizualizēt projektīvā metode?

Kādus palīglīdzekļus var izmantot projektīvās metodes īstenošanā?

  • Prātavētra:

Kādus praktiskus prātavētras palīglīdzekļus var izmantot, ja piemeklējis ideju izsīkums?

Kāda ir prātavētras atšķirība no fokusu grupas?

Reklāmas aģentūra apvieno tradicionālos un inovatīvos mārketinga instrumentus, ietverot interneta mārketingu, sociālos medijus, tiešsaistes un mobilo reklāmu, meklētājprogrammas optimizāciju (SEO), zīmolu izstrādāšanu, tradicionālo druku, sabiedriskās attiecības, grafisko dizainu, mediju plānošanu, animāciju, fotogrāfiju un dažādu mērogu video projektus. Vienvārdsakot, aģentūras mērķis ir, izmantojot komandas pieredzi un profesionālus mārketinga instrumentus, izstrādāt nevainojamu tēlu ikvienam uzņēmumam vai personai.

AUG attīsta ilgtermiņa attiecības ar saviem klientiem un kļūst par daļu no to panākumiem, jo, tikai patiesi iepazīstot un iedziļinoties visās to biznesa niansēs, spēj radīt ko paliekošu.

28.07.2015

Ieteikumi, kā izvēlēties dāvanu ārvalstu sadarbības partnerim

Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos, uzzināsiet:

 • Ko par mūsdienu mārketingu saka mārketinga un pārdošanas eksperts Lielbritānijā Bens Kenčs? Kāds mārketings šobrīd var gūt panākumus? Kas mārketingā jādara, lai šobrīd uzrunātu cilvēku? (Sk. 1.1. «Patērētāju prasības mūsdienās».)
 • Kādi ir piemēri par krāsu izmantošanu uzņēmuma tēla atklāšanā, atceroties, cik krāsu simbolikai ir būtiska nozīme? (Sk. 5.5. «Krāsas, to simbolika un nozīme zīmolu vizuālajā identitātē».)
 • Kādi praktiski ieteikumi un pieredzes stāsti var noderēt, izvēloties dāvanu ārvalstu sadarbības partnerim? (Sk. 10.9. «Prezentreklāma – ilglaicīga saikne ar klientu».)
 • Kādi ir spilgti jaunpienācēji, negaidīti pārsteigumi šī gada «Uzņēmuma reputācijas topā»?  (Sk. 11.2. «Uzņēmumu reputācijas līderis».)

Ieklausoties citu pieredzē, iespējams mērķtiecīgāk veidot savu stāstu!

23.04.2015

Kāpēc SMS ir agresīvs mārketings?

Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos uzzināsiet par aktuālo un daudziem tik pazīstamo mārketinga instrumentu SMS (īsziņu), jo tieši tā visprecīzāk iekļūst mūsu privātajā telpā. Reizēm SMS trāpa, reizēm – nokaitina, bet praktiski vienmēr to izlasām. Tāpēc nodaļā «SMS – trāpīgs, bet agresīvs mārketings» var uzzināt atbildes uz šādiem būtiskiem jautājumiem:

 • Kāpēc SMS mārketings, piemēram, salīdzinot ar e-pastu, ir sensitīvāks?
 • Kā uzņēmumi parasti pārkāpj normas, izmantojot SMS mārketingu?
 • Kādas pozitīvas izmaiņas radījis SMS mārketings, strauji attīstoties Latvijā?
 • Kādi ir SMS mārketinga plusi un mīnusi?
 • Kāda ir uzņēmumu pieredze, izmantojot šo instrumentu?
 • Kā izprast SMS sensitivitātes nosacījumus? Kā tos izmantot savā labā?

Tāpat arī, uzklausot rokasgrāmatas lietotāju ierosinājumu, papildinājumos iekļauts jauns līguma paraugs – 12.4. «Autora mantisko tiesību nodošanas līgums», kā arī aktualizēts jau iepriekš publicētais 12.3. «Autora līgums».

27.01.2015

Uzņēmuma nosaukuma spēks un ieteikumi, domājot par zīmola maiņu

Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos, uzzināsiet uzņēmēju pieredzes stāstus par:

 • uzņēmuma nosaukuma lielo nozīmi, atceroties, ka nosaukums ir daļa no zīmola būtības (sk. 5.1. «Jaunu produktu un pakalpojumu izveide»);
 • spilgtām zīmola maiņas kampaņām (sk. «Zīmola maiņa jeb rebrendings – risks vai iespēja?);
 • darba devēja tēlu – skatu reputācijas spogulī, spējot paskatīties uz darba devēja tēlu vairākos veidos (pieejās) (sk. 9.1. «Reputācijas nozīme biznesā»);
 • motivāciju sasniegt Uzņēmuma reputācijas topa virsotnes  (sk. 11.2. «Uzņēmumu reputācijas līderis»).

Ieklausoties citu pieredzē, iespējams mērķtiecīgāk veidot savu stāstu!