Mārketinga rokasgrāmatas autori

«Mārketinga rokasgrāmatas» sagatavošanā izmantoti Bonnier Group (Bonnier Business Press) izdevniecībās sagatavotie materiāli.