Princips «atšķiries vai mirsti» – katra biznesa attīstības pamatā

Princips «atšķiries vai mirsti» – katra biznesa attīstības pamatā! Katrs uzņēmējs – pats sava orķestra diriģents! Tā rokasgrāmatu jaunākās tēmas piesaka Alberta Uzņēmumu Grupa (AUG).

«Princips «atšķiries vai mirsti» – katra biznesa attīstības pamatā!» (sk. 1.6. nodaļu) – veiksmīgi piemēri uzņēmuma attīstībā:

  • uzņēmēja iespējas uzlabot sava uzņēmuma atpazīstamību;
  • piemēri, no kuriem iespējams mācīties veiksmīga uzņēmuma identitātes veidošanā;
  • kā veidot attīstību atbilstoši sabiedrībā aktuālajam.

«Katrs uzņēmējs – pats sava orķestra diriģents» (sk. 5.3. nodaļu) – uzņēmēja darba stils ir galvenais faktors uzņēmuma potenciālajā izaugsmē. Pēc kādiem principiem vadīt savu komandu? Kādu stratēģiju iespējams īstenot, lai vairotu uzņēmuma panākumus?

Autors pauž viedokli, ka lielākais ierocis uzņēmēja labā ir atvērta un radoša domāšana dažādās uzņēmuma darbības sfērās. Sabiedrībai vienmēr ir bijis svarīgi sekot virzieniem, tāpēc rodas dažādu subkultūru veidi. Kā atklāt galveno sabiedrības aktualitāšu virzību jau to pirmsākumos? Ar radošu domāšanu un pārliecinošu izgājienu uzņēmējs var izveidot sabiedrībā galveno aktualitāšu vadlīnijas.

Uzņēmējdarbība balstās uz cilvēkiem un tās pamatā ir cilvēcīgas vērtības. Uzņēmēja balsts ir viņa darbinieki. Vadības spēkos ir motivēt savus darbiniekus tā, lai tie radītu pozitīvu uzņēmuma tēlu. Oriģināli piemēri, kā savam uzņēmumam dot pievienoto vērtību, neiztērējot naudu ārējos resursos.

Rokasgrāmatas papildinājumi turpināti veidot sadarbībā ar Alberta Uzņēmumu Grupa (AUG) mūsdienīgu, dzirkstošu un unikālām idejām piepildītu pilna servisa mārketingu, reklāmas un sabiedrisko attiecību aģentūru, kas darbojas kopš 1998. gada. Aģentūras nepārspējamo komandu veido izcili savas jomas speciālisti, kuru pieredze un profesionālās iemaņas piešķir AUG pakalpojumiem pievienoto vērtību.