Likuma «Par nodokļiem un nodevām» komentāri

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" komentāri

(Ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 2020. gada 20. februārim)

dators3 Ieskaties piemērā

Cena (ieskaitot PVN): 45.89 €

Vērtīgs padomdevējs jebkuram nodokļu maksātājam!

 • Rokasgrāmatā ir paskaidroti likuma panti, komentāru pamatā ir likumdošanas un tiesu prakses analīze, kā arī reāli uzņēmējdarbības apstākļi.
 • Rokasgrāmata orientēta uz nodokļu maksātāju interesēm, lai atvieglotu nodokļu maksātājiem nodokļu likumu normu izpratni, kas ir īpaši svarīgi mainīgos nodokļu likumdošanas apstākļos.
 • Rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par pēdējām un gaidāmām izmaiņām nodokļu likumdošanā, tā paaugstinot nodokļu maksātāju informētības un izpratnes līmeni nodokļu aprēķināšanā, maksāšanā un plānošanā.
 • Rokasgrāmata palīdzēs ikdienas darbā pilnveidot grāmatvedības uzskaiti, laikus novērst iespējamās kļūdas nodokļu aprēķinos, izvērtēt riskus nodokļu aprēķinā.
 • Rokasgrāmata izdota, lai palīdzētu tās lietotājam rast atbildes uz jautājumiem, kas viņam kā nodokļu maksātājam var rasties. Vienkārša indeksu sistēma atvieglo vajadzīgās tēmas meklējumus un ietaupa nodokļu maksātāja laiku, tādējādi sekmējot ātrāku lēmumu pieņemšanu.

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem"

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem"

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" ir sabiedriskā labuma organizācija, kas darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par godīgas nodokļu nomaksas nozīmi valsts attīstībā, kā arī sekmēt taisnīgu un caurskatāmu nodokļu iekasēšanas procesu. Biedrībā darbojas dažādi nodokļu jomas, tiesību zinātnes un publisko finanšu jomas speciālisti, kuri veic izglītojoša rakstura aktivitātes, piedalās publiskos pasākumos, uzstājas Latvijas skolās, izstrādā interaktīvas spēles, nodokļu kalkulatorus un gatavo izglītojošas publikācijas.

Valts Stūrmanis
Valts
Stūrmanis
nodokļu jurists

Valts Stūrmanis ir viens no biedrības "Apvienība par godīgiem nodokļiem" dibinātājiem un ir speciālists ar lielu pieredzi un labām zināšanām starptautiskajās nodokļu tiesībās. Viņa pamata specializācija ir netiešie nodokļi un nodokļu strīdu risināšana. Valts ir ieguvis ievērojamu pieredzi tiesvedības procesos, pārstāvot tiesās ne tikai nodokļu maksātājus, bet arī Valsts ieņēmumu dienestu. Tāpat viņš ir pārstāvējis lielākos Latvijas finanšu sektora un vairumtirdzniecības uzņēmumus dažādos nodokļu jautājumos.

Valtam ir maģistra grāds (LL.M) starptautiskajās nodokļu tiesībās (Lundas Universitāte), Sociālo zinātņu bakalaura grāds (Latvijas Universitāte) un maģistra grāds tiesību zinātnēs (Biznesa augstskola "Turība"). 

Valts ir strādājis Valsts ieņēmumu dienesta Juridiskās pārvaldes tiesvedības daļā, kā arī "Deloitte Latvia" Nodokļu departamentā. Pašlaik Valts ir "BDO Latvia" nodokļu speciālistu komandā.

Alise Konstantinova
Alise
Konstantinova
nodokļu konsultante

Alise Konstantinova ir nodokļu konsultante ar sešu gadu pieredzi transfertcenu, uzņēmumu nodokļu risku izvērtēšanas un padziļinātas izpētes projektu veikšanā, kā arī tiešo nodokļu konsultatīvo pakalpojumu sniegšanas jomā. 

Alisei ir vairāk četru gadu pieredze, strādājot "Deloitte Latvia" nodokļu departamentā, specializējoties transfertcenu dokumentācijas sagatavošanā starptautiskiem uzņēmumiem farmācijas, būvniecības, IT, ražotāju, finanšu pakalpojumu nozarēs, kā arī pārstāvot klientus transfertcenu auditu laikā. 

Pirms tam Alise ir guvusi pieredzi, strādājot Valsts ieņēmumu dienestā, kur veica nodokļu un grāmatvedības uzskaites auditus.

2018. gadā Alise pievienojās BDO tīklam, specializējoties transfertcenu projektu vadībā, apgūstot starptautisko nodokļu pieredzi BDO Luksemburgas birojā.

Alisei ir maģistra grāds starptautiskajās finansēs, kā arī Māstrihtas Universitātes LL.M. grāds starptautiskajās un Eiropas nodokļu tiesībās.

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

Renāte Eismonte
Renāte
Eismonte

Specializējusies nodokļu due diligence un klientu pārstāvībā nodokļu audita laikā, nodokļu strukturēšanā uzņēmumu pārejas, pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos. Pieredzi ieguvusi VID auditā, valstī pirmajā privātajā nodokļu konsultantu sabiedrībā Kodoliņš, Ostaškovs un partneri. Vairāk nekā 18 gadus ilga veiksmīga profesionālā darbība nodokļu konsultāciju jomā.

Deloitte Latvia

Deloitte Latvia

Rokasgrāmatas pamatsatura autori
Rokasgrāmata «Nodokļu likumu komentāri» tika veidota, sadarbojoties Izdevniecībai Dienas Bizness ar auditorfirmu Deloitte Latvia.
Auditorfirma Deloitte Latvia – Deloitte ir zīmols, ar kuru desmitiem tūkstošu neatkarīgu sabiedrību profesionāļu visā pasaulē sniedz pakalpojumus četrās jomās: – revīzijas, nodokļu, konsultāciju un finanšu konsultāciju pakalpojumu sniegšanā. Latvijā pakalpojumus sniedz Deloitte Latvia SIA, kas ir viena no vadošajām profesionālo pakalpojumu organizācijām Latvijā, sniedzot revīzijas, nodokļu konsultāciju, finanšu konsultāciju un uzņēmuma riska konsultāciju pakalpojumus ar vairāk nekā 60 vietējo un ārvalstu ekspertu palīdzību.

26.04.2016

Uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšana - izmaiņas šobrīd un turpmāk

SIA LAW & FINANCE ONLINE turpina aktualizēt «Nodokļu likumu komentāru» rokasgrāmatas, pārņemot labāko pieredzi, kuru šī izdevuma sākotnējā pamatsatura sagatavošanā veica SIA Deloitte Latvia.

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus atbilstoši likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» grozījumiem, kas pieņemti līdz 2016. gada 4. februārim.

Rokasgrāmata aktualizēta ar grozījumiem un papildināta ar komentāriem šādos jautājumos:

 • turpmāk UIN aprēķināšanas vajadzībām pamatlīdzekļa atlikušajā vērtībā neņem vērā prognozētās izmaksas tā likvidācijai, nojaukšanai un atrašanās vietas atjaunošanai;
 • sākot ar 01.01.2017. būs spēkā jauna, stingrāka kārtība attiecībā uz maksājumiem nerezidentiem un informācijas sniegšanu par tiem VID;
 • līdz 31.12.2018. pagarināts termiņš, kurā saglabājas tiesības samazināt apliekamo ienākumu par valsts vai Eiropas Savienības subsīdijām lauksaimniecībai;
 • UIN 17.2panta noteikumus par atbalstāmo ilgtermiņa investīciju projektu sākotnējiem ieguldījumiem turpmāk varēs piemērot arī Informācijas pakalpojumu (NACE J63) sniedzēji.

Plašāk uzziniet šādu pantu komentāros:

 • 2. pants «Nodokļa maksātāji»;
 • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts, nodokļa likme un taksācijas periods»;
 • 6. pants «Apliekamā ienākuma koriģēšana»;
 • 13. pants «Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana, aprēķinot apliekamo ienākumu»;
 • 22. pants «Deklarācijas sastādīšana un nodokļa maksāšana»;
 • 23. pants «Nodokļa avansa maksājumi»;
 • 24. pants «Nodokļa ieturēšana un informācijas sniegšana».
25.01.2016

Kredītiestādēm ir pienākums ziņot VID par aizdomīgiem darījumiem

Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2016. gada 15. janvāri.

«Šajos papildinājumos ir iekļauti un komentēti tie grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām», kas pieņemti valsts budžeta ietvaros un kas daļēji ir spēkā jau no 2016. gada. Būtiskākie no tiem ir kredītiestāžu pienākums ziņot VID par aizdomīgiem darījumiem, kas varētu ļaut VID novērst izvairīšanos no nodokļiem daudz agrākās stadijās. Tāpat ir precizēta informācija UIN daļā attiecībā uz VID atļaujām darījumu veikšanai ar ofšoriem un iekļautas ziņas par no šī gada lietojamo jauno UIN deklarāciju (kopā ar jaunajiem statistikas datiem UIN aprēķiniem par 2015.gadu),» skaidro rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia.

Rokasgrāmatā ir pieejami likuma «Par nodokļiem un nodevām» jaunākie grozījumi, kas pieņemti līdz 2015. gada 17. decembrim un pamatā stājas spēkā ar šī gada sākumu, tostarp arī apjomīgie grozījumi, papildinot likumu ar XII nodaļu «Automātiskā informācijas apmaiņa par finanšu kontiem», kurā ietverti jaunie panti – no 63. panta līdz 101. pantam, kas tiks komentēti turpmākajos papildinājumos.

Par jaunākajiem grozījumiem SIA Deloitte Latvia sniedz šādu komentāru, piemēram:

 • 8. pants «Valsts nodokļu veidi un tiem atbilstošie likumi» – vienlaikus ar Solidaritātes nodokļa likumu 2016. gada 1. janvārī spēkā stājās arī grozījumi komentējamajā pantā, kas papildina Latvijas nodokļu uzskaitījumu ar solidaritātes nodokli.

  Saskaņā ar likumdevēja nolūku solidaritātes nodokļa mērķis ir mazināt darbaspēka nodokļu regresivitāti augsta ienākuma līmeņa darba ņēmēju un pašnodarbināto kategorijai. Tas faktiski ir ienākuma nodoklis, kaut arī tā apmēri un piemērošana līdzināsies sociālajām iemaksām pēc obligāto iemaksu bāzes griestu sasniegšanas.

 • 22.2 pants «Kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošās informācijas par aizdomīgiem darījumiem sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam» – likums ir papildināts ar jaunu pantu, kas stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī vienlaikus ar atbilstošiem grozījumiem Kredītiestāžu likumā. Tas paredz regulējumu saistībā ar pienākuma noteikšanu kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem sniegt informāciju VID par aizdomīgiem Latvijas Republikas rezidentu darījumiem (nodokļu jomā).
27.10.2015

Kā noteikt uzņēmuma pamatdarbības veidu?

Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2015. gada 15. oktobri.

Rokasgrāmatā ir pieejami likuma «Par nodokļiem un nodevām» jaunākie grozījumi, kas pieņemti 17. septembrī un stājās spēkā 13. oktobrī.

«Šajos papildinājumos ir komentēti grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām», kuros ir informācija par kārtību, kādā VID sniedz kredītinformācijas birojam datus par fizisko personu ienākumiem. Tāpat šajos grozījumos ir precizējumi attiecībā uz uzņēmuma pamatdarbības veida noteikšanu un ir paplašināts to gadījumu skaits, kuros nodokļu maksātājs var slēgt vienošanās līgumus ar VID,» skaidro rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia.

Līdz ar to rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par nodokļiem un nodevām» šādu pantu komentāri:

 • 1. pants «Likumā lietotie termini» – Kā uzņēmumi, kas nodarbojas ar vairākiem vai grūti izšķiramiem saimnieciskās darbības veidiem var gūt priekšrocības?
 • 2. pants «Likuma darbības sfēra» – Kāds turpmāk ir VID pienākums zināmos apstākļos?
 • 7.2 pants «Valsts ieņēmumu dienesta izdotā administratīvā akta un citu lēmumu un dokumentu paziņošana, izmantojot elektroniskos sakarus» – Kā tagad novērstas neskaidrības par VID informāciju, kas nav administratīvā akta formā?
 • 15. pants «Nodokļu maksātāju pienākumi» – Kāds ir jaunās panta daļas mērķis, un kādas neskaidrības paredzēts novērst?
 • jaunais likuma pants – 22.1 pants «Informācijas par fiziskās personas ienākumiem sniegšana kredītinformācijas birojam» – Kas nav atļauts kredītinformācijas birojam, un kas neietilpst VID pienākumos?
 • 41. pants «Valsts ieņēmumu dienesta un nodokļu maksātāja vienošanās līguma noslēgšana» – Kā ar jaunajiem grozījumiem, kas stājās spēkā ar 13. oktobri, ir paplašināts to gadījumu skaits, kad vienošanās līguma noslēgšana ar VID ir iespējama?
28.07.2015

Nerezidenta iespējas veikt nodokļu pārrēķinu

Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2015. gada 10. jūliju

Rokasgrāmatā ir pieejami likuma «Par nodokļiem un nodevām» jaunākie grozījumi, kas pieņemti šī gada 11. jūnijā.

Jaunākajos papildinājumos:

 • iekļauti komentāri no pēdējās tiesu prakses attiecībā uz vairākiem likuma «Par nodokļiem un nodevām» pantiem;
 • pievienoti šī gada maijā spēkā stājušies Ministru kabineta noteikumi, kas paskaidro UIN piemērošanu;
 • tāpat pievienoti komentāri par UIN piemērošanu aktīvu ieguldīšanas gadījumos;
 • skaidrota informācija par iespējām nerezidentam veikt nodokļa pārrēķinu, ja ir ieturēts nodoklis no konsultatīvajiem pakalpojumiem.

Līdz ar to rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par nodokļiem un nodevām» šādu pantu komentāri:

 • 23. pants «Nodokļa maksājuma apmēra precizēšana»;
 • 25. pants «Nodokļu parādu dzēšana»;
 • 28. pants «Nepareizi piedzīto maksājumu un pārmaksāto nodokļu summu atmaksāšana»;
 • 41. pants «Valsts ieņēmumu dienesta un nodokļu maksātāja vienošanās līguma noslēgšana».

Tāpat rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» šādu pantu komentāri:

 • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts, nodokļa likme un taksācijas periods»;
 • 6. pants «Apliekamā ienākuma koriģēšana».
23.04.2015

Kā klasificēt kafijas un tējas piedāvāšanu darba vietā?

Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2015. gada 10. aprīli.

Rokasgrāmatā ir pieejami likumu jaunākie grozījumi – likuma «Par nodokļiem un nodevām» grozījumi, kas Saeimā ir pieņemti līdz 2015. gada 26. martam, un likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» grozījumi, kas pieņemti līdz 2015. gada 19. februārim.

Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par nodokļiem un nodevām» šādu pantu komentāri:

 • 7.1 pants «Padziļinātās sadarbības programma» – Kādas izmaiņas spēkā ar 2015. gadu? Kas ir jānodrošina visā programmas dalības laikā?
 • 9. pants «Valsts nodokļu sadalījums pa budžetiem» – Kāda prakse tiek pārtraukta ar šī gada sākumu? Kā vienīgi tiek piemērots sadalījums nodokļu iemaksai valsts un pašvaldības budžetos praksē?
 • 15. pants «Nodokļu maksātāju pienākumi» – Kāda jauna īpašā informācijas apmaiņa ar ASV ir spēkā?

Tāpat rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» šādu pantu komentāri:

 • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts, nodokļa likme un taksācijas periods» – Kā nerezidentu pastāvīgajām pārstāvniecībām tiek noteikts ar nodokli apliekamais objekts? Kāpēc Ministru kabineta noteikumi «Nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību apliekamā ienākuma noteikšanas un nodokļa maksāšanas kārtība» praksē sagādā daudz sarežģījumus?
 • 5. pants «Ar saimniecisko darbību tieši nesaistītie izdevumi» – Kā klasificēt kafijas un tējas piedāvāšanu darba vietā? Kāda ir tiesu prakse par dzeramā ūdens nodrošināšanu, ko nav paredzēts precizēt normatīvajos aktos, tāpat kā kafijas un tējas piedāvāšanu/nodrošināšanu?
 • 16. pants «Nodokļa atlaide par ārvalstīs samaksāto nodokli» – Kāpēc praksē šī panta normas sagādā diskriminējoša rakstura problēmas?
30.01.2015

Skaidrojumi, kāpēc ieviestas atsevišķas jaunas normas

Rokasgrāmatas autors SIA Deloitte Latvia papildinājumus veicis, ņemot vērā praksē aktuālus jautājumus, tiesu praksi un normatīvos aktus, kuri ir spēkā uz 2015. gada 28. janvāri.

Rokasgrāmatā ir pieejami likumu «Par nodokļiem un nodevām» un «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» jaunākie grozījumi, kas abiem likumiem pieņemti 2014. gada 17. decembrī un stājās spēkā ar šī gada 1. janvāri.

Rokasgrāmatas jaunākajos papildinājumos citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par nodokļiem un nodevām» šādu pantu komentāri,

 • 11. pants «Valsts nodevu objekti»;
 • 15. pants «Nodokļu maksātāju pienākumi» – vērsta uzmanība uz jauno 5.2 pantu, kas nosaka informatīvajā deklarācijā par veiktajiem līzinga vai kredīta maksājumiem norādāmās ziņas un tās iesniegšanas kārtību. Šī deklarācija ir jāiesniedz nodokļu maksātājam, kas sniedz līzinga un kreditēšanas pakalpojumus. Tāpat arī akcentēts, kad šī jaunā likuma norma kļūs aktuāla;
 • 18. pants «Nodokļu administrācijas pienākumi»;
 • 20. pants «Konkrētu nodokļu administrēšana» –  norādīts konts, uz kuru no šī gada 1. janvāra ir pārskaitāmi visi iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi;
 • 26.1 pants «Nodokļu administrācijas lēmumu izpildes nodrošinājums» – ar prakses situāciju paskaidrots, kāpēc pants ir papildināts ar 1.1 punktu.

Tāpat rokasgrāmatā citu starpā papildināti un aktualizēti likuma «Par uzņēmumu ienākuma nodokli» šādu pantu komentāri:

 • 2. pants «Nodokļa maksātāji» – ar prakses situāciju un piemēru paskaidrots, kāpēc pantā ir veikti papildinājumi;
 • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts, nodokļa likme un taksācijas periods» – skaidrota panta jaunā norma par konsultāciju ienākumu nerezidentiem, kas ir spēkā ar šī gada 1. janvāri. Tāpat arī norādīts, kāpēc šāds papildinājums tika veikts, vienlaicīgi akcentējot, kāda normatīvu papildināšana vēl ir plānota;
 • 6.4 pants «Apliekamā ienākuma koriģēšana par procentu maksājumiem» – norādītas 2014. gada Centrālās statistikas pārvaldes vidējās svērtās īstermiņa kredītu likmes izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs taksācijas gada pēdējos mēnešos (eiro un pārējā valūtā).