Tirgus riska būtība

Tirgus riska būtība

Cena (ieskaitot PVN): 21.59 €
Iepazīstoties ar e-grāmatu «Tirgus riska būtība,» iegūsiet atbildes uz šādiem jautājumiem:
 • Pēc kādiem faktoriem var vērtēt tirgus risku?
 • Kad parasti īstenojas tirgus risks?
 • Kādi ir tirgus riska veidi?
 • Kā fiksēto procentu likmju obligāciju cenā atspoguļojas tirgus procentu likmes pieaugums?
 • Kā saprast tirgus procentu likmes samazināšanos par 1%, skatot piemēru?
 • Par ko liecina svārstības pasaules valūtas kursā?
 • Kādi uzņēmumi ir pakļauti t.s. portfeļa riskam? Un kā to var mazināt?
 • Kā veidojas darījuma risks?
 • Kādas ieinteresēto personu grupas ir pakļautas preču cenu riskam?
 • Kāpēc preču glabāšana (piemēram, noliktavās) ir veids, kā pārvaldīt cenu risku?
 • Kādi ir hedžēšanas instrumenti, kādi ir to mērķi, priekšrocības un trūkumi?

«Ar tirgus risku nākas saskarties kā tirdzniecības, tā arī ieguldījumu darījumos. Novērtējot faktiskos un potenciālos tirgus riskus un tos efektīvi pārvaldot, var tikt iegūtas būtiskas konkurences priekšrocības. Tirgus risku vadība palīdz sasniegt izvirzītos finanšu mērķus, tostarp gūt peļņu no likvīdajiem aktīviem,» tā aktualitāti piesaka risku pārvaldības ekspertes Anita Hāznere un Anda Krauze.