COSO integrētas iekšējās kontroles modelis

COSO integrētas iekšējās kontroles modelis

Cena (ieskaitot PVN): 21.59 €

E-grāmatā «COSO integrētas iekšējās kontroles modelis» riska pārvaldības ekspertes Anita Hāznere un Anda Krauze analizē un skaidro COSO integrētas iekšējās kontroles modeli šādos aspektos:

  • kas ir iekšējā kontrole un uz ko tā ir vērsta, kādi trīs mērķu veidi uzņēmumiem ļauj pievērsties atsevišķiem iekšējās kontroles aspektiem, kāpēc iekšējā kontrole ir nepārtraukts process, kas ietekmē iekšējo kontroli, kāpēc iekšējās kontroles veidošanā ir nepieciešama personāla iesaiste;
  • kas tiek īstenots, sasniedzot darbības mērķus, kā var mainīties darbības mērķi, ar ko ir saistīti ziņošanas mērķi, kas ir jāsaprot, lai noteiktu atbilstības mērķus;
  • kādas piecas komponentes palīdzēs atbalstīt organizācijas centienus sasniegt mērķus, kas ir iekļauts iekšējās kontroles modelī, kādi principi ir iekļauti kontroles vidē, kā vadībai noteikt, vai iekšējās kontroles princips ir ieviests un vai tas darbojas, kā vadībai noteikt «riska apetīti», kādi principi paredzēti risku novērtēšanā, kā kontroles aktivitātes tiek īstenotas visos organizācijas līmeņos;
  • kāpēc katras vadības lēmums vai rīcība ir daļa no iekšējās kontroles, no kā var rasties iekšējās kontroles ierobežojumi, kad iekšējā kontrole būs efektīva;
  • kādas ir būtiskākās atšķirības, salīdzinot aktualizēto modeļa versiju ar tā pirmo redakciju, kādas ir satura būtiskākās izmaiņas, kādas ir pamatizmaiņas iekšējās kontroles komponentēs.
Anita Hāznere
Anita
Hāznere
risku pārvaldības eksperte

Ir ilggadēja pieredze iekšējā auditā, risku un kvalitātes vadībā, strādājot finanšu jomā gan valsts, gan privātajā sektorā. Kā eksperte savas zināšanas un praktisko pieredzi ieguvusi ne tikai Latvijā, bet daudzviet starptautiskā vidē. Seko līdzi pasaules jaunākajām attīstības tendencēm, cenšoties labās prakses nodot Latvijas videi. Vadījusi seminārus par risku vadību Rīgas Ekonomikas augstskolā (REA – SSE Riga), kā arī par risku un kvalitātes vadību, iekšējo auditu un līdervadību Valsts administrācijas skolā un dažādās publiskā sektora iestādēs, savukārt kā konsultante ir veiksmīgi piedalījusies vairākos konsultatīvos projektos. Vieslektore dažādos semināros un konferencēs gan Latvijā, gan ārpus tās.

 

Anda Krauze
Anda
Krauze
risku pārvaldības eksperte

Ieguvusi bakalaura grādu grāmatvedībā, revīzijā, finanšu analīzē un auditā, kā arī maģistra grādu kvalitātes vadībā. Kopš 2017. gada 2.maija strādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijā Stratēģiskās plānošanas un risku vadības daļā par risku vadības speciālisti. No 2010. gada līdz 2017. gadam strādājusi VAS Latvijas dzelzceļš par vadošo auditori. No 2006. gada līdz 2010. gadam  strādāja Finanšu ministrijas Stratēģiskās plānošanas un attīstības departamentā par direktora vietnieci. Papildus iepriekšminētajam, strādājot Finanšu ministrijā, ir piedalījusies starptautiskajos projektos – UNDP un TAIEX, piemēram, Libānā, prezentējot savu pieredzi par pašvērtējuma veikšanu atbilstoši CAF modelim. 2006. gadā Anda Krauze ir strādājusi par procesu un risku vadības konsultanti SIA Ernst&Young Latvijā un piedalījusies atsevišķos procesu vadības ieviešanas projektos.  No 2000. līdz 2006. gadam pirmā darba vieta ir bijusi Valsts kase, kur viņa ir strādājusi par Risku pārvaldības departamenta direktora vietnieci un vecāko eksperti Kvalitātes vadības departamentā.