Risks, riska vadība - jēdzieni un būtība

Risks, riska vadība - jēdzieni un būtība

Cena (ieskaitot PVN): 21.59 €

E-grāmatā «Risks, riska vadība - jēdzieni un būtība» riska pārvaldības ekspertes Anita Hāznere un Anda Krauze ar piemēriem skaidro atbildes uz šādiem jautājumiem:

 • Kas ir risku vadība?
 • Kāpēc būtu jāievieš risku vadība organizācijā?
 • Kas ir veiksmes faktori saprātīgai risku vadībai organizācijā?
 • Kur var lietot risku vadību?
 • Vai risku vadība ir piemērojama tikai lielās, komplicētās organizācijās vai arī mazās?
 • Kāpēc ieviesta risku vadība bieži nedarbojas, kā iedomāts?
 • Kurš darbinieks būs atbildīgais par risku vadību organizācijā?
 • Kuras struktūrvienības un darbinieki un kādā veidā ir iesaistīti risku vadības procesā?
 • Kāda ir iekšējā audita loma risku vadībā?
 • Kas jādara, lai ieviestu risku vadību?
 • Kas veido risku vadības infrastruktūru?
 • Ko ietver risku vadības process?
Anita Hāznere
Anita
Hāznere
risku pārvaldības eksperte

Ir ilggadēja pieredze iekšējā auditā, risku un kvalitātes vadībā, strādājot finanšu jomā gan valsts, gan privātajā sektorā. Kā eksperte savas zināšanas un praktisko pieredzi ieguvusi ne tikai Latvijā, bet daudzviet starptautiskā vidē. Seko līdzi pasaules jaunākajām attīstības tendencēm, cenšoties labās prakses nodot Latvijas videi. Vadījusi seminārus par risku vadību Rīgas Ekonomikas augstskolā (REA – SSE Riga), kā arī par risku un kvalitātes vadību, iekšējo auditu un līdervadību Valsts administrācijas skolā un dažādās publiskā sektora iestādēs, savukārt kā konsultante ir veiksmīgi piedalījusies vairākos konsultatīvos projektos. Vieslektore dažādos semināros un konferencēs gan Latvijā, gan ārpus tās.

 

Anda Krauze
Anda
Krauze
risku pārvaldības eksperte

Ieguvusi bakalaura grādu grāmatvedībā, revīzijā, finanšu analīzē un auditā, kā arī maģistra grādu kvalitātes vadībā. Kopš 2017. gada 2.maija strādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijā Stratēģiskās plānošanas un risku vadības daļā par risku vadības speciālisti. No 2010. gada līdz 2017. gadam strādājusi VAS Latvijas dzelzceļš par vadošo auditori. No 2006. gada līdz 2010. gadam  strādāja Finanšu ministrijas Stratēģiskās plānošanas un attīstības departamentā par direktora vietnieci. Papildus iepriekšminētajam, strādājot Finanšu ministrijā, ir piedalījusies starptautiskajos projektos – UNDP un TAIEX, piemēram, Libānā, prezentējot savu pieredzi par pašvērtējuma veikšanu atbilstoši CAF modelim. 2006. gadā Anda Krauze ir strādājusi par procesu un risku vadības konsultanti SIA Ernst&Young Latvijā un piedalījusies atsevišķos procesu vadības ieviešanas projektos.  No 2000. līdz 2006. gadam pirmā darba vieta ir bijusi Valsts kase, kur viņa ir strādājusi par Risku pārvaldības departamenta direktora vietnieci un vecāko eksperti Kvalitātes vadības departamentā.