Līguma paraugs apbūves tiesību nodibināšanā. Skaidras naudas darījumu izmaiņas fiziskām personām

Apbūves tiesības un skaidras naudas darījumi fiziskām personām – šī gada jaunumi, ko autors ZAB Tamberga & Partneri iekļāvis «Līgumu rokasgrāmatas» papildinājumos.

Abi jaunumi ir spēkā no 2017. gada 1. janvāra. Tā šis gads sākās ar jaunu regulējums lietu tiesībās – apbūves tiesības, papildinot Civillikuma lietu tiesību daļas trešo A nodaļu «Apbūves tiesība». «Apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Apbūves tiesības izmantošana varētu būt īpaši aktuāla komercdarbības veicējiem tādu nedzīvojamu ēku būvniecībai, kuras tehniskās attīstības dēļ tiek pārbūvētas salīdzinoši neilgā laikā (degvielas uzpildes stacijas, angāri u.tml.), kā arī teritorijās, kurās ir ierobežota zemes atsavināšana (ostās, speciālajās ekonomiskajās zonās u.tml.). Apbūves tiesības mazina piespiedu nomas gadījumus uz nedzīvojamām ēkām un inženierbūvēm,» skaidro rokasgrāmatas autors ZAB Tamberga & Partneri.

Tāpat arī no 2017. gada 1. janvāra fiziskajām personām, kas neveic saimniecisko darbību, nav atļauts veikt skaidrā naudā darījumu, kura summa pārsniedz 7200,00 EUR (neatkarīgi no tā, vai darījums notiek vienā operācijā vai vairākās operācijās). Autors paskaidro, ka, piemēram, bezskaidras naudas darījumi nereti ir pie rokasnaudas līgumu noslēgšanas.

Plašāk skatiet «Līgumu rokasgrāmatas» 4. nodaļā! Tā kā regulējums ir jauns, tad arī līguma paraugs šobrīd ir īpašs retums. Tā 4.16. «Līguma paraugu par apbūves tiesības nodibināšanu» veido šādas daļas: līguma priekšmets, apbūves tiesīgā tiesības un pienākumi, zemes gabala īpašnieka pienākumi un tiesības, apbūves tiesības izbeigšana – ēkas piederība pēc apbūves tiesības beigām, nobeiguma noteikumi.

Atgādinām, ka drukātās rokasgrāmatas abonentiem ir iespēja saņemt līgumu paraugus elektroniski, tāpēc precizējiet e-pasta adresi, atsūtot to uz rokasgramatas@db.lv. Savukārt elektroniskās rokasgrāmatas abonentus aicinām izmantot līgumu paraugus sadaļā «Papildinformācija». Līgumu paraugus iespējams lejupielādēt.

Līgumu rokasgrāmata

 

     Līgumu rokasgrāmata