Darbaspēka nodokļi "uzprišina" budžeta ieņēmumus

Budžeta ieņēmumi šogad ir lielāki nekā iepriekšējos gados, tomēr tos savā starpā salīdzināt ir grūti, jo daudzos nodokļos ir notikusi ne tikai likmju, bet arī pašu nodokļu aprēķina sistēmas maiņa.

Valsts ieņēmumu dienesta dati par budžeta ieņēmumu izpildi šā gada septiņos mēnešos rāda, ka iekasēti ir 5,62 miljardi eiro, kas ir par 0,15 miljardiem eiro vairāk, nekā  tika iekasēti 2018. gada analogā laikā. Salīdzinot šogad faktiski iekasēto ieņēmumu apmēru un plānoto, redzams, ka kopumā par 41,94 milj. eiro pārsniegts sākotnēji cerētais apjoms. Tomēr vienlaikus valsts pamatbudžetu veidojošie ieņēmumi ir par 90 milj. eiro mazāki, nekā ticis plānots. 

Budžeta ieņēmumu plāna kopējā  pārpildē  vislielāko  artavu devis ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis ar  72,06 milj. eiro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ar papildu 62,54 milj. eiro un arī šogad saņemtajām dividendēm, kuru ieņēmumi pārsniegti par 29,31 milj. eiro. Tajā pašā laikā faktiski iekasētās summas no plānotajām atpalikušas akcīzes nodoklī, dabas resursu nodoklī un jo īpaši uzņēmumu ienākuma nodoklī.

Miljonu pārpilde

Visvairāk plānoto ieņēmumu apmēru 2019.gada septiņos mēnešos pārsniedz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumi 2019.gada septiņos mēnešos bija 2 miljardi eiro, kas ir par 0,19 miljardiem jeb 10,5 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā. Jāņem vērā, ka  šīs iemaksas ir iekasētas par 62,54 milj. eiro vairāk, nekā analogā laikā plānots. Lielākas algas tiek minētas kā galvenais iemesls valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ienākumu pieaugumā.

Savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2019.gada septiņos mēnešos ir 1,02 miljardi eiro, kas, salīdzinot ar 2018.gada attiecīgo periodu, ir par 0,08 miljardiem eiro jeb 8,4 % vairāk. Minēto nodokļu ieņēmumu pieaugumu nodrošina gan nodarbināto skaita, gan darba ienākumu pieaugums. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus ietekmē atmaksātās summas, kam ir tendence palielināties. 2019.gada septiņos mēnešos no iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksāti 134,70 milj. eiro, kas ir par 13,04 milj. eiro jeb 10,7 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā. Jāņem vērā, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa  ieņēmumi ir bijuši par 72,06 milj. eiro lielāki, nekā tie plānoti. Kopumā darbaspēka nodokļos papildus iekasētie 134,6 milj. eiro vairāk, nekā septiņos mēnešos paredzēts, ir arī kopējās ieņēmumu pārpildes svarīga pozīcija.

PVN artava

Salīdzinot ar 2018.gada septiņiem mēnešiem, būtiski pieauguši ir arī pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi. 2019.gada septiņos mēnešos pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi ir 1,46 miljardi eiro, kas ir par 0,12 miljardiem eiro jeb 8,9 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā. Gan lielākie ieņēmumi, gan lielākais ieņēmumu pieaugums pievienotās vērtības nodoklī ir no nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids saistīts ar tirdzniecību, automobiļu un motociklu remontu. No pievienotās vērtības nodokļa 2019.gada septiņos mēnešos atmaksāti 558,26 milj. eiro, kas ir par 31,00 milj. eiro jeb 5,9 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā. Lielākās atmaksas ir nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbības veids ir apstrādes rūpniecība, liecina VID dati. Vienlaikus šogad šajā nodoklī iekasēts par 2,45 milj. eiro vairāk, nekā plānots.

Akcīzes griezums

Akcīzes nodokļa ieņēmumi 2019.gada septiņos mēnešos ir 612,28 milj. eiro, kas ir par 36,65 milj. eiro jeb 6,4 % vairāk nekā 2018.gada attiecīgajā periodā, tomēr  tas ir par 13,76 milj. eiro mazāk, nekā tika plānots. VID atzīmē, ka periodā, par kuru akcīzes nodokli maksā - septiņos mēnešos -, samazinājies naftas produktu patēriņš, kā arī samazinājies stipro alkoholisko dzērienu, kuriem ir lielākā akcīzes nodokļa likme, patēriņš, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Turpretī, salīdzinot ar pagājušo gadu, krietni pieauguši ir akcīzes nodokļa ieņēmumi no tabakas izstrādājumiem. To VID skaidro ar patēriņa pieaugumu, ko ietekmēja gan iespējamā uzkrājumu veikšana pirms būtiskām likumdošanas izmaiņām, gan arī nelegālā cigarešu tirgus samazināšanās.

Nodokļu reforma

Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumi 2019.gada septiņos mēnešos ir 15,33 milj. eiro, kaut arī to plānotais apjoms bija 107 milj. eiro. VID skaidro, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa ieņēmumus būtiski turpina ietekmēt līdz 2018.gada 30.jūnijam veikto avansa maksājumu rezultātā izveidojušās pārmaksas atmaksāšana pēc nodokļu maksātāju pieprasījuma. 2019.gada septiņos mēnešos no uzņēmumu ienākuma nodokļa atmaksāti 96,52 milj. eiro. Tas ir par 35,66 milj. eiro jeb 58,6 % vairāk nekā 2018.gadā kopā. Ar secinājumiem DB aptaujātie ieteic nesteigties, un arī iekasēto nodokļu summas šogad salīdzināt ar tām, kuras iekasētas iepriekšējos gados, neesot īsti korekti. Proti, nodokļu reformas rezultātā radikālas pārmaiņas piedzīvojis uzņēmumu ienākuma nodoklis, kas jāmaksā tikai tad, ja tiek izmaksātas dividendes vai arī veikti pirkumi, kuru izmaksas pielīdzina dividenžu izmaksai.

Grafiki_nodokļiGrafiki_nodokļi_2
Datne