Pārvaldes dokumentu veidi un ieteikumi to noformēšanai

Pārvaldes dokumentu veidi un ieteikumi to noformēšanai

Cena (ieskaitot PVN): 21.59 €

E-grāmatā «Pārvaldes dokumentu veidi un ieteikumi to noformēšanai» skaidroti šādi nosacījumi, dodot piemērus un raksturojot sarežģītākās situācijas:

  • rekvizītu izvietojuma zonas;
  • veidlapas organizācijā;
  • iekšējie dokumenti;
  • organizatoriskie dokumenti;
  • rīkojuma dokumenti un darbs ar tiem;
  • faktus fiksējošie dokumenti (akts, izziņa, protokols);
  • sarakstes dokumenti (iesniegumi, pavadvēstules, garantijas vēstules, sūdzība jeb pretenzija).

E-grāmata «Pārvaldes dokumentu veidi un ieteikumi to noformēšanai» veidota saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 916 «Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība».

Kalves konsultācijas

Kalves konsultacijas

​​​​​​

Ieva Kalve
Ieva
Kalve

Dr.oec., Rīgas Stradiņa universitātes docente, vairāku lietvedībai un dokumentu noformēšanai veltītu grāmatu autore: «Jaunās paaudzes lietvedība», «Dokumentu datorizēta sagatavošana», kas tapusi kopā ar Jāni Augucēviču. Ar dokumentu noformēšanu un organizācijas darba dokumentēšanu saistīta kopš 1988. gada. No 1993. gada lasa lekcijas un vada seminārus, kā arī konsultē par dokumentu pārvaldības un dokumentu noformēšanas jautājumiem dažādās auditorijās – no studentiem līdz nozares profesionāļiem un organizāciju vadītājiem, pielāgojoties auditorijas vajadzībām un priekšzināšanu līmenim.