Amatu aprakstu izstrāde.

Amatu aprakstu izstrāde

Ja esi jau iegādājies, pieslēdzies un lasi šeit
Cena (ieskaitot PVN): 21.59 €

E-grāmatā «Amatu aprakstu izstrāde» aplūkoti šādi jautājumi:

  • normatīvo aktu raksturojums;
  • profesiju standarts un tā izmantošana;
  • amatu klasifikācija;
  • amata apraksta saturiskais ietvars;
  • amata apraksta izstrādāšana.

Tajā iekļauts arī pielikums: «Amatu izstrāde (paraugs)».

Ilga Robežniece
Ilga
Robežniece
Do­ku­men­tu un ar­hī­vu pār­val­dī­bas eks­per­te

Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē. Dokumentu un arhīvu pārvaldības eksperte – vairāk nekā 20 gadu pieredze dokumentu pārvaldībā un 14 gadu pieredze arhīva pārvaldībā Latvijas Nacionālajā arhīvā, konsultē valsts, pašvaldību un privātās institūcijas par jautājumiem, kas saistīti ar dokumentu un arhīvu pārvaldību, iekšējiem normatīvajiem aktiem, amata un darba aprakstiem, sēžu protokolu izstrādi, dokumentu aizsardzību un pieejamību, dokumentu pārvaldības darba auditu u.c.