Elektroniskais paraksts

Elektroniskais paraksts

Cena (ieskaitot PVN): 21.59 €

E-grāmatas «Elektroniskais paraksts» autore Ieva Kalve, Dr.oec., Rīgas Stradiņa universitātes docente, aktualizē mūsdienu situāciju:«Elektroniskie dokumenti un paraksti aizvien sekmīgāk iekaro savu vietu dokumentu vidē. Tas varētu notikt vēl ātrāk un sniegt būtisku līdzekļu un darba ekonomiju, ja organizācijas tos lietotu vēl plašāk un pilnvērtīgāk. Tehniskā un tiesiskā bāze ir sakārtota, vien pašiem jāpierod pie elektroniskās formas.»

Tieši šai pieradināšanai, iedrošināšanai un informēšanai arī domāta šī e-grāmata, kurā iegūsiet atbildes uz šiem un citiem jautājumiem:

  • Kas ir drošs elektroniskais paraksts?
  • Kas ir laika paraksts?
  • Kas ir eID, un kur to var izmantot?
  • Kādi ir divi pozitīvie jaunumi (saistīti ar MK grozījumiem)?
  • Kāds ir visu valsts un pašvaldības iestāžu pienākums?
  • Kur lietot e-parakstu? Vai ir izņēmumi, kad e-parakstu lietot nedrīkst?

Kalves konsultācijas

Kalves konsultacijas

​​​​​​

Ieva Kalve
Ieva
Kalve

Dr.oec., Rīgas Stradiņa universitātes docente, vairāku lietvedībai un dokumentu noformēšanai veltītu grāmatu autore: «Jaunās paaudzes lietvedība», «Dokumentu datorizēta sagatavošana», kas tapusi kopā ar Jāni Augucēviču. Ar dokumentu noformēšanu un organizācijas darba dokumentēšanu saistīta kopš 1988. gada. No 1993. gada lasa lekcijas un vada seminārus, kā arī konsultē par dokumentu pārvaldības un dokumentu noformēšanas jautājumiem dažādās auditorijās – no studentiem līdz nozares profesionāļiem un organizāciju vadītājiem, pielāgojoties auditorijas vajadzībām un priekšzināšanu līmenim.