Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" komentāri

Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" komentāri

(Ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 2020. gada 9. jūlijam)

dators3 Ieskaties piemērā

Cena (ieskaitot PVN): 45.89 €

Vērtīgs padomdevējs jebkuram nodokļu maksātājam!

 • Rokasgrāmatā ir paskaidroti likuma panti, komentāru pamatā ir likumdošanas un tiesu prakses analīze, kā arī reāli uzņēmējdarbības apstākļi.
 • Rokasgrāmata orientēta uz nodokļu maksātāju interesēm, lai atvieglotu nodokļu maksātājiem nodokļu likumu normu izpratni, kas ir īpaši svarīgi mainīgos nodokļu likumdošanas apstākļos.
 • Rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par pēdējām un gaidāmajām izmaiņām nodokļu likumdošanā, tā paaugstinot nodokļu maksātāju informētības un izpratnes līmeni nodokļu aprēķināšanā, maksāšanā un plānošanā.
 • Rokasgrāmata palīdzēs ikdienas darbā pilnveidot grāmatvedības uzskaiti, laikus novērst iespējamās kļūdas nodokļu aprēķinos, izvērtēt riskus nodokļu aprēķinā.
 • Rokasgrāmata izdota, lai palīdzētu tās lietotājam rast atbildes uz jautājumiem, kas viņam kā nodokļu maksātājam var rasties. Vienkārša indeksu sistēma atvieglo vajadzīgās tēmas meklējumus un ietaupa nodokļu maksātāja laiku, sekmējot ātrāku lēmumu pieņemšanu.

 

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem"

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem"

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" ir sabiedriskā labuma organizācija, kas darbojas ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par godīgas nodokļu nomaksas nozīmi valsts attīstībā, kā arī sekmēt taisnīgu un caurskatāmu nodokļu iekasēšanas procesu. Biedrībā darbojas dažādi nodokļu jomas, tiesību zinātnes un publisko finanšu jomas speciālisti, kuri veic izglītojoša rakstura aktivitātes, piedalās publiskos pasākumos, uzstājas Latvijas skolās, izstrādā interaktīvas spēles, nodokļu kalkulatorus un gatavo izglītojošas publikācijas.

Valts Stūrmanis
Valts
Stūrmanis
nodokļu jurists

Valts Stūrmanis ir viens no biedrības "Apvienība par godīgiem nodokļiem" dibinātājiem un ir speciālists ar lielu pieredzi un labām zināšanām starptautiskajās nodokļu tiesībās. Viņa pamata specializācija ir netiešie nodokļi un nodokļu strīdu risināšana. Valts ir ieguvis ievērojamu pieredzi tiesvedības procesos, pārstāvot tiesās ne tikai nodokļu maksātājus, bet arī Valsts ieņēmumu dienestu. Tāpat viņš ir pārstāvējis lielākos Latvijas finanšu sektora un vairumtirdzniecības uzņēmumus dažādos nodokļu jautājumos.

Valtam ir maģistra grāds (LL.M) starptautiskajās nodokļu tiesībās (Lundas Universitāte), Sociālo zinātņu bakalaura grāds (Latvijas Universitāte) un maģistra grāds tiesību zinātnēs (Biznesa augstskola "Turība"). 

Valts ir strādājis Valsts ieņēmumu dienesta Juridiskās pārvaldes tiesvedības daļā, kā arī "Deloitte Latvia" Nodokļu departamentā. Pašlaik Valts ir "BDO Latvia" nodokļu speciālistu komandā.

Alise Konstantinova
Alise
Konstantinova
nodokļu konsultante

Alise Konstantinova ir nodokļu konsultante ar sešu gadu pieredzi transfertcenu, uzņēmumu nodokļu risku izvērtēšanas un padziļinātas izpētes projektu veikšanā, kā arī tiešo nodokļu konsultatīvo pakalpojumu sniegšanas jomā. 

Alisei ir vairāk četru gadu pieredze, strādājot "Deloitte Latvia" nodokļu departamentā, specializējoties transfertcenu dokumentācijas sagatavošanā starptautiskiem uzņēmumiem farmācijas, būvniecības, IT, ražotāju, finanšu pakalpojumu nozarēs, kā arī pārstāvot klientus transfertcenu auditu laikā. 

Pirms tam Alise ir guvusi pieredzi, strādājot Valsts ieņēmumu dienestā, kur veica nodokļu un grāmatvedības uzskaites auditus.

2018. gadā Alise pievienojās BDO tīklam, specializējoties transfertcenu projektu vadībā, apgūstot starptautisko nodokļu pieredzi BDO Luksemburgas birojā.

Alisei ir maģistra grāds starptautiskajās finansēs, kā arī Māstrihtas Universitātes LL.M. grāds starptautiskajās un Eiropas nodokļu tiesībās.

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE

SIA LAW & FINANCE ONLINE ir strauji augošs starptautisku izglītību ieguvuša jaunās paaudzes jurista izveidots uzņēmums, kas sniedz finanšu un juridiskas konsultācijas interneta vidē un ar zīmoliem DOKUMENTU SERVISS un KOMPETENCES CENTRS darbojas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administratīvo ēku kompleksā Talejas ielā 1, Rīgā. Nodokļu konsultāciju jomā SIA LAW & FINANCE ONLINE ir piesaistījusi kompetentus profesionāļus ar ilggadēju pieredzi, tai skaitā nodokļu strukturēšanā iekšzemes un starptautiskajos darījumos, uzņēmumu pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos, nodokļu uzrēķina risku izvērtējumā pirms VID audita gan fiziskām, gan juridiskām personām, pārstāvībā nodokļu audita laikā, strīdu risināšanā ar VID, tostarp tiesvedībā.

Renāte Eismonte
Renāte
Eismonte

Specializējusies nodokļu due diligence un klientu pārstāvībā nodokļu audita laikā, nodokļu strukturēšanā uzņēmumu pārejas, pārdošanas, sadalīšanas, apvienošanas un pievienošanas darījumos. Pieredzi ieguvusi VID auditā, valstī pirmajā privātajā nodokļu konsultantu sabiedrībā Kodoliņš, Ostaškovs un partneri. Vairāk nekā 18 gadus ilga veiksmīga profesionālā darbība nodokļu konsultāciju jomā.

Deloitte Latvia

Deloitte Latvia

Rokasgrāmatas pamatsatura autori
Rokasgrāmata «Nodokļu likumu komentāri» tika veidota, sadarbojoties Izdevniecībai Dienas Bizness ar auditorfirmu Deloitte Latvia.
Auditorfirma Deloitte Latvia – Deloitte ir zīmols, ar kuru desmitiem tūkstošu neatkarīgu sabiedrību profesionāļu visā pasaulē sniedz pakalpojumus četrās jomās: – revīzijas, nodokļu, konsultāciju un finanšu konsultāciju pakalpojumu sniegšanā. Latvijā pakalpojumus sniedz Deloitte Latvia SIA, kas ir viena no vadošajām profesionālo pakalpojumu organizācijām Latvijā, sniedzot revīzijas, nodokļu konsultāciju, finanšu konsultāciju un uzņēmuma riska konsultāciju pakalpojumus ar vairāk nekā 60 vietējo un ārvalstu ekspertu palīdzību.

30.06.2016

IIN aktualitātes: šī brīža un gatavojoties nākamajam gadam

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, turpinot komentēt likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» un likuma «Par valsts sociālo apdrošināšanu» pēdējos grozījumus, kas abiem likumiem tika pieņemti pagājušā gada 30. novembrī.

Rokasgrāmata aktualizēta ar grozījumiem un papildināta ar komentāriem šādos būtiskos jautājumos:

 • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts» – papildus komentēts par gada diferencētā neapliekamā minimuma noteikšanu, akcentējot jauno aktualitāti, kas stājās spēkā ar šo gadu un būs ļoti būtiska nākamā gada sākumā, tāpēc par šo tiks komentēts arī turpmāk, detalizēti skaidrojot, ko darīt nākamā gada sākumā;
 • 4. pants «Nodokļa aprēķināšanas un ņemšanas veids» – papildus komentēts par darba ņēmēja atbildību, ja to nodarbina ārvalstu darba ņēmējs. Pamazām ar vien lielāka aktualitāte ir paša darba ņēmēja atbildība par IIN nomaksu, turklāt ne tikai pie ārvalstu darba devēja. Analizēts aktuāls 2016. gada AT Senāta spriedums;
 • 8.1pants «Ienākumam pielīdzināmi aizdevumi» – precizēts par nedeklarētu ienākumam pielīdzināmu aizdevumu. Aktuāli, jo līdz 1. jūnijam jāiesniedz deklarācija par 2015. gada aizņēmumiem un šogad beigsies trīs gadu termiņš, kad var koriģēt 2013. gadu tie, kuri nav iesnieguši paziņojumu par datiem uz 31.12.2013.
03.02.2016

Kā piemērot jauno diferencēto neapliekamo minimumu?

 

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, turpinot komentēt likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» pēdējos grozījumus, kas tika pieņemti pagājušā gada 30. novembrī.

Rokasgrāmata aktualizēta ar grozījumiem un papildināta ar komentāriem šādos būtiskos jautājumos:

 • ar 2016. gadu ir ieviests diferencētais neapliekamais minimums – gada diferencētais minimums tiek piemērots apgriezti proporcionāli nodokļu maksātāja gada apliekamo ienākumu apmēram. Nosakot gada neapliekamā minimuma apmēru, ar nodokli apliekamo ienākumu kopsummā tiek ieskaitīti visi ienākumi, izņemot likumā norādītos neapliekamos ienākumus;
 • ar 2016. gadu ir sašaurināts to personu loks, par kurām nodokļu maksātāji ir tiesīgi piemērot atvieglojumus kā par apgādībā esošām personām;
 • ar 2017. gadu tiek samazināts patentmaksas maksātāja pieļaujamais maksimālais saimnieciskās darbības ieņēmumu slieksnis līdz 15 000 eiro gadā.

Tā, piemēram, komentējot likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 10. pantu «Attaisnotie izdevumi», autors SIA LAW & FINANCE ONLINE norāda, ka «sākot ar 2016. gadu, attaisnotajos izdevumos var iekļaut arī izdevumus par profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu, t.i., izdevumus par jebkurām fiziskās personas apmācībām, kas paplašina tās profesionālās zināšanas, un bērnu interešu izglītības programmu izmaksas, proti, maksājumus par dažādiem apgādībā esošo bērnu apmeklētajiem pulciņiem, sporta un mūzikas nodarbībām Izglītības likuma izpratnē».

Kopumā jaunākajos papildinājumos autors SIA LAW & FINANCE ONLINE komentējis likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» šādus pantus:

 • 1. pants «Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra»;
 • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts»;
 • 8. pants «Gada apliekamā ienākuma avoti»;
 • 9. pants «Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi»;
 • 10. pants «Attaisnotie izdevumi»;
 • 11.10 pants «Īpaši noteikumi patentmaksas maksātājiem»;
 • 12. pants «Maksātāja gada neapliekamais minimums»;
 • 13. pants «Atvieglojumi maksātājam»;
 • 15. pants «Nodokļa likmes»;
 • 17. pants «Algas nodokļa ieturēšana un maksāšana un nodokļa ieturēšana no ienākumiem, kuri nav saistīti ar darba attiecībām»;
 • 19. pants «Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas rezumējošā kārtība»;
 • 22. pants «Deklarācijas kontrolēšana un apliekamā ienākuma noteikšana uz aprēķinu pamata»;
 • 28. pants «Maksātāja pienākumi».