IIN aktualitātes: šī brīža un gatavojoties nākamajam gadam

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, turpinot komentēt likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» un likuma «Par valsts sociālo apdrošināšanu» pēdējos grozījumus, kas abiem likumiem tika pieņemti pagājušā gada 30. novembrī.

Rokasgrāmata aktualizēta ar grozījumiem un papildināta ar komentāriem šādos būtiskos jautājumos:

  • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts» – papildus komentēts par gada diferencētā neapliekamā minimuma noteikšanu, akcentējot jauno aktualitāti, kas stājās spēkā ar šo gadu un būs ļoti būtiska nākamā gada sākumā, tāpēc par šo tiks komentēts arī turpmāk, detalizēti skaidrojot, ko darīt nākamā gada sākumā;
  • 4. pants «Nodokļa aprēķināšanas un ņemšanas veids» – papildus komentēts par darba ņēmēja atbildību, ja to nodarbina ārvalstu darba ņēmējs. Pamazām ar vien lielāka aktualitāte ir paša darba ņēmēja atbildība par IIN nomaksu, turklāt ne tikai pie ārvalstu darba devēja. Analizēts aktuāls 2016. gada AT Senāta spriedums;
  • 8.1pants «Ienākumam pielīdzināmi aizdevumi» – precizēts par nedeklarētu ienākumam pielīdzināmu aizdevumu. Aktuāli, jo līdz 1. jūnijam jāiesniedz deklarācija par 2015. gada aizņēmumiem un šogad beigsies trīs gadu termiņš, kad var koriģēt 2013. gadu tie, kuri nav iesnieguši paziņojumu par datiem uz 31.12.2013.