Kā piemērot jauno diferencēto neapliekamo minimumu?

 

SIA LAW & FINANCE ONLINE izstrādāja papildinājumus, turpinot komentēt likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» pēdējos grozījumus, kas tika pieņemti pagājušā gada 30. novembrī.

Rokasgrāmata aktualizēta ar grozījumiem un papildināta ar komentāriem šādos būtiskos jautājumos:

 • ar 2016. gadu ir ieviests diferencētais neapliekamais minimums – gada diferencētais minimums tiek piemērots apgriezti proporcionāli nodokļu maksātāja gada apliekamo ienākumu apmēram. Nosakot gada neapliekamā minimuma apmēru, ar nodokli apliekamo ienākumu kopsummā tiek ieskaitīti visi ienākumi, izņemot likumā norādītos neapliekamos ienākumus;
 • ar 2016. gadu ir sašaurināts to personu loks, par kurām nodokļu maksātāji ir tiesīgi piemērot atvieglojumus kā par apgādībā esošām personām;
 • ar 2017. gadu tiek samazināts patentmaksas maksātāja pieļaujamais maksimālais saimnieciskās darbības ieņēmumu slieksnis līdz 15 000 eiro gadā.

Tā, piemēram, komentējot likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 10. pantu «Attaisnotie izdevumi», autors SIA LAW & FINANCE ONLINE norāda, ka «sākot ar 2016. gadu, attaisnotajos izdevumos var iekļaut arī izdevumus par profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu, t.i., izdevumus par jebkurām fiziskās personas apmācībām, kas paplašina tās profesionālās zināšanas, un bērnu interešu izglītības programmu izmaksas, proti, maksājumus par dažādiem apgādībā esošo bērnu apmeklētajiem pulciņiem, sporta un mūzikas nodarbībām Izglītības likuma izpratnē».

Kopumā jaunākajos papildinājumos autors SIA LAW & FINANCE ONLINE komentējis likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» šādus pantus:

 • 1. pants «Iedzīvotāju ienākuma nodokļa struktūra»;
 • 3. pants «Ar nodokli apliekamais objekts»;
 • 8. pants «Gada apliekamā ienākuma avoti»;
 • 9. pants «Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi»;
 • 10. pants «Attaisnotie izdevumi»;
 • 11.10 pants «Īpaši noteikumi patentmaksas maksātājiem»;
 • 12. pants «Maksātāja gada neapliekamais minimums»;
 • 13. pants «Atvieglojumi maksātājam»;
 • 15. pants «Nodokļa likmes»;
 • 17. pants «Algas nodokļa ieturēšana un maksāšana un nodokļa ieturēšana no ienākumiem, kuri nav saistīti ar darba attiecībām»;
 • 19. pants «Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas rezumējošā kārtība»;
 • 22. pants «Deklarācijas kontrolēšana un apliekamā ienākuma noteikšana uz aprēķinu pamata»;
 • 28. pants «Maksātāja pienākumi».