Skaidrota jaunāko grozījumu būtība

Likuma «Par valsts sociālo apdrošināšanu» 13. pantā «Sociālajai apdrošināšanai pakļauto personu un darba devēju reģistrācija» skaidrota jaunāko grozījumu būtība Ministru kabineta 2010. gada 7. septembra noteikumos Nr. 827 «Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli».