PVN: aktuālākā Eiropas Savienības tiesas prakse un Latvijas Republikas Augstākās tiesas prakse

PVN: aktuālākā Eiropas Savienības un Latvijas Republikas Augstākās tiesas prakse
Autors ZAB "Cobalt" sagatavojis informāciju, kas ir noderīga jebkuram PVN maksātājam, bet īpaši tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem ir plaša un mainīga starptautisku sadarbības partneru bāze.
Foto: AdobeStock

Rokasgrāmatas autors ZAB "Cobalt” sagatavojis informāciju, kas ir noderīga jebkuram PVN maksātājam, bet īpaši tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem ir plaša un mainīga starptautisku sadarbības partneru bāze.

Jaunākajos rokasgrāmatas papildinājumos analizēta jaunākā un aktuālākā Eiropas Savienības tiesas prakse, identificējot galvenos pamatprincipus nodokļu lietās, tostarp attiecībā uz:

 • PVN atskaitīšanas tiesību realizēšanu un ierobežošanu gadījumos, kad nodokļu maksātāja numurs vēl nav piešķirts vai ir uz laiku apturēts;
 • PVN piemērošana preču piegāžu darījumos, tai skaitā preču piegādes trīsstūrveida un ķēdes darījumos;
 • PVN rēķinu labošana preču piegāžu darījumos.

Tāpat papildinājumos analizēta arī Latvijas Republikas Augstākās tiesas judikatūra nodokļu jomā Augstākās tiesas piemērotā loģika, vērtējot lietas apstākļus PVN krāpšanas lietās. Balstoties uz Augstākās tiesas spriedumiem analizēts, kādos apstākļos darījums tiek uzskatīts par fiktīvu un kad nodokļu maksātājam varētu tikt ierobežota PVN atskaitīšana un nodokļu maksātājs varētu tikt sodīts, proti, tiek vērtēts, vai preces un pakalpojumi vispār ir piegādāti, kas ir darījumu partneris, vai un kāpēc darījumā ir iesaistīts starpnieks, un citi. Šie jautājumi ir īpaši svarīgi izvērtējot:

 • PVN piemērošanu starptautiskos preču piegāžu darījumos;
 • PVN atskaitīšanas tiesības;
 • PVN atskaitīšanu, ja kādā posmā notikusi PVN krāpšana;
 • PVN darījumu atbilstošu noformēšanu.

Informācijas atslēgas vārdi: piegādes ES, iegādes ES, PVN maksātāji, PVN sistēmas pamatprincipi, Eiropas Savienības tiesas prakse, PVN atskaitīšanas tiesības, PVN reģistrācija, preču piegādes darījumi, fiktīvi darījumi, priekšnodokļa atskaitīšana.

 

Tiesvedības rokasgrāmata

 

 

   Tiesvedības rokasgrāmata

 

 

 


"Tiesvedības rokasgrāmatas" abonentiem

12.7. Tiesu prakse nodokļu lietās Aktualizēts

 • 12.7.1. Latvijas Republikas Augstākās tiesas prakse 

 • 12.7.1.4. Lietas apstākļu vērtējums jaunākajās tiesu lietās (2018.–2019. gads)

  • Vai preces un pakalpojumi vispār ir piegādāti?

  • Kas ir darījuma partneris?

  • Atsevišķu faktu nozīme (atsevišķi fakti paši par sevi nenorāda, ka darījums bijis fiktīvs (vai otrādi)) 

 • 12.7.2. Eiropas Savienības Tiesas prakse
 • 12.7.2.1.2. PVN numura esamība preču piegāžu darījumos

  • Eiropas Savienības Tiesas lieta C-24/15 Josef Plöckl pret Finanzamt Schrobenhausen

  • Eiropas Savienības Tiesas lieta C-21/16 Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal pret Autoridade Tributária e Aduaneira

 • 12.7.2.1.3. PVN rēķinu labošana preču piegāžu darījumos

  • EST lieta C-518/14 Senatex GmbH pret Finanzamt Hannover-Nord

  • Eiropas Savienības Tiesas lieta C-533/16 Volkswagen AG pret Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

  • Eiropas Savienības tiesas lieta C-664/16 Lucreţiu Hadrian Vădan pret Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor

  • EST lieta C-516/14 Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA pret Autoridade Tributária e Aduaneira

 • 12.7.2.1.4. Preču piegādes trīsstūrveida un ķēdes darījumos

  • Eiropas Savienības Tiesas lieta C-580/16 Hans Bühler

  • Eiropas Savienības tiesas lieta C-628/16 Kreuzmayr GmbH pret Finanzamt Linz

  • EST apvienotās lietas C-660/16 un C-661/16 Finanzamt Dachau pret Achim Kollroß un Finanzamt Göppingen pret Erich Wirtl 

  • EST lieta C-8/17 Biosafe – Indústria de Reciclagens SA pret Flexipiso – Pavimentos SA