VID aktuālās uzziņas un saskatāmie būtiskie trūkumi tajās

Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" komentāros papildināti šādi panti:

  • 8. pants "Gada apliekamā ienākuma avoti" – VID uzziņa par atlaižu piemērošanu, darbiniekiem definējot atlaides kā ienākuma veidu, par kuru ir jāmaksā algas nodoklis;
  • 9. panta pirmās daļa "Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi" – VID uzziņa par IIN atbrīvojuma piemērošanu, sadalot ārvalsts komercsabiedrības peļņu;
  • 11.9 pants "Ienākuma no kapitāla noteikšana" – administratīvā prakse pielīdzinot virtuālos aktīvus (kriptovalūtas) kapitāla aktīviem. Vadlīnijas nodokļa pienākuma apmērā identificēšanai.

Tā, piemēram, autors SIA "LAW & FINANCE ONLINE" vērš uzmanību, ka ilgu laiku bija neskaidra VID nostāja attiecībā uz virtuālo aktīvu tirdzniecību. 2017. gada nogalē un 2018. gadā pirmajā pusē VID ir nodibinājis pastāvīgu administratīvo praksi un skaidri pauž viedokli par IIN piemērošanu ienākumam, kas gūts no virtuālo aktīvu tirdzniecības rezultātā gūtas peļņas. VID ir izsniedzis specifiskas uzziņas (19.04.2018. un 07.05.2018.).

Jāņem vērā, ka VID skaidrojumā saskatāmi būtiski trūkumi, jo ienākuma veidi no virtuālajiem aktīviem mēdz būt dažādi. VID skaidrojums attiecas tikai uz virtuālo aktīvu tirdzniecību un neskar to rakšanu (tulk. no. angļu. val. "mining") un kalšanu (tulk. no. angļu. val. "mining"), kas var tikt veikta ar sistēmu mezglu (tulk. no. angļu. val. "master nodes") vai bez to turēšanas.

Pēc savām pazīmēm virtuālo aktīvu rakšana ir vairāk pielīdzināma saimnieciskajai darbībai (IIN likuma 11. panta 1.3 punkts), jo identificējams:

  1. darbību un darījumu kopuma sistemātisks raksturs;
  2. ieņēmumi gada griezumā var pārsniegt EUR 14 229 un vairāk;
  3. mērķis gūt atlīdzību.

 

IIN

 

 

     Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa" (IIN) komentāri