Komercplatību noma: atvieglojumi ārkārtējās situācijas laikā un finansiālu prasību izpēte

ZAB "PRIMUS DERLING" aktualizējis informāciju atbilstoši ārkārtējās situācijas, finansiālā un tiesiskā stāvokļa kontekstam, vēršot uzmanību šādiem aspektiem:

  • nomas maksas atvieglojumi ārkārtējās situācijas laikā Covid-19 skartiem uzņēmumiem, nomājot telpas no valsts vai pašvaldībām, to kapitālsabiedrībām;
  • nomnieku iespējas prasīt atbrīvojumu no nomas maksas vai tās samazinājumu, nomājot telpas no iznomātājiem – privātiem uzņēmējiem.
  • iznomātāja pienākums izvērtēt savu darījumu partneri noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) prasību kontekstā;
  • nomnieka finansiālā un tiesiskā stāvokļa izpēte pirms nomas līguma noslēgšanas.

Rokasgrāmatas autors norāda, ka līgumslēdzējām pusēm, sagatavojot līgumus par komercplatību nomu, ir plašas iespējas noteikt šo līgumu saturu. Šeit mēs aplūkosim tādus komercplatību nomas līgumus, kur nomnieks ir viena vai vairākas personas. Neapšaubāmi, nomas līguma sagatavotājam jāņem vērā, vai attiecīgais nomas līgums tiek slēgts par tādām daudzu nomnieku nomātām telpām kā tirdzniecības centri, biroju ēkas vai industriālie parki vai telpām, kurām ir tikai viens nomnieks. Turpmāk tekstā minēti vairāki faktori, kurus iznomātāji vai nomnieki varētu ņemt vērā, gatavojot komercplatību nomas līgumus. 

Tāpat ZAB "PRIMUS DERLING" vērš uzmanību, ka kopš 2020. gada 22. marta ir stājies spēkā likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību". Šis likums paredz arī noteiktus atvieglojumus attiecībā uz nomas maksas samaksas pienākumu. Paturot prātā to, ka visu neatliekamo pasākumu dēļ šobrīd dažādi noteikumi tiek pieņemti steidzamības kārtībā un dažādu apsvērumu dēļ var tikt grozīti, rokasgrāmatas autors skaidro nosacījumus, kas jāņem vērā komercplatību nomas gadījumos.

Plašāka informācija pieejama rokasgrāmatā.

 

Nekustamā īpašuma rokasgrāmata

  

  

  Nekustamā īpašuma rokasgrāmata