"Likums "Par nodokļiem un nodevām"": kādas izmaiņas, ko būtiski ņemt vērā uzņēmējiem

"Likums "Par nodokļiem un nodevām"": kādas izmaiņas, ko būtiski ņemt vērā uzņēmējiem
Cita starpā jāatzīmē, ka, Zelta statusā esošajam nodokļu maksātājam ir jābūt ieviestai nodokļu risku vadības sistēmai. Nodokļu risku kontroles vadības sistēmas esamība neattiecas uz Sudraba un Bronzas līmenī esošajiem komersantiem.
Foto: AdobeStock

Biedrība "Apvienība par godīgiem nodokļiem" vērš uzmanību "Likuma "Par nodokļiem un nodevām"" aktualitātēm, tostarp ņemot vērā šī likuma grozījumus, kas veikti līdz šī gada 10. janvārim:

  • 7.1 pants "Padziļinātās sadarbības programma". Ieviesta jauna padziļinātas sadarbības programma, kas nodokļu maksātājus iedalīta trīs līmeņos – Zelta, Sudraba un Bronzas.
  • 22. pants "Konfidencialitāte". VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) apkopotās informācijas statuss, un šīs informācijas izsniegšanas pieļaujamība.
  • 34.3 pants "Lēmuma pieņemšana par personas iekļaušanu riska personu sarakstā". Augstākās tiesas sprieduma analīze par vairāku riska personas kritēriju piemērošanu vienlaikus.

Tā, piemēram, būtiski ņemt vērā, ka paliekošas un grūti labojamas sekas var būt kritērijam, kas kalpo kā pamats iekļaušanai riska personu sarakstā. Likums dažādiem riska personas statusa kvalificējošiem kritērijiem paredz gan atšķirīgus termiņus lēmuma pieņemšanai, gan atšķirīgas sekas. Proti, ja riska personas statusa piešķiršanai par pamatu kalpo fakts, ka deklarētā dzīvesvietas adrese ir riska adreses statusā, riska personas statusa termiņš laikā nav ierobežots. Savukārt visos pārējos gadījumos riska personas statuss ir spēkā trīs gadus no lēmuma pieņemšanas brīža. Papildus minētajam VID ir tiesīgs atcelt savu lēmumu, ja tiek novērsti trūkumi, kas kalpoja par pamatu iekļaušanai riska personu sarakstā. Tai pat laikā VID tiesību apjoms ir ierobežots, izņemot atsevišķas situācijas. VID nav tiesību atcelt savu lēmumu, ja riska persona piekritusi ieņemt komercsabiedrības valdes locekļa amatu bez nolūka veikt komercdarbību. 

 

NN

 

 

     Likuma "Par nodokļiem un nodevām" komentāri